Základná škola s materskou školou Jozefa Ligoša


EŽK

Cisco Webex Meetings adresy miestností učiteľov pre online vyučovanie [pdf]

ALF kód školy: zschlebnice


Aktivity:

máj 2023 Vesmír očami detí

máj 2023 Mobilné planetárium

máj 2023 Deň matiek

máj 2023 Jarné prebúdzanie

apríl 2022 Jarné upratovanie

apríl 2022 Deň Zeme - deviataci

apríl 2022 Deň Zeme

apríl 2022 Hoki Poki - dvaja známi, prevedú Vás rozprávkami. Spolu s nimi zažijete dobrodružstvá v šírom svete.

april 2023 NÁVŠTEVA FILMOVÉHO PREMIETANIA - 3. apríl 2023

april 2023 VESMÍR OČAMI DETÍ

marec 2023 Svetový deň vody

marec 2023 DEŇ VODY VO VERŠOCH

marec 2023 HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - OKRESNÉ KOLO

marec 2023 Hrnčiarstvo

marec 2023 Marec mesiac kníh

marec 2023 Vybíjaná CUP - mladší žiaci a žiačky ZŠ

marec 2023 Čítanie starých rodičov

marec 2023 Hviezdoslavov Kubín