Základná škola s materskou školou Jozefa Ligoša


EŽK

Cisco Webex Meetings adresy miestností učiteľov pre online vyučovanie [pdf]

ALF kód školy: zschlebnice


Aktivity:

december 2022 Vianočný pozdrav

december 2022 Zimné radosti v MŠ

december 2022 Mikuláš v MŠ

december 2022 Vianočné tvorivé dielne v MŠ

december 2022 Pečenie medovníkov v MŠ

december 2022 Geo - ostrov

december 2022 Mikuláš

november 2022 Žijeme zdravo v MŠ

november 2022 Deň tolerancie

november 2022 Kocúr v čižmách

november 2022 Vianočná pohľadnica

október 2022 Hovorme o jedle

október 2022 Európsky deň občianskeho práva

október 2022 Október v našej materskej škole

október 2022 Milión detí sa modlí ruženec

október 2022 Besiedka s ujom poľovníkom

október 2022 Ranné čítanie

september 2022 Deň mlieka na školách

september 2022 Literárna exkurzia do Dolného Kubína

september 2022 September v Materskej škole!

september 2022 Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023