Regionálna ąkola

Bude. Onedlho. Foto i sprievodné slovo. Snáď i dáke to multi médium. Alebo aspoň médium. Či multi.