Základná škola s materskou školou Jozefa Ligoša


EŽK

Cisco Webex Meetings adresy miestností učiteľov pre online vyučovanie [pdf]

ALF kód školy: zschlebnice


Aktivity:

máj 2022 Báseň pre Františka

apríl 2022 Hviezdoslavov kubín - okresné kolo

apríl 2022 Deň Zeme v MŠ

apríl 2022 Veľkonočné aktivity

apríl 2022 Rozprávkový týždeň

apríl 2022 Jarný mrak

marec 2022 Biologická olympiáda

marec 2022 Okresné kolo Pytagoriády

marec 2022 Chemická olympiáda

marec 2022 Medzinárodný deň vody

marec 2022 Deň s ľudovou rozprávkou

marec 2022 FOTOsúťaž v 3.B

marec 2022 Projekt 3.B - Významné osobnosti našej obce: Jozef Ligoš

marec 2022 V objatí umenia

marec 2022 Postava ožíva

marec 2022 Vesmír očami detí

marec 2022 Marec mesiac kníh

zima 2021/2022 Zimné aktivity ŠKD