Základná škola s materskou školou Jozefa Ligoša


EŽK

Cisco Webex Meetings adresy miestností učiteľov pre online vyučovanie [pdf]

ALF kód školy: zschlebnice


Aktivity:

jún 2022 Výchovný koncert - Slovenský folklór a ľudové hudobné nástroje

jún 2022 Výtvarná súťaž Dúhový kolotoč

jún 2022 Úprava okolia MŠ

jún 2022 Vesmír očami detí

jún 2022 MDD

máj 2022 Krajské kolo Biologickej olympiády

máj 2022 Škola v prírode

máj 2022 Život pri vode

máj 2022 Navštívili sme farmu Pod hájom

máj 2022 Báseň pre Františka

apríl 2022 Vybíjaná

apríl 2022 Hviezdoslavov kubín - okresné kolo

apríl 2022 Deň Zeme v MŠ

apríl 2022 Veľkonočné aktivity

apríl 2022 Rozprávkový týždeň

apríl 2022 Jarný mrak