Základná škola s materskou školou Chlebnice


ALF

ZŠ s MŠ Chlebnice

Aktuality:

20.05.2018 Pozvánka na deň matiek: Pozvánka na deň matiek - pdf

26. a 30.04.2017 Oznam o dňoch otvorených dverí v MŠ: Oznam o dňoch otvorených dverí v MŠ - pdf

29.03.2018 Oznámenie o prerušení prevádzky materskej školy počas veľkonočných prázdnin: Oznámenie o prerušení prevádzky materskej školy počas veľkonočných prázdnin - pdf

12.04.2018 Zápis detí do prvého ročníka: Oznam o zápise - pdf

21.03.2018 Oznam o riaditeľskom voľne: Oznam o riaditeľskom voľne - pdf


Aktivity:

03.05.2018 Poskytujeme prvú pomoc

apríl 2018 APRÍL - mesiac lesov

11.04.2018 Biologická olympiáda

13.4. - 15.4.2018 Istrobot 2018

07.04.2018 Moja desiata

28.03.2018 Za čo vďačím učiteľke?

15.03.2018 Voľba povolania

25.3.2018 Sme za život!

marec 2018 Spoznávame Tatry

marec 2018 Marec – mesiac knihy

marec 2018 Šikovní druháci spoznávali jarné zvyky a tradície

23.3.2018 Chemická olympiáda

marec 2018 Škôlkari v prváckych laviciach

01.02.2018 Karneval v ZŠ

08.02.2018 Exkurzia v Nižnej

február 2018 Naši bývalí žiaci nesklamali

14.2. - 15.2.2018 Trenčiansky robotický deň TRD 2018

február 2018 Fašiangy v MŠ

február 2018 Chutné vyučovanie

január 2018 Zimné radovánky v MŠ

január 2018 Poďakovanie pani riaditeľke

január 2018 Rodičovské združenie so zástupcami stredných škôl

január 2018 Úspechy našich žiakov


Kontakt:

027 55 ZŠ s MŠ Chlebnice 134

Telefón:
043 / 589 43 62
043 / 582 39 59

E-mail:
zschlebnice(slimáčik)gmail(bodka)com

Riaditeľka školy:
Mgr. Mária Kantárová


Poznámka: Pôvodné školské stránky http://www.zschlebnice.szm.sk/ (do septembra 2005) sú premigrované zo szm tu: http://szm.zschlebnice.sk/.