Žiacke projekty 2004/2005

V školskom roku 2004/2005 už žiaci (a samozrejme aj učitelia) môžu používať notebook a datavideoprojektor. K mikroskopu (čítaj majkroskop) pribudol digitálny fotoaparát, digitálna DVD kamera, ďalekohľad s digitálnym fotoaparátom, ...


2003/2004

Fyzika
Slnečná energia (F. Ferančík z 9. triedy)
Slnečná energia (M. Gvora z 9. triedy)
Slnečná energia (M. Sviteková z 9. triedy)
Slnko ako zdroj energie (S. Štefková z 9. triedy)
Slnko ako zdroj energie (L. Hajdúchová z 9. triedy)
Energia slnečného žiarenia (M. Mikušková z 9. triedy)
Energia prúdiacej vody (P. Červeň z 9. triedy)
Energia prúdiaceho vzduchu (E. Hudecová z 9. triedy)
Alternatívne zdroje energie (J. Suľová z 9. triedy)
Alternatívne zdroje energie (M. Štefková z 9. triedy)
Zdroje a energia (J. Hajdúch z 9. triedy)
Energia a teplo (M. Maslík z 9. triedy)


Hudobná výchova
Slovenské a iné hudobné nástroje (T. Suľová a Ž. Michalková z 8.B triedy)


Prírodopis
Sopka (J. Šutta z 8.A triedy)
Kométy (J. Sárená z 8.A triedy)


Matematika - štatistika v 9. ročníku - [PDF formát]
Hodnotenie žiakov 9. ročníka (E. Bakancová)
Sledoval som vek ľudí v našej obci (F. Ferančík)
Jednotlivé súťaže (J. Suľová)
Jednotlivé druhy stromov (L. Pavnicová a M. Mikušková)
Počet súrodencov (J. Hajdúch a P. Červeň)
Známka z fyziky (E. Čabaj a Š. Spišiak)
Farba áut (M. Petričiaková a S. Štefková)
Známky na polroku 9.tr. z matematiky (M. Štefková a V. Meľová)