Zverejňovanie

Samospráva Online - Dokumenty zverejnené cez program Topset
eks - elektronický kontraktačný systém

Zmluvy

Číslo Zmluvná strana Predmet Cena    Dátum účinnosti Dátum ukončenia
NA/2022 [pdf] Milan Delinčák - Bukov veľkoobchod Darovacia zmluva viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
NA/2022 [pdf] Ing. Dušan Hanulják - BEAN consult Mandátna zmluva: Poradenstvo a realizácia verejného obstarávania v zmysle zákona o verejnom obstarávaní viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
2/68/2021 [pdf] Súkromná základná umelecká škola Vladimíra Pánika Zmluva o nájme nebytových priestorov viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
NA/2021 [pdf] ZUŠ Nižná Zmluva o nájme nebytových priestorov viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
NA/2021 [pdf] Energie2, a.s., odštepný závod Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ZEMNÉHO PLYNU PRE MALOODBER viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
NA/2021 [pdf] Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY v2 viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
NA/2021 [pdf] Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY v1 viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
NA/2021 [pdf] Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, P.O.BOX 58, 850 05 Bratislava Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu založeného Zmluvou viď. dohoda viď. dohoda viď. dohoda
NA/2021 [pdf] Katolícka univerzita v Ružomberku Zmluva o spolupráci viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
NA/2021 [pdf] Ján Tomáň Zmluva o dielo - Výmena rozvodov kúrenia a radiátorov viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
NA/2021 [pdf] EMU elektro s.r.o. Zmluva o dielo - Výmena elektrických rozvodov a osvetlenia viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
NA/2021 [pdf] Milan Delinčák - Bukov veľkoobchod Darovacia zmluva viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
NA/2021 [pdf] Stredná odborná škola pedagogická sv. Márie Goretti ZMLUVA o vykonaní odbornej praxe viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
NA/2021 [pdf] Slovak Telekom Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb (5) viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
NA/2021 [pdf] Slovak Telekom Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb (4) viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
NA/2021 [pdf] Solitea Slovensko, a.s. Zmluva o poskytovaní služby výplatný lístok na mobilný telefón viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
NA/2021 [pdf] TOPSET Solutions s.r.o. Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
NA/2021 [pdf] Obec Chlebnice Zmluva o poskytovaní služieb s MOM (16) viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
NA/2021 [pdf] Milan Delinčák - Bukov veľkoobchod Darovacia zmluva viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
NA/2021 [pdf] Obec Chlebnice Zmluva o poskytovaní služieb s MOM (15) viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
NA/2021 [pdf] Obec Chlebnice Zmluva o poskytovaní služieb s MOM (14) viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
NA/2021 [pdf] Slovak Telekom Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb (3) viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
NA/2021 [pdf] Slovak Telekom Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb (2) viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
NA/2021 [pdf] Slovak Telekom Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb (1) viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
NA/2021 [pdf] Slovak Telekom Kúpna zmluva viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
NA/2021 [pdf] Obec Chlebnice Zmluva o poskytovaní služieb s MOM (13) viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
NA/2021 [pdf] Obec Chlebnice Zmluva o poskytovaní služieb s MOM (12) viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
NA/2021 [pdf] Obec Chlebnice Zmluva o poskytovaní služieb s MOM (11) viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
NA/2021 [pdf] Obec Chlebnice Zmluva o poskytovaní služieb s MOM (10) viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
NA/2021 [pdf] PcProfi s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
NA/2021 [pdf] Obec Chlebnice Zmluva o poskytovaní služieb s MOM (9) viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
NA/2021 [pdf] Obec Chlebnice Zmluva o poskytovaní služieb s MOM (8) viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
NA/2021 [pdf] Obec Chlebnice Zmluva o poskytovaní služieb s MOM (7) viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
NA/2021 [pdf] Obec Chlebnice Zmluva o poskytovaní služieb s MOM (6) viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
