Školský časopis Chleb(v)níčekPo niekoľkých pokusoch sa nám podarilo v školskom roku 2000/2001 pravidelne vydávať školský časopis v dvojmesačných intervaloch vďaka ochotným sponzorom a práci našich učiteľov a žiakov.

Časopis má názov CHLEB(V)NÍČEK a sú v ňom už ustálené rubriky:

    *  Urob si sám
    *  Okienko do prírody
    *  Čo nového vo svete kníh a filmov
    *  Rozhovor s ...
    *  Detská záhradka

Každé vydanie časopisu je doplnené aktuálnymi témami, ktoré sa dotýkajú udalostí v danom období.

Tak napr. prvé vydanie sa pristavilo pri prváčikoch - začiatok školského roka, pri súťaži "Detský čin roka", jej výsledkoch a zapojení sa žiakov do tejto súťaže, pripomenuli sme si jeseň.

Druhé vydanie nám priblížilo Vianoce prostredníctvom básničiek našich žiakov, pripomenuli sme si, kto to bol sv. Martin, zvyky na Luciu, sv. Mikuláša a niekoľko informácií kde a ako žiaci reprezentovali Chlebnickú školu.

V treťom vydaní sme uverejnili logo našej školy, pripravili sme rubriku "Rodičom prváčikov", ktorá bude na pokračovanie aj v ďalších číslach, lebo si myslíme, že dobré rady ako pripraviť dieťa do prvej triedy ocenia nielen rodičia, ale niektoré rady budú užitočné aj pre našich žiakov. Toto číslo bolo bohaté aj na vyhodnotenie mnohých súťaží s veľmi dobrými umiestneniami našich žiakov. Nezabudli sme ďeťom pripomenúť, že sa blíži MAREC - mesiac kníh a jarné upratovanie, aby okolie školy a obce bolo čisté, upravené a nemuselo vysielať signál SOS (pozn. nepliesť so sieťovým operačným systémom).

Neúplný text historických vydaní z rokov 2000-2001

V školskom roku 2001/2002 sa z dvojmesačníka stal  na dva roky štvrťročník.

Neúplný text historických vydaní z rokov 2001-2003

V školskom roku 2003/2004 sa zo štvrťročníka stal občasník.

Zima 2003-2004 (pdf)