Základná škola s materskou školou Chlebnice

ALF

ZŠ s MŠ Chlebnice

Aktuality:

23.11.2016 Oznam o riaditeľskom voľne: Oznam o riaditeľskom voľne - pdf

29.11.2016 Oznam o dňoch otvorených dverí: Oznam o dňoch otvorených dverí - pdf

21.11.2016 Oznam o konzultáciách: Oznam o konzultáciách - pdf

26.10.2016 Oznam o výsledkoch volieb do Rady školy ZŠ s MŠ Chlebnice: oznam o výsledkoch volieb do Rady školy - pdf

12.09.2016 Voľby do Rady školy ZŠ s MŠ Chlebnice, Chlebnice 134, 02755: oznam o voľbách do Rady školy - pdf

05.09.2016 Slávnostné otvorenie školského roka 2016/2017 sa uskutoční 5. septembra 2016: oznam o otvorení školského roka - pdf


Aktivity:

november 2016 Marshmallow Challenge

október 2016 Plavecký výcvik

20.10.2016 Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka

11.10.2016 Literárna exkurzia

10.10. - 14.10.2016 Hovorme o jedle

11.10.2016 Peru - štyri strany sveta

03.10.2016 SEPARUJEME aj použitý kuchynský olej

29.09.2016 Deň srdca

20.09.2016 Gejza Dusík - v tónoch piesní

september 2016 Otvorenie školského roku 2015/2016

30.6.2016 Zazvonil zvonec


Kontakt:

027 55 ZŠ s MŠ Chlebnice 134

Telefón:
043 / 589 43 62
043 / 582 39 59

E-mail:
zschlebnice(slimáčik)gmail(bodka)com

Riaditeľka školy:
Mgr. Monika Oklapková

Rozhovor s pani riaditeľkou: pdf


Poznámka: Pôvodné školské stránky http://www.zschlebnice.szm.sk/ (do septembra 2005) sú premigrované zo szm tu: http://szm.zschlebnice.sk/.