NA/2021 [pdf] Obec Chlebnice Zmluva o poskytovaní služieb s MOM (5) viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
NA/2021 [pdf] Obec Chlebnice Zmluva o poskytovaní služieb s MOM (4) viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
NA/2021 [pdf] Obec Chlebnice Zmluva o poskytovaní služieb s MOM (3) viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
1/13/2020 [pdf] Základná umelecká škola Vendelína Habovštiaka Zmluva o nájme nebytových priestorov viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
1/13/2020 [pdf] Základná umelecká škola Vendelína Habovštiaka Zmluva o nájme nebytových priestorov viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
1/13/2020 [pdf] ZUŠ Nižná Zmluva o nájme nebytových priestorov viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
1/12/2020 [pdf] Súkromná základná umelecká škola Vladimíra Pánika Zmluva o nájme nebytových priestorov viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
NA/2021 [pdf] UNIQA poisťovňa, a.s. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom profesie viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
NA/2021 [pdf] Obec Chlebnice Zmluva o poskytovaní služieb s MOM (2) viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
NA/2021 [pdf] Obec Chlebnice Zmluva o poskytovaní služieb s MOM (1) viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
NA/2020 [pdf] Metodicko-pedagogické centrum Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
NA/2020 [pdf] KOMENSKY, s.r.o. Dodatok k zmluve viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
NA/2020 [pdf] Milan Delinčák - Bukov veľkoobchod Darovacia zmluva viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
1/11/2020 [pdf] Marek Sárený Zmluva o nájme nebytových priestorov viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
NA/2020 [pdf] Aj Ty v IT Zmluva o o bezplatnom zapožičaní technického materiálu, za účelom účasti v projekte Akadémia programovania v školskom roku 2019/2020 viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
1/10/2020 [pdf] Milan Spišák Zmluva o nájme nebytových priestorov viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
1/9/2020 [pdf] Telovýchovná jednota Tatran Chlebnice Zmluva o nájme nebytových priestorov viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
1/8/2020 [pdf] Mgr. Marek Stachera Zmluva o nájme nebytových priestorov viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
1/7/2020 [pdf] Zdeno Nakačka Zmluva o nájme nebytových priestorov viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
1/6/2020 [pdf] Telovýchovná jednota Tatran Chlebnice Zmluva o nájme nebytových priestorov viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
1/5/2020 [pdf] Milan Spišák Zmluva o nájme nebytových priestorov viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
1/4/2020 [pdf] Peter Spišák Zmluva o nájme nebytových priestorov viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
1/3/2020 [pdf] Športový klub Dlhá nad Oravou Zmluva o nájme nebytových priestorov viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
1/2/2020 [pdf] Základná umelecká škola Vendelína Habovštiaka Zmluva o nájme nebytových priestorov viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
1/1/2020 [pdf] Súkromná základná umelecká škola Vladimíra Pánika Zmluva o nájme nebytových priestorov viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
NA/2019 [pdf] ÚPSVaR Dolný Kubín Dodatky k dohode na podporu vytvárania pracovných miest viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
16/2019 [pdf] Marek Stachera Zmluva o nájme nebytových priestorov viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
NA/2019 [pdf] COR Waste Zmluva o odbere odpadu viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
NA/2019 [pdf] Ivan Skirčák - AQ PLUS Zmluva o odbornom vedení plaveckého výcviku viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
15/2019 [pdf] Ján Čabaj Zmluva o nájme nebytových priestorov viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
14/2019 [pdf] Marek Štrbavý Zmluva o nájme nebytových priestorov viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
NA/2019 [pdf] Magna Energia a.s. Zmluva o dodávke elektriny viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
NA/2019 [pdf] Magna Energia a.s. Zmluva o dodávke plynu viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
13/2019 [pdf] Pavol Pulman Zmluva o nájme nebytových priestorov viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
12/2019 [pdf] Športový klub Dlhá nad Oravou Zmluva o nájme nebytových priestorov viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
NA/2019 [pdf] Periskop s.r.o. Zmluva o poskytovaní služby - periskop pre riaditeľov škôl viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
