Základná škola s materskou školou Jozefa Ligoša


EŽK

Aktivity:

jún 2021 Exotické zvieratá

jún 2021 Z rozprávky do rozprávky

máj 2021 Máj v triede "Lienky"

máj 2021 Milé mamy, mamky, mamičky, staré mamy

máj 2021 Starká, starký číta deťom

máj 2021 Čitateľský maratón

apríl 2021 Krajské kolo Chemickej olympiády

apríl 2021 Okresné kolo PYTAGORIÁDY

apríl 2021 Okresné kolo Biologickej olympiády kategórie E