Základná škola s materskou školou Chlebnice


ALF

ZŠ s MŠ Chlebnice

Aktuality:

12.04.2018 Zápis detí do prvého ročníka: Oznam o zápise - pdf

21.03.2018 Oznam o riaditeľskom voľne: Oznam o riaditeľskom voľne - pdf


Aktivity:

13.2.2018 Škôlkari v prváckych laviciach

14.2. - 15.2.2018 Trenčiansky robotický deň TRD 2018

február 2018 Fašiangy v MŠ

február 2018 Vaneskine narodeniny v MŠ

február 2018 Chutné vyučovanie

január 2018 Zimné radovánky v MŠ

január 2018 Poďakovanie pani riaditeľke

január 2018 Rodičovské združenie so zástupcami stredných škôl

január 2018 Úspechy našich žiakov

december 2017 Úspech vo futsale

december 2017 Vianočné posedenie pri stromčeku

1. 12. 2017 Predvianočný koncert

6. 12. 2017 na sv. Mikuláša...

december 2017 Vianočné medovníky

15. 12. 2017 Fyzikálna a chemická show

november 2017 Súťaž v streľbe zo vzduchovky

november 2017 Hrová činnnosť v ŠKD

november 2017 Jeseň v ŠKD

november 2017 Príprava na zimu a Vianoce v ŠKD

2. 11. 2017 Spomínali sme aj v škole

16.10.2017 Medzinárodný deň ovocia a zeleniny

8.10.2017 Deň starých rodičov

26.10.2017 Cirkus Jacko u nás

05.10.2017 Exkurzia do Oravskej galérie a Florinovho domu

16.10. - 19.10.2017 Svetový deň potravín

10.10.2017 Vietnam - brána do Indočíny

10.10.2017 Bezpečnosť na cestách v MŠ

september 2017 Projekt Školské ovocie

september 2017 Krúžky v školskom roku 2017/2018

september 2017 Triednictvo

7. 9. 2017 Výchovný koncert

september 2017 Otvorenie školského roka

september 2017 Rozhovory s novými pedagógmi

26.09.2017 Svetový deň mlieka v školách


Kontakt:

027 55 ZŠ s MŠ Chlebnice 134

Telefón:
043 / 589 43 62
043 / 582 39 59

E-mail:
zschlebnice(slimáčik)gmail(bodka)com

Riaditeľka školy:
Mgr. Mária Kantárová


Poznámka: Pôvodné školské stránky http://www.zschlebnice.szm.sk/ (do septembra 2005) sú premigrované zo szm tu: http://szm.zschlebnice.sk/.