NA/2019 [pdf] Bc. Erika Šutá Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní pzs viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
NA/2019 [pdf] Ivan Skirčák - AQ PLUS Zmluva o odbornom vedení plaveckého výcviku viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
NA/2019 [pdf] Milan Delinčák - Bukov veľkoobchod Darovacia zmluva viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
11/2019 [pdf] Marek Stachera Zmluva o nájme nebytových priestorov viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
NA/2019 [pdf] Slovenský šachový zväz Darovacia zmluva viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
NA/2019 [pdf] Bc. Erika Šutá, dipl.a.h.e. Zmluva o vykonaní dohľadu nad pracovnýmmi podmienkami viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
NA/2019 [pdf] Milan Delinčák - Bukov veľkoobchod Darovacia zmluva viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
10/2019 [pdf] Michal Bobáň Zmluva o nájme nebytových priestorov viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
9/2019 [pdf] Telovýchovná jednota Tatran Chlebnice Zmluva o nájme nebytových priestorov viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
8/2019 [pdf] Peter Chmelár Zmluva o nájme nebytových priestorov viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
7/2019 [pdf] Marek Sárený Zmluva o nájme nebytových priestorov viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
6/2019 [pdf] Ján Čabaj Zmluva o nájme nebytových priestorov viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
5/2019 [pdf] Marek Stachera Zmluva o nájme nebytových priestorov viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
4/2019 [pdf] Zdeno Nákačka Zmluva o nájme nebytových priestorov viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
3/2019 [pdf] Telovýchovná jednota Tatran Chlebnice Zmluva o nájme nebytových priestorov viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
2/2019 [pdf] ZUŠ Nižná Zmluva o nájme nebytových priestorov 1 110,00 € 01.01.2019 31.12.2019
1/2019 [pdf] ZUŠ Chlebnice Zmluva o nájme nebytových priestorov 1 110,00 € 01.01.2019 31.12.2019
NA/2018 [pdf] LETart production Zmluva o uskutočnení hudobných koncertov 2018/1568 viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
NA/2018 [pdf] Milan Delinčák - Bukov veľkoobchod Darovacia zmluva viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
12/2018 [pdf] Marek Sárený Zmluva o nájme nebytových priestorov viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
11/2018 [pdf] Zdeno Nákačka Zmluva o nájme nebytových priestorov viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
10/2018 [pdf] Ján Čabaj Zmluva o nájme nebytových priestorov viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
NA/2018 [pdf] Peter Sršeň Zmluva so sprostredkovateľom viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
NA/2018 [pdf] FRANKOVIČ s.r.o. Zmluva o dielo viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
NA/2018 [pdf] Personal Data, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb zodpovednej osoby viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
NA/2018 [pdf] KOMENSKY, s.r.o. Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
NA/2018 [pdf] TENDERnet s.r.o. Mandátna zmluva viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
9/2018 [pdf] Marek Stachera Zmluva o nájme nebytových priestorov viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
NA/2018 [pdf] TOPSET Solutions s.r.o. Zmluva o poverení spracúvaním údajov viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
NA/2018 [pdf] Milan Delinčák - Bukov veľkoobchod Darovacia zmluva viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
8/2018 [pdf] Telovýchovná jednota Tatran Chlebnice Zmluva o nájme nebytových priestorov viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
7/2018 [pdf] Zdeno Nákačka Zmluva o nájme nebytových priestorov viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
6/2018 [pdf] Ján Čabaj Zmluva o nájme nebytových priestorov viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
5/2018 [pdf] Zdeno Nákačka Zmluva o nájme nebytových priestorov viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
4/2018 [pdf] Zdeno Nákačka Zmluva o nájme nebytových priestorov viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
3/2018 [pdf] Telovýchovná jednota Tatran Chlebnice Zmluva o nájme nebytových priestorov viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
2/2018 [pdf] Základná umelecká škola Vendelína Habovštiaka Zmluva o nájme nebytových priestorov viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
1/2018 [pdf] Súkromná Základná Umelecká Škola Chlebnice Zmluva o nájme nebytových priestorov viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
