Základná škola s materskou školou Chlebnice

ALF

ZŠ s MŠ Chlebnice

Aktuality:

19.04.2017 Zápis detí do prvého ročníka: Oznam o zápise - pdf

05.04.2016 Oznam o riaditeľskom voľne: Oznam o riaditeľskom voľne - pdf

03.04.2017 Oznam o konzultáciách: Oznam o konzultáciách - pdf

21.a 27.03.2017 Oznam o dňoch otvorených dverí: Oznam o dňoch otvorených dverí - pdf


Aktivity:

21.03.2017 Biblická olympiáda

marec 2017 Mesiac kníh

15.03.2017 Súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy

marec 2017 Lyžiarsky výcvik

marec 2017 Takto sme sa zabávali na karnevale

24.02.2017 Beseda

15.02 - 16.02.2017 Trenčiansky robotický deň TRD 2017

február 2017 Turistická vychádzka MŠ s hľadaním pokladu

30.01.2017 Aktivity proti obezite - Filip v krajine zdravia

január 2017 Aktivity proti obezite - Vianočný turnaj vo florbale a futbale


Kontakt:

027 55 ZŠ s MŠ Chlebnice 134

Telefón:
043 / 589 43 62
043 / 582 39 59

E-mail:
zschlebnice(slimáčik)gmail(bodka)com

Riaditeľka školy:
Mgr. Monika Oklapková

Rozhovor s pani riaditeľkou: pdf


Poznámka: Pôvodné školské stránky http://www.zschlebnice.szm.sk/ (do septembra 2005) sú premigrované zo szm tu: http://szm.zschlebnice.sk/.