Základná škola s materskou školou Jozefa Ligoša


EŽK

Cisco Webex Meetings adresy miestností učiteľov pre online vyučovanie [pdf]

ALF kód školy: zschlebnice


Aktivity:

jún 2024 Tešíme sa na leto (MŠ)

jún 2024 Rozlúčka s predškolákmi

jún 2024 Chlebnický Chlebíček (MŠ)

jún 2024 Súťaž v poskytovaní Prvej pomoci

jún 2024 Ochutnávka ovocia a zeleniny

jún 2024 Ovocie do škôl

jún 2024 MDD – Hľadanie pokladu v MŠ

jún 2024 Deň detí

máj 2024 Spevácka súťaž "Superstar" v MŠ

máj 2024 Veľký svet techniky v Ostrave

máj 2024 Deň matiek

máj 2024 ŠPORTU ZDAR! VYBÍJANÁ CUP – mladší žiaci a žiačky

máj 2024 Máj, máj zelený v MŠ

máj 2024 Výlet Villa Betula v MŠ

máj 2024 Krajské kolo Biologickej olympiády

máj 2024 Vesmír očami detí v MŠ

máj 2024 8. máj - Deň Červeného kríža

máj 2024 DÚ ANJ VI. ch (Chlebnice)

máj 2024 Lesná škôlka - Sokoliari majstra Vagana v MŠ

máj 2024 Deň matiek v MŠ

máj 2024 Magnetické pole Zeme a polárna žiara