Program Zelená škola

Program Zelená škola [pdf 78,4kB]

Kolégium Zelenej školy

"Si mladý, aktívny žiak so zmyslom pre kreatívnosť? Máš plno dobrých nápadov a tímového ducha? Záleží ti na budúcnosti tvojej školy? Zamýšľaš sa nad problémami životného prostredia a vzťahu človeka k prírode?"

Aj takýto odkaz si prečítali žiaci našej školy, neváhali a zapojili sa do projektu s názvom Zelená škola. Motivovaní ľudia prebrali zodpovednosť za dianie na škole a pustili sa do procesov a realizácie zmien, ktoré by mali reálny pozitívny dopad na životné prostredie školy a jej okolia. Vytvorila sa skupina mladých nadšencov, s ktorými úzko spolupracujú učitelia, nepedagogický personál a rodičia, ktorí majú chuť rozhodovať o tom, ako bude vyzerať naša škola, zažívať nové veci a získavať cenné skúsenosti.

Koordinátor: Mgr. Michaela Bakošová

Zástupca pedagógov: Mgr. Miroslava Šimková, Mgr. Renáta Kadučáková

Zástupca nepedagogických zamestnancov: Benedikt Suľa

Zástupca rodičov: Helena Meľová, Elena Černotová

Zástupcovia žiakov školy: Kristína Hudecová, Erika Kantáriková, Eva Meľová, Barbora Šuttová, Mária Bakošová, Andrea Furjelová

Environmentálny akčný plán školy

Environmentálny akčný plán školy [pdf 158kB]

Pro-environmentálna výučba

Pro-environmentálna výučba [pdf 134kB]

Plán PK PVP 14-15 [pdf 113kB]

Eko-kódex

Eko-kódex je súbor pravidiel, ktoré považuje ten, kto ho vytvoril, teda naši žiaci základnej školy za základ pri vytváraní vzťahu k prírode a k svojmu životnému prostrediu.

Eko-kódex

Informovanie verejnosti o aktivitách Zelenej školy

Široká verejnosť sa dozvedá o našich aktivitách rôznymi spôsobmi:

Aktivity Zelenej školy

Aktivity Zelenej školy [pptx 8,6MB]

Aktivity Zelenej školy [pdf 8,91MB]

Tvoríme z odpadu

Odpadom nazývame niečo, čo sa nám zdá nepotrebné, nechcené a môžeme to odstrániť. Ale to, čo je pre iných odpadom, je u nás hodnotným zdrojom pri výrobe ozdôb, dekorácií, hračiek. Naši žiaci sa už dávno presvedčili, že pekné veci sa dajú tvoriť aj z takéhoto materiálu. Stačia nám len PET fľaše, papierové podložky na vajíčka, nepotrebný kartón, staré noviny, sklíčka, drôtiky. Netreba ich ani zháňať, väčšinou tieto veci vyhadzujeme do koša. Žiaci na hodinách výtvarnej výchovy, svete práce, či pracovnom vyučovaní odhaľujú tajomstvá týchto nepotrebných materiálov. Výtvory našich žiakov sa každoročne prezentujú v školskej budove na obecnej akcii Chlebnický chlebíček.

Tvoríme z odpadu [pptx 7,4MB]

Tvoríme z odpadu [pdf 5,16MB]