14/2017 [pdf] Zdeno Nákačka Zmluva o nájme nebytových priestorov viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
13/2017 [pdf] Zdeno Nákačka Zmluva o nájme nebytových priestorov viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
12/2017 [pdf] Zdeno Nákačka Zmluva o nájme nebytových priestorov viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
11/2017 [pdf] Zdeno Nákačka Zmluva o nájme nebytových priestorov viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
10/2017 [pdf] Zdeno Nákačka Zmluva o nájme nebytových priestorov viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
9/2017 [pdf] František Straka Zmluva o nájme nebytových priestorov viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
8/2017 [pdf] Zdeno Nákačka Zmluva o nájme nebytových priestorov viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
7/2017 [pdf] Zdeno Nákačka Zmluva o nájme nebytových priestorov viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
6/2017 [pdf] Ján Čabaj Zmluva o nájme nebytových priestorov viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
081/2017 [pdf 879kB] OZ Škola Života Dohoda o uskutočnení hudobného koncertu viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
NA/2017 [pdf 474kB] Ivan Skirčák - AQ PLUS Zmluva o odbornom vedení plaveckého výcviku viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
NA/2017 [pdf 977kB] Ministerstvo vnútra SR Zmluva o výpožičke - materiál CO viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
NA/2017 [pdf 665kB] Ladislav Klocháň Zmluva o dielo - rekonštrukcia podlahy a obkladu telocvične viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
NA/2017 [pdf 579kB] DDS Tatrabanky Zamestnávateľská zmluva viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
NA/2017 [pdf 895kB] Milan Delinčák - Bukov veľkoobchod Zmluva o spolupráci viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
NA/2017 [pdf 320kB] IMAO electric, s.r.o. Zmluva o dielo - LED panely viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
NA/2017 [pdf 152kB] IMAO electric, s.r.o. Zmluva o dielo - LED reflektor viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
NA/2017 [pdf 42kB] Milan Delinčák - Bukov veľkoobchod Darovacia zmluva viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
5/2017 [pdf 133kB] Ján Čabaj Zmluva o nájme nebytových priestorov 7,00 € / hod 27.03.2017 22.05.2017
4/2017 [pdf 410kB] DRACO, klub historického šermu Zmluva o nájme nebytových priestorov 7,00 € / hod 18.03.2017 24.06.2017
3/2017 [pdf 136kB] Ing. Ján Meľo Zmluva o nájme nebytových priestorov 10,00 € / hod 11.03.2017 11.03.2017
1/2017 [pdf 413kB] ZUŠ Chlebnice Zmluva o nájme nebytových priestorov 510,00 € 02.01.2017 31.12.2017
2/2017 [pdf 573kB] ZUŠ Nižná Zmluva o nájme nebytových priestorov 510,00 € 02.01.2017 31.12.2017
NA/2016 [pdf 489kB] innogy Slovensko s.r.o. Dodatok k Zmluve o združenej dodávke plynu 25,00 EUR/MWh 02.12.2016 36 mesiacov
NA/2016 [pdf 592kB] DSiDATA Dodatok k zmluve o využívaní dátovej siete (zs) viď. cenník DSiDATA 15.11.2016 24 mesiacov
NA/2016 [pdf 62kB] DSiDATA Dodatok k zmluve o využívaní dátovej siete (ms) viď. cenník DSiDATA 15.11.2016 24 mesiacov
NA/2016 [pdf 730kB] Slovak Telekom Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb viď. zmluva 18.11.2016 24 mesiacov
NA/2016 [pdf 2,21MB] Dôvera, zdravotnícka poisťovňa Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb - 30.09.2016 Nestanovený
NA/2016 [pdf 794kB] DSiDATA Dodatok k zmluve o využívaní dátovej siete (plsr) viď. cenník DSiDATA 01.05.2016 24 mesiacov
NA/2016 [pdf 838kB] SR - CVRI Darovacia zmluva viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
NA/2016 [pdf 1,68MB] Žilinský samosprávny kraj Zmluva o poskytnutí dotácie viď. zmluva 06.04.2016 viď. zmluva
NA/2016 [pdf 439kB] Milan Delinčák - Bukov veľkoobchod Zmluva o spolupráci viď. zmluva 16.03.2016 28.06.2017
NA/2016 [pdf 2,46MB] NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. Zamestnávateľská zmluva viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
2/2016 [pdf 1,09MB] Súkromná Základná umelecká škola, Nižná Zmluva o nájme nebytových priestorov 510,00 € 02.01.2016 31.12.2016
1/2016 [pdf 1,04MB] Súkromná Základná Umelecká Škola Chlebnice Zmluva o nájme nebytových priestorov 510,00 € 02.01.2016 31.12.2016
NA/2015 [pdf 2,96MB]
príloha [pdf 510kB]
VÚDPaP Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
NA/2015 [pdf 1,19MB] CVTI SR Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
NA/2015 [pdf 373kB] ÚPSVaR Dodatok č.1 k Dohode o poskytnutí príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
NA/2015 [pdf 1,8MB] ÚPSVaR Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní viď. zmluva 21.08.2015 viď. zmluva
