IT školenia učiteľov

Séria dvanástich školení interných učiteľov a lokálnej komunity v čase október 2004 až december 2004 z oblasti IT.

   1. školenie - Grafické prostredie OS [pdf]
  2. školenie - Edukačné CD imága v LAN sieti [pdf]
  3. školenie - Scanujeme a upravujeme obrázky [pdf]
  4. školenie - Práca v textovom editore [pdf]
  5. školenie - Práca v tabuľkovom editore [pdf]
  6. školenie - Internetujeme, googlujeme a e-mailujeme [pdf]
  7. školenie - Vytvárame web stránky [pdf]
  8. školenie - Používame digitálne zariadenia [pdf]
  9. školenie - Vytvárame prezentácie [pdf]
10. školenie - Napaľujeme
[pdf]
11. školenie - Projektorujeme a notebookujeme [pdf]
12. školenie - Obhajoba záverečnej práce