Základná škola s materskou školou Jozefa Ligoša


EŽK

Cisco Webex Meetings adresy miestností učiteľov pre online vyučovanie [pdf]

ALF kód školy: zschlebnice


Aktivity:

október 2021 Preventíva aktivita- Kyberšikana

október 2021 Október- mesiac úcty k starším

september 2021 Európsky deň jazykov

september 2021 Preventívne aktivity

september 2021 Do školy na bicykli 2021

september 2021 Divadielka v našej škole

september 2021 Otvorenie školského roka

september 2021 Triednictvo

september 2021 Deň mlieka na školách

september 2021 Svetový deň srdca - 29. september

september 2021 Exkurzia do Múzea oravskej dediny v Zuberci