NA/2015 [pdf 701kB] T-613 Rámcová kúpna zmluva viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
NA/2015 [pdf 743kB] SALIM SK Kúpna zmluva (tovar) viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
NA/2015 [pdf 1,00MB] INMEDIA Rámcová kúpna zmluva (tovar, najmä potravinárske výrobky) viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
NA/2015 [pdf 1,87MB] RYBA Košice Rámcová kúpna zmluva (potravinársky tovar) viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
NA/2015 [pdf 1,1MB] Rastislav Pagáčik Rámcová kúpna zmluva (potraviny) viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
NA/2015 [pdf 402kB] COOP Jednota Trstená Kúpna zmluva (kúpa potravín na výrobu jedla) viď. zmluva viď. zmluva viď. zmluva
NA/2015 [pdf 5,35MB] Orange Slovensko, a.s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejnývh služieb viď. zmluva 25.06.2015 24 mesiacov
NA/2015 [pdf 6,24MB] TOPSET Solutions s.r.o. Licenčná zmluva na zverejňovanie dokumentov 100,80 € 22.06.2015 nestanovený
NA/2015 [pdf 438kB] Milan Delinčák - Bukov veľkoobchod Zmluva o spolupráci viď. zmluva 16.03.2015 28.06.2016
2/2015 [pdf 1,05MB] Súkromná Základná umelecká škola, Nižná Zmluva o nájme nebytových priestorov 510,00 € 02.01.2015 31.12.2015
1/2015 [pdf 766kB] Súkromná Základná Umelecká Škola Chlebnice Zmluva o nájme nebytových priestorov 510,00 € 02.01.2015 31.12.2015
NA/2015 [pdf 516kB] Peter Sršeň Zmluva o vykonávaní činnosti technika BOZP viď. zmluva 01.01.2015 nestanovený
NA/2014 [pdf 442kB] Školex, spol. s r.o. Rámcová dohoda na dodanie tovaru viď. zmluva 29.12.2014 30.01.2018
NA/2014 [pdf 1,18MB] Papera Rámcová kúpna zmluva viď. zmluva 01.01.2015 31.12.2016
NA/2014 [pdf 1,53MB] Slovaktual Kúpna zmluva o predaji tovaru č. 1/2014 - špecifikácia 10 150,75 € 08.12.2014 nestanovený
NA/2014 [pdf 411kB] Slovaktual Kúpna zmluva o predaji tovaru č. 1/2014 10 150,75 € 08.12.2014 nestanovený
NA/2014 [pdf 957kB] Slovak Telekom Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb viď. zmluva 26.11.2014 24 mesiacov
NA/2014 [pdf 389kB] DSiDATA Doplnok k zmluve o využívaní dátovej siete (zs) NA 01.05.2014 nestanovený
NA/2014 [pdf 392kB] DSiDATA Doplnok k zmluve o využívaní dátovej siete (ms) NA 01.05.2014 nestanovený
NA/2014 [pdf 1,42MB] DSiDATA Doplnok k zmluve o využívaní dátovej siete (plsr) viď. cenník DSiDATA 01.05.2014 24 mesiacov
NA/2014 [pdf 705kB] TOPSET Solutions s.r.o. Doplnok k zmluve o aktualizácii programov NA 01.04.2014 Nestanovený
NA/2014 [pdf 2,45MB] RYBA Košice spol. s r.o. Rámcová kúpna zmluva viď. zmluva 24.01.2014 Nestanovený
NA/2013 [pdf 601kB] Stredoslovenská energetika Zmluva o združenej dodávke elektriny - jedáleň viď. cenník SSE 01.01.2014 36 mesiacov
NA/2013 [pdf 1,01MB] Stredoslovenská energetika Zmluva o združenej dodávke elektriny viď. cenník SSE 01.01.2014 36 mesiacov
NA/2013 [pdf 9,09MB] Orange Zmluva a Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb viď. cenník Orange 26.11.2013 24 mesiacov
NA/2013 [pdf 961kB] VÚB banka Zmluva o bežnom účte viď. cenník VÚB 23.11.2013 Nestanovený
NA/2013 [pdf 1,25MB] RWE Gas Slovensko, s.r.o. Dodatok k Zmluve o združenej dodávke plynu viď. zmluva 01.10.2013 Nestanovený
NA/2013 [pdf 3,79MB] Oravská vodárenská spoločnosť Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu viď. zmluva 01.09.2013 Nestanovený
NA/2013 [pdf 7,18MB] Orange Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb viď. cenník Orange 18.05.2013 24 mesiacov
NA/2013 [pdf 1,19MB] VÚB banka Zmluva o bežnom účte viď. cenník VÚB 22.05.2013 Nestanovený
2/2013 [pdf 1,18MB] ZUŠ Chlebnice Zmluva o nájme nebytových priestorov 200,00 € 02.01.2013 31.12.2013
1/2013 [pdf 852kB] ZUŠ Nižná Zmluva o nájme nebytových priestorov 200,00 € 02.01.2013 31.12.2013
NA/2013 [pdf 476kB] TOPSET Solutions s.r.o. Doplnok k zmluve o aktualizácii programov NA 30.01.2013 Nestanovený
NA/2012 [pdf 1,62MB] DSiDATA Doplnok k zmluve o využívaní dátovej siete (zs) viď. cenník DSiDATA 09.12.2012 24 mesiacov
NA/2012 [pdf 2,86MB] Slovak Telekom Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb viď. cenník Slovak Telekom 21.11.2012 36 mesiacov
NA/2012 [pdf 399kB] Ivan Skirčák - AQ PLUS Zmluva o odbornom vedení plaveckého výcviku 23,00 €/žiak 09.10.2012 23.11.2012
NA/2012 [pdf 1,11MB] ŠPÚ Darovacia zmluva viď. zmluva 09.04.2012 Nestanovený
NA/2012 [pdf 971kB] DSiDATA Doplnok k zmluve o využívaní dátovej siete (plsr) viď. cenník DSiDATA 01.05.2012 24 mesiacov
NA/2012 [pdf 684kB] VÚB banka Zmluva o bežnom účte viď. cenník VÚB 14.02.2012 Nestanovený
NA/2012 [pdf 857kB] Stredoslovenská energetika Dohoda o platbách viď. cenník SSE 22.12.2011 Nestanovený

Faktúry

Čísla Sumár za obdobie Organizačná zložka Splatnosť Cena    Úhrada
84/15-56/16 [pdf 65,8,7kB] november 2015 - jún 2016 ZŠS Chlebnice november 2015 - jún 2016 7 823,37 € Prevodom
