Základná škola s materskou školou Jozefa Ligoša


EŽK

Cisco Webex Meetings adresy miestností učiteľov pre online vyučovanie [pdf]

ALF kód školy: zschlebnice


Aktivity:

máj 2024 Vesmír očami detí v MŠ

máj 2024 8. máj - Deň Červeného kríža

máj 2024 DÚ ANJ VI. ch (Chlebnice)

máj 2024 Lesná škôlka - Sokoliari majstra Vagana v MŠ

máj 2024 Deň matiek v MŠ

máj 2024 Magnetické pole Zeme a polárna žiara

apríl 2024 Návšteva filmového predstavenia Ella a čierny jaguár a parku Mini Slovensko

apríl 2024 70. ročník súťaže Hviezdoslavov Kubín

apríl 2024 Tvorenie zo špajdlí - Polygonálna dekorácia

apríl 2024 Pytagoriáda – okresné kolo

apríl 2024 Biologická olympiáda – okresné kolo

apríl 2024 Apríl – mesiac lesov (tvorivé písanie)

apríl 2024 Beseda s RNDr. Jaroslavom Kocianom

apríl 2024 30. apríl - Deň Zeme v našej škole

apríl 2024 >Deň Zeme v MŠ

apríl 2024 Jarné prebúdzanie v MŠ

apríl 2024 ENGLISH STAR 2024

apríl 2024 Čistenie chotára v rámci Dňa Zeme, piataci v Malatinskom

apríl 2024 Poviem ti básničku (recitačná súťaž v MŠ)