Základná škola s materskou školou Jozefa Ligoša


EŽK

Cisco Webex Meetings adresy miestností učiteľov pre online vyučovanie [pdf]

ALF kód školy: zschlebnice


Aktivity:

október 2022 Európsky deň občianskeho práva

október 2022 Október v našej materskej škole

október 2022 Milión detí sa modlí ruženec

október 2022 Besiedka s ujom poľovníkom

október 2022 Ranné čítanie

september 2022 Literárna exkurzia do Dolného Kubína

september 2022 September v Materskej škole!

september 2022 Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023