052-084/2015 [pdf 72,7kB] júl - október 2015 ZŠS Chlebnice júl - október 2015 8 450,64 € Prevodom
023-051/2015 [pdf 83,4kB] apríl - jún 2015 ZŠS Chlebnice apríl - jún 2015 6 202,73 € Prevodom
001-031/2015 [pdf 85,8kB] január - marec 2015 ZŠ s MŠ Chlebnice január - marec 2015 18 675,92 € Prevodom
001-022/2015 [pdf 72,7kB] január - marec 2015 ZŠS Chlebnice január - marec 2015 6 588,37 € Prevodom
170-217/2014 [pdf 84,8kB] november - december 2014 ZŠ s MŠ Chlebnice november - december 2014 34 056,74 € Prevodom
114-169/2014 [pdf 87,9kB] september - október 2014 ZŠ s MŠ Chlebnice september - október 2014 12 891,13 € Prevodom
078-095/2014 [pdf 73,7kB] október - december 2014 ZŠS Chlebnice október - december 2014 3 725,31 € Prevodom
043-077/2014 [pdf 79,6kB] máj - september 2014 ZŠS Chlebnice máj - september 2014 6 258,70 € Prevodom
082-113/2014 [pdf 81,6kB] jún - august 2014 ZŠ s MŠ Chlebnice jún - august 2014 9 335,66 € Prevodom
059-081/2014 [pdf 80,2kB] máj 2014 ZŠ s MŠ Chlebnice máj 2014 -3 610,56 € Prevodom
039-058/2014 [pdf 77,0kB] apríl 2014 ZŠ s MŠ Chlebnice apríl 2014 6 132,22 € Prevodom
001-042/2014 [pdf 75,2kB] január - apríl 2014 ZŠS Chlebnice január - apríl 2014 7 351,73 € Prevodom
015-038/2014 [pdf 78,5kB] február - marec 2014 ZŠ s MŠ Chlebnice február - marec 2014 8 822,43 € Prevodom
001-014/2014 [pdf 76,4kB] január 2014 ZŠ s MŠ Chlebnice január 2014 5 697,61 € Prevodom
139-198/2013 [pdf 88,3kB] október - december 2013 ZŠ s MŠ Chlebnice október - december 2013 23 325,17 € Prevodom
057-093/2013 [pdf 76,4kB] august - november 2013 ZŠS Chlebnice august - november 2013 5 895,55 € Prevodom
115-138/2013 [pdf 81,1kB] september 2013 ZŠ s MŠ Chlebnice september 2013 8 018,67 € Prevodom
077-114/2013 [pdf 82,5kB] jún - august 2013 ZŠ s MŠ Chlebnice jún - august 2013 17 562,59 € Prevodom
046-056/2013 [pdf 55,0kB] jún - júl 2013 ZŠS Chlebnice jún - júl 2013 1 338,82 € Prevodom
050-076/2013 [pdf 79,5kB] apríl - máj 2013 ZŠ s MŠ Chlebnice apríl - máj 2013 7 544,28 € Prevodom
028-045/2013 [pdf 70,0kB] apríl - máj 2013 ZŠS Chlebnice apríl - máj 2013 2 240,92 € Prevodom
021-049/2013 [pdf 81,0kB] február - marec 2013 ZŠ s MŠ Chlebnice február - marec 2013 7 663,89 € Prevodom
19-27/2013 [pdf 67,8kB] marec 2013 ZŠS Chlebnice marec 2013 1 674,93 € Prevodom
10-18/2013 [pdf 68,1kB] február 2013 ZŠS Chlebnice február 2013 1 373,28 € Prevodom
01-09/2013 [pdf 70,3kB] január 2013 ZŠS Chlebnice január 2013 1 763,60 € Prevodom
001-020/2013 [pdf 78,7kB] január 2013 ZŠ s MŠ Chlebnice január 2013 6 700,09 € Prevodom
80-86/2012 [pdf 67,9kB] december 2012 ZŠS Chlebnice december 2012 1 265,55 € Prevodom
166-176/2012 [pdf 75,2kB] december 2012 ZŠ s MŠ Chlebnice december 2012 2 803,32 € Prevodom
69-79/2012 [pdf 69,1kB] november 2012 ZŠS Chlebnice november 2012 1 424,70 € Prevodom
151-165/2012 [pdf 77,2kB] november 2012 ZŠ s MŠ Chlebnice november 2012 5 705,62 € Prevodom
57-68/2012 [pdf 71,6kB] október 2012 ZŠS Chlebnice október 2012 1 516,55 € Prevodom
130-150/2012 [pdf 97,1kB] október 2012 ZŠ s MŠ Chlebnice október 2012 11 377,65 € Prevodom
----- ----- ----- ----- ----- -----
Číslo Dodávateľ Predmet Splatnosť Cena    Úhrada
129/2012 [pdf 2,14MB] SSE Žilina Spotreba eletrickej energie 26.09.2012 218,38 € Prevodom
128/2012 [pdf 381kB] RAABE Bratislava Dokumentácia ZŠ 18.09.2012 39,35 € Prevodom
127/2012 [pdf 734kB] TAKTIK Košice UP 01.10.2012 17,60 € Prevodom
126/2012 [pdf 453kB] Generáli Slovensko Úhrada poistného 15.10.2012 403,91 € Prevodom
125/2012 [pdf 372kB] DSI DATA Námestovo Internet Wireless 3Mb 21.09.2012 16,03 € Prevodom
124/2012 [pdf 648kB] Bačík Žarnovica Odborná oprava náradí 02.09.2012 393,20 € Prevodom
123/2012 [pdf 1,48MB] ORSA Dolný Kubín Všeobecný materiál 10.09.2012 360,53 € Prevodom
122/2012 [pdf 383kB] Slovak Telekom Hlasové služby 17.09.2012 29,96 € Prevodom
121/2012 [pdf 525kB] RWE Gas Slovensko Zemný plyn 18.09.2012 2 216,00 € Prevodom
120/2012 [pdf 919kB] KAJO Dolný Kubín Všeobecný materiál 10.09.2012 7,75 € Prevodom
119/2012 [pdf 2,12MB] KAJO Dolný Kubín Všeobecný materiál 10.09.2012 399,60 € Prevodom
118/2012 [pdf 400kB] Pelprint Dolný Kubín Poštový peňažný poukaz U 06.09.2012 57,78 € Prevodom
117/2012 [pdf 1,06MB] Distribučná agentúra AD REM Bratislava UP Jazyky 26.09.2012 1 874,33 € Prevodom
116/2012 [pdf 723kB] NOMI Košice UP 10.08.2012 270,05 € Prevodom
115/2012 [pdf 1,09MB] Orange Bratislava Telefonické hovory 05.09.2012 31,50 € Prevodom
114/2012 [pdf 365kB] DSI DATA Námestovo Internet Wireless 3Mb 21.08.2012 16,03 € Prevodom
113/2012 [pdf 367kB] Slovak Telekom Hlasové služby 17.08.2012 29,96 € Prevodom
112/2012 [pdf 432kB] RWE Gas Slovensko Zemný plyn 15.08.2012 2 216,00 € Prevodom
