Základná škola s materskou školou Jozefa Ligoša


EŽK

Cisco Webex Meetings adresy miestností učiteľov pre online vyučovanie [pdf]

ALF kód školy: zschlebnice


Aktivity:

februar 2024 Aktivita v spolupráci so Strednou odbornou školou obchodu a služieb v Dolnom Kubíne

februar 2024 Poďakovanie sponzorom školskej akcie KARNEVAL 2024

februar 2024 Divadielko Na hojdačke - Na zemi dobre mi!

februar 2024 Karneval v MŠ

januar 2024 Čaro zimy

januar 2024 Knižnica

december 2023 Vianočná akadémia v MŠ

december 2023 Posedenie pri vianočnom stromčeku

december 2023 Školské kolo Pytagoriády

december 2023 Angličtina s čajom a koláčikom

december 2023 Vianočný florbalový turnaj

december 2023 Zimné radosti v MŠ

december 2023 ANJ - Nákup potravín

december 2023 DOD Kňažia

december 2023 Pečenie medovníčkov v MŠ

december 2023 Vianočné tvorivé dielne v MŠ

december 2023 Mikuláš v MŠ

december 2023 Mikuláš na našej škole