Základná škola s materskou školou Chlebnice

ALF

ZŠ s MŠ Chlebnice

Aktuality:

16, 17. a 25. októbra 2017 Oznam o dňoch otvorených dverí, konzultáciách a plenárnom ZRPŠ: Oznam o dňoch otvorených dverí, konzultáciách a plenárnom ZRPŠ - pdf


Aktivity:

05.10.2017 Exkurzia do Oravskej galérie a Florinovho domu

16.10. - 19.10.2017 Svetový deň potravín

10.10.2017 Vietnam – brána do Indočíny

10.10.2017 Bezpečnosť na cestách v MŠ

26.09.2017 Svetový deň mlieka v školách

jún 2017 Koncoročná diskotéka

jún 2017 Exkurzia do Benátok

jar 2017 Aktivity proti obezite - Túra do Kvačianskej doliny

jún 2017 Skok

jún 2017 Deň detí

jún 2017 Rozprávkový medzinárodný deň detí

jún 2017 Z poľovníckej kapsy


Kontakt:

027 55 ZŠ s MŠ Chlebnice 134

Telefón:
043 / 589 43 62
043 / 582 39 59

E-mail:
zschlebnice(slimáčik)gmail(bodka)com

Riaditeľka školy:
Mgr. Monika Oklapková

Rozhovor s pani riaditeľkou: pdf


Poznámka: Pôvodné školské stránky http://www.zschlebnice.szm.sk/ (do septembra 2005) sú premigrované zo szm tu: http://szm.zschlebnice.sk/.