111/2012 [pdf 1,05MB] Orange Bratislava Telefonické hovory 05.08.2012 29,99 € Prevodom
110/2012 [pdf 1,92MB] ŠEVT Banská Bystrica Tlačivá 31.07.2012 83,44 € Prevodom
109/2012 [pdf 680kB] Slovak Telekom Hlasové služby 18.07.2012 43,25 € Prevodom
108/2012 [pdf 764kB] ZŠS Chlebnice Príspevok na stravu zo SF 25.07.2012 34,32 € Prevodom
107/2012 [pdf 963kB] ZŠS Chlebnice Stravovanie 25.07.2012 264,00 € Prevodom
106/2012 [pdf 396kB] DSI DATA Námestovo Internet Wireless 3Mb 21.07.2012 16,03 € Prevodom
105/2012 [pdf 773kB] MO DETAL Dolný Kubín Všeobecný materiál 09.07.2012 101,91 € Prevodom
104/2012 [pdf 424kB] RWE Gas Slovensko Zemný plyn 17.07.2012 2 216,00 € Prevodom
103/2012 [pdf 370kB] Zdravotka Martin Všeobecné služby 17.07.2012 125,28 € Prevodom
102/2012 [pdf 849kB] ORSA Dolný Kubín Všeobecný materiál 09.07.2012 87,25 € Prevodom
101/2012 [pdf 1,06MB] Orange Bratislava Telefonické hovory 06.07.2012 34,00 € Prevodom
100/2012 [pdf 725kB] KAJO Dolný Kubín Všeobecný materiál 06.07.2012 297,39 € Prevodom
099/2012 [pdf 409kB] SALVSTAV Dolný Kubín Nakladanie a vykladanie 24.06.2012 32,40 € Prevodom
098/2012 [pdf 1,13MB] ORSA Dolný Kubín Všeobecný materiál 22.06.2012 156,29 € Prevodom
097/2012 [pdf 391kB] DSI DATA Námestovo Internet Wireless 3Mb 21.06.2012 16,03 € Prevodom
096/2012 [pdf 413kB] Slovenská pošta Predplatné ZVESTI MS s MK SR 20.06.2012 2,40 € Prevodom
095/2012 [pdf 1,37MB] XD VISION Dolný Kubín Ozvučenie 22.06.2012 3 966,28 € Prevodom
094/2012 [pdf 1,04MB] RWE Gas Slovensko Zemný plyn 21.06.2012 7 871,48 € Prevodom
093/2012 [pdf 379kB] Slovak Telekom Hlasové služby 17.06.2012 38,52 € Prevodom
092/2012 [pdf 409kB] RWE Gas Slovensko Zemný plyn 15.06.2012 2 216,00 € Prevodom
091/2012 [pdf 708kB] Bačík Žarnovica Odborná prehliadka náradí 20.06.2012 115,24 € Prevodom
090/2012 [pdf 870kB] ZŠS Chlebnice Stravovanie 15.06.2012 302,00 € Prevodom
089/2012 [pdf 651kB] ZŠS Chlebnice Príspevok na stravu zo SF 15.06.2012 39,29 € Prevodom
088/2012 [pdf 689kB] Soft-Tech Stropkov Tonery do tlačiarní 08.06.2012 97,37 € Prevodom
087/2012 [pdf 396kB] PAMIKO Bratislava Predplatné časopisu naša škola 15.06.2012 12,72 € Prevodom
086/2012 [pdf 370kB] RAABE Bratislava Dokumentácia ZŠ 07.06.2012 39,67 € Prevodom
085/2012 [pdf 1,17MB] Orange Bratislava Telefonické hovory 05.06.2012 33,78 € Prevodom
084/2012 [pdf 1,17MB] KAJO Dolný Kubín Všeobecný materiál 03.06.2012 92,89 € Prevodom
083/2012 [pdf 348kB] RW Orava, Dolný Kubín Textilia, klinec, obrubnik 60 29.05.2012 74,16 € Prevodom
082/2012 [pdf 350kB] Jaroslav Babušiak Sklenárstvo Kraľovany Vysklenie a zasklenie 25.05.2012 166,76 € Prevodom
081/2012 [pdf 494kB] ZŠS Chlebnice Príspevok na stravu zo SF 25.05.2012 31,98 € Prevodom
080/2012 [pdf 521kB] ZŠS Chlebnice Stravovanie 25.05.2012 246,00 € Prevodom
079/2012 [pdf 777kB] Jozef Svýba Hruštín Revízia el. zariadenia 04.05.2012 766,73 € Prevodom
078/2012 [pdf 368kB] DSI DATA Námestovo Internet Wireless 3Mb 21.05.2012 16,03 € Prevodom
077/2012 [pdf 622kB] KAJO Dolný Kubín Všeobecný materiál 14.05.2012 47,84 € Prevodom
076/2012 [pdf 359kBkB] Slovak Telekom Hlasové služby 17.05.2012 38,68 € Prevodom
075/2012 [pdf 479kB] Fortuna Libri Bratislava Spievankovo 08.05.2012 42,54 € Prevodom
074/2012 [pdf 662kB] TOMA Dlhá nad Oravou Bat.pak.IRIS nast.telo 150 92070/T 14.05.2012 25,97 € Prevodom
073/2012 [pdf 807kB] RW Orava Dolný Kubín Iné rastliny 14.05.2012 221,71 € Prevodom
072/2012 [pdf 564kB] Záhradnícke centrum OÁZA Dolný Kubín Rastliny 07.05.2012 144,61 € Prevodom
071/2012 [pdf 401k] Katolícka univerzita v Ružomberku Obed 11.05.2012 3,00 € Prevodom
070/2012 [pdf 943kB] Orange Bratislava Telefonické hovory 05.04.2012 35,21 € Prevodom
069/2012 [pdf 590kB] Orange Bratislava Telefonické hovory 06.05.2012 38,70 € Prevodom
068/2012 [pdf 403kB] Fortuna Libri Bratislava DVD pesničky pre detičky 08.05.2012 42,54 € Prevodom
067/2012 [pdf 42kB] NZ Elektro Dolný Kubín Solac PV 02.05.2012 17,00 € Prevodom
066/2012 [pdf 784kB] Musica Liturgica Bratislava Časopis Pán UČITEĽ 04.05.2012 9,45 € Prevodom
065/2012 [pdf 866kB] Verlag Dashofer Bratislava Príručky, smernice 11.03.2012 81,50 € Prevodom
064/2012 [pdf 425kB] Nomiland Košice UP 27.04.2012 0,02 € Prevodom
063/2012 [pdf 299kB] Oravská vodárenská spoločnosť Voda 01.05.2012 562,31 € Prevodom
062/2012 [pdf 87kB] MC Servis Rajec Oprava kondenzačného kotla 02.05.2012 948,00 € Prevodom
061/2012 [pdf 354kB] Peter Sršeň Dolný Kubín Školenia, kurzy 27.04.2012 166,00 € Prevodom
060/2012 [pdf 84kB] Gastro Vrábeľ Dolný Kubín Vybavenie ZŠS 24.04.2012 810,00 € Prevodom
059/2012 [pdf 603kB] ZŠS Chlebnice Stravovanie 25.04.2012 273,00 € Prevodom
058/2012 [pdf 317kB] ZŠS Chlebnice Príspevok na stravu zo SF 25.04.2012 35,49 € Prevodom
057/2012 [pdf 44kB] Blaha Jozef Nová Baňa Knihy 25.04.2012 70,00 € Prevodom
