Základná škola s materskou školou Chlebnice

ALF

ZŠ s MŠ Chlebnice

Aktuality:

14.04.2016 Zápis detí do prvého ročníka: oznam o zápise - pdf

06.04.2016 Riaditeľské voľno: oznámenie o riaditeľskom voľne - pdf

26.01.2016 Pokračovanei vyučovania podľa rozvrhu: oznam o pokračovaní vyučovania podľa rozvrhu - pdf

25.01.2016 Prerušenie prevádzky ZŠ (štrajk učiteľov): oznam o prerušení prevádzky ZŠ - pdf

02.09.2015 Slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016 sa uskutoční 2. septembra 2015: oznam o otvorení školského roka - pdf

04.02.2015 Zápis detí do prvého ročníka: oznam o zápise - pdf


Aktivity:

máj 2016 Besedy s Oravskou knižnicou

máj 2016 Fotky ŠKD

20.4. - 21.4.2016 Trenčiansky robotický deň

14.04.2016 Slávnostný zápis do prvého ročníka ZŠ

05.04.2016 Návšteva obecnej knižnice

apríl 2016 Poďakovanie pánu učiteľovi

marec 2016 Činnosť v ŠKD

marec 2016 Exkurzia v Oravskej knižnici A. Habovštiaka a návšteva Florinovho domu v Dolnom Kubíne

marec 2016 Lyžiarsky výcvik

16.03.2016 Školské kolo HK

10.03.2016 Chemická olympiáda, kategória D

marec 2016 ZŠ s MŠ Marec mesiac knihy

23.02.2016 Návšteva 3D kina v Žiline


Kontakt:

027 55 ZŠ s MŠ Chlebnice 134

Telefón:
043 / 589 43 62
043 / 582 39 59

E-mail:
zschlebnice(slimáčik)gmail(bodka)com

Riaditeľka školy:
Mgr. Monika Oklapková

Rozhovor s pani riaditeľkou: pdf


Poznámka: Pôvodné školské stránky http://www.zschlebnice.szm.sk/ (do septembra 2005) sú premigrované zo szm tu: http://szm.zschlebnice.sk/.