Výchovné poradenstvo - Z© s M© Chlebnice

Dokumenty

Poznámka:
výchovná poradkyňa: Mgr. Terézia Sárená
konzultácie: utorok 13:00–14:00 a piatok 12:00–15:00
mobil: 0915 461 405
email: vych.por.chlebnice@gmail.com