Základná škola s materskou školou Jozefa Ligoša


EŽK

Cisco Webex Meetings adresy miestností učiteľov pre online vyučovanie [pdf]

ALF kód školy: zschlebnice


Aktivity:

september 2021 Exkurzia do Múzea oravskej dediny v Zuberci

jún 2021 Malí žiaci - veľkí herci

jún 2021 Plavecký výcvik

jún 2021 Exotické zvieratá

jún 2021 Z rozprávky do rozprávky

máj 2021 Máj v triede "Lienky"

máj 2021 Milé mamy, mamky, mamičky, staré mamy

máj 2021 Starká, starký číta deťom

máj 2021 Čitateľský maratón

apríl 2021 Krajské kolo Chemickej olympiády

apríl 2021 Okresné kolo PYTAGORIÁDY

apríl 2021 Okresné kolo Biologickej olympiády kategórie E