Prieskum trhu - § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní


Zákazky s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitné zákazky

Číslo výzvy Dátum výzvy Prieskum trhu - výzva Špecifikácia - cenová ponuka Zápisnica o vyhodnotení prieskumu trhu
_/2016 24.05.2016 39312000-2 Konvektomat
226/2014 14.11.2014 44221200-7 Dvere Špecifikácia tovaru - cenová ponuka Zápisnica o vyhodnotení
202/2014 22.10.2014 39100000-3 Nábytok Špecifikácia tovaru - cenová ponuka Zápisnica o vyhodnotení