056/2012 [pdf 728kB] Stiefel Eurocart Bratislava UP 19.04.2012 109,00 € Prevodom
055/2012 [pdf 559kB] Slovak Telekom Hlasové služby 17.04.2012 30,85 € Prevodom
054/2012 [pdf 551kB] Zdravotka Martin Všeobecné služby 15.04.2012 125,28 € Prevodom
053/2012 [pdf 375kB] SSE Bratislava Náklady na súťaž 15.04.2012 196,45 € Prevodom
052/2012 [pdf 395kB] RWE Gas Slovensko Zemný plyn 16.04.2012 2 244,00 € Prevodom
051/2012 [pdf 514kB] Alza Sluchátka 04.04.2012 97,14 € Prevodom
050/2012 [pdf 367kB] Materáčik Košice Licenčný poplatok za program 09.04.2012 19,59 € Prevodom
049/2012 [pdf 227kB] ORSA Dolný Kubín Všeobecný materiál 09.04.2012 52,54 € Prevodom
048/2012 [pdf 523kB] ŠEVT Banská Bystrica Tlačivá 19.04.2012 124,37 € Prevodom
047/2012 [pdf 55kB] Malunet Mořkov UP 05.04.2012 232,50 € Prevodom
046/2012 [pdf 720kB] RAABE Bratislava Publikácia 24.04.2012 78,15 € Prevodom
045/2012 [pdf 355kB] Rastislav Škvarka Dolný Kubín Všeobecné služby 26.03.2012 199,70 € Prevodom
044/2012 [pdf 632kB] TOPSET Stupava Aktualizácia programov 22.3.2012 149,70 € Prevodom
043/2012 [pdf 807kB] Stiefel Eurocart Bratislava UP 29.03.2012 271,15 € Prevodom
042/2012 [pdf 388kB] Infra Slovakia Veľké Leváre Spolu je nám veselo 27.03.2012 6,40 € Prevodom
041/2012 [pdf 777kB] ORSA Dolný Kubín Všeobecný materiál 22.03.2012 49,80 € Prevodom
040/2012 [pdf 34kB] Metris Rogow Kniha Zábava s klasickou hudbou 20.03.2012 12,00 € Prevodom
039/2012 [pdf 390kB] Nomiland Košice UP 19.03.2012 0,02 € Prevodom
038/2012 [pdf 408kB] NZ Elektro Dolný Kubín Práčka z vrc a vysávač 23.03.2012 455,00 € Prevodom
037/2012 [pdf 400kB] SMITKA Marián Pucov Bojler 15.03.2012 287,78 € Prevodom
036/2012 [pdf 781kB] Slovak Telekom Hlasové služby 17.03.2012 41,41 € Prevodom
035/2012 [pdf 1,50MB] MY DVA Slovakia Bratislava Nábytok 15.03.2012 1 896,84 € Prevodom
034/2012 [pdf 493kB] Verlag Dashofer Bratislava Príručky, smernice 11.03.2012 81,50 € Prevodom
033/2012 [pdf 620kB] RWE Gas Slovensko Zemný plyn 15.03.2012 2 244,00 € Prevodom
032/2012 [pdf 551kB] ORSA Dolný Kubín Všeobecný materiál 10.03.2012 115,02 € Prevodom
031/2012 [pdf 68kB] ZŠS Chlebnice Príspevok na stravu zo SF 15.03.2012 43,42 € Prevodom
030/2012 [pdf 504kB] ZŠS Chlebnice Stravovanie 15.03.2012 334,00 € Prevodom
029/2012 [pdf 537kB] RVC Martin Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve 15.3.2012 21,00 € Prevodom
028/2012 [pdf 520kB] Alza Batérie AAA 24.02.2012 17,11 € Prevodom
027/2012 [pdf 1,83MB] TOPSET Stupava Software WinCITY 22.2.2012 78,00 € Prevodom
026/2012 [pdf 543kB] Orange Bratislava Telefonické hovory 21.02.2012 32,22 € Prevodom
025/2012 [pdf 44kB] RAABE Bratislava Publikácia 05.03.2012 39,35 € Prevodom
024/2012 [pdf 752kB] Školex Bratislava Sedák Lily hotový 21.02.2012 34,80 € Prevodom
023/2012 [pdf 1,06MB] Abiset Malacky Software iKelp 23.02.2012 300,00 € Prevodom
022/2012 [pdf 832kB] ORSA Dolný Kubín Všeobecný materiál 19.02.2012 265,60 € Prevodom
021/2012 [pdf 590kB] KAJO Dolný Kubín Všeobecný materiál 13.2.2012 160,45 € Prevodom
020/2012 [pdf 298kB] ZŠS Chlebnice Stravovanie 20.02.2012 280,00 € Prevodom
019/2012 [pdf 282kB] ZŠS Chlebnice Príspevok na stravu zo SF 20.02.2012 36,40 € Prevodom
018/2012 [pdf 379kB] Slovak Telekom Hlasové služby 17.02.2012 30,64 € Prevodom
017/2012 [pdf 377kB] Bdecor Dunajská Streda Všeobecný materiál 14.02.2012 12,44 € Prevodom
016/2012 [pdf 385kB] RWE Gas Slovensko Zemný plyn 15.02.2012 2 244,00 € Prevodom
015/2012 [pdf 612kB] ORSA Dolný Kubín Všeobecný materiál 10.02.2012 25,61 € Prevodom
014/2012 [pdf 57kB] Distribučná agentúra AD REM Bratislava UP Jazyky 02.03.2012 110,14 € Prevodom
013/2012 [pdf 48kB] Kabáč Liesek Revízna správa 07.02.2012 55,20 € Prevodom
012/2012 [pdf 889kB] ŠEVT Banská Bystrica Tlačivá 10.02.2012 23,33 € Prevodom
011/2010 [pdf 888kB] Alza Notebook 01.02.2012 147,09 € Prevodom
010/2012 [pdf 1,27MB] Distribučná agentúra AD REM UP 16.02.2012 63,48 € Prevodom
009/2012 [pdf 1,27MB] Orange Bratislava Telefonické hovory 05.02.2012 30,40 € Prevodom
008/2012 [pdf 1,14MB] TOMA Inštalatérske potreby 02.02.2012 72,66 € Prevodom
007/2012 [pdf 1MB] Alza PC komponenty 17.01.2012 38,27 € Prevodom
006/2012 [pdf 551kB] Digital Visions Predplatné remitendových výtlačkov 22.01.2012 14,90 € Prevodom
005/2012 [pdf 654kB] RVC Martin Všeobecné služby 31.01.2012 73,87 € Prevodom
004/2012 [pdf 807kB] ZŠS Chlebnice Stravovanie 25.01.2012 242,00 € Prevodom
003/2012 [pdf 549kB] ZŠS Chlebnice Príspevok na stravu zo SF 25.01.2012 31,46 € Prevodom
002/2012 [pdf 763kB] Slovak Telekom Hlasové služby 17.01.2012 34,14 € Prevodom
001/2012 [pdf 586kB] RWE Gas Slovensko Zemný plyn 16.01.2012 2 244,00 € Prevodom

Objednávky

Číslo Dodávateľ Predmet Dátum vystavenia Cena   

[archív za rok 2011]