Základná škola s materskou školou Chlebnice

ALF

ZŠ s MŠ Chlebnice

Aktuality:

16, 17. a 25. októbra 2017 Oznam o dňoch otvorených dverí, konzultáciách a plenárnom ZRPŠ: Oznam o dňoch otvorených dverí, konzultáciách a plenárnom ZRPŠ - pdf


Aktivity:

1. 12. 2017 Predvianočný koncert

6. 12. 2017 na sv. Mikuláša...

december 2017 Vianočné medovníky

15. 12. 2017 Fyzikálna a chemická show

november 2017 Hrová činnnosť v MŠ

november 2017 Jeseň v MŠ

november 2017 Príprava na zimu a Vianoce v MŠ

2. 11. 2017 Spomínali sme aj v škole

16.10.2017 Medzinárodný deň ovocia a zeleniny

8.10.2017 Deň starých rodičov

26.10.2017 Cirkus Jacko u nás

05.10.2017 Exkurzia do Oravskej galérie a Florinovho domu

16.10. - 19.10.2017 Svetový deň potravín

10.10.2017 Vietnam – brána do Indočíny

10.10.2017 Bezpečnosť na cestách v MŠ

september 2017 Projekt Školské ovocie

september 2017 Krúžky v školskom roku 2017/2018

september 2017 Triednictvo

7. 9. 2017 Výchovný koncert

september 2017 Otvorenie školského roka

september 2017 Rozhovory s novými pedagógmi

26.09.2017 Svetový deň mlieka v školách


Kontakt:

027 55 ZŠ s MŠ Chlebnice 134

Telefón:
043 / 589 43 62
043 / 582 39 59

E-mail:
zschlebnice(slimáčik)gmail(bodka)com

Riaditeľka školy:
Mgr. Monika Oklapková

Rozhovor s pani riaditeľkou: pdf


Poznámka: Pôvodné školské stránky http://www.zschlebnice.szm.sk/ (do septembra 2005) sú premigrované zo szm tu: http://szm.zschlebnice.sk/.