Piesne obce Chlebnice

Tak ako ostatní Oravci i Chlebničania si zväčša sami podomácky vyrábali odev, obuv, stavali dreveničky a vytvorili nádherné kroje, piesne, hudbu a tance. Utešeným šperkom umeleckej tvorivosti stí najmä ich piesne, ozajstný kvet ich duše, života a prírody. V nich sa priamo zobrazuje minulosť a prítomnosť týchto pracovitých ľudí. Zachytávajú nielen spôsob ich života od kolísky po hrob, ale i spôsob jeho umeleckého zobrazenia a podania. Spevy na lúkach, poliach, pastvách priamo v práci sú najčastejšie o ľúbosti, o milej, o milom, o práci a pracovných nástrojoch, o rodnom kraji i speve samom. Najsvojráznejšie sú trávnice s prekáračkami, ktoré pri kosení a hrabaní spievali mládenci i dievčatá a spevy svadobné. Väčšina piesní sa spieva vo väčších výškach a „naplno" pri otvorenom hrdle. Speváci a speváčky sa spevu úplne odovzdávajú a prežívajú ho celou dušou, vnášajú doň celé svoje bytie.

Ja hoj, poznám ťa já, milí
    spieva Helena Čabajová 1923-1997 a ženská spevácka skupina

Hoj, doľina, doľina
    spieva mužská spevácka skupina

Zeľení horosvet
    spieva Helena Čabajová 1923-1997 a ženská spevácka skupina