Projekt Lego RoboLab - ZŠ s MŠ Chlebnice

Práca so stavebnicami Lego RoboLab podporuje koncepciu vzdelávania smerom k posilneniu záujmov žiakov, posúva vzdelávanie bližšie k tomu, čo bude žiak v živote skutočne potrebovať (moderne sa tomu hovorí aj rozvoj kľúčových kompetencií).

Keď sa predávali prvé domáce osembitové počítače, existovalo mnoho výrobcov. Mnoho rôznych systémov nebolo vzájomne kompaktibilných. Čo bolo vyrobené pre jeden počítač, nedalo sa použiť pre iný. Za to človek draho platil. Dnes sú skoro všetky PC kompatibilné, procesory používajú rovnaké alebo podobné inštrukcie, môžeme si vybrať periférne zariadenia od rôznych výrobcov a napísať si vlastné ovládače bez obavy o funkčnosť na našom konkrétnom PC. Podobný vývoj by sa mohol odohrať i v oblasti robotiky. Jadro každého robota by mohlo byť univerzálne so vstupnými a výstupnými portami pre pripojenie všeobecných zariadení a až podľa druhu pripojenia sa k jadru robota dodajú potrebné HW periférie, snímače a SW. S touto myšlienkou sa Lego Robolab vyrába a dodáva ako učebná pomôcka. Zatiaľ nie sú roboty lacné a ich správanie je málo inteligentné. Určite sa tu otvára možnosť programovať plánovanie a múdrejšie správanie robota. Budúcnosť bude určite zložitá, ale predstavitelia firmy Lego zdôrazňujú: "Nechceme vyrábať inteligentné hračky, ale hračky, ktoré robia inteligentným svojho používateľa."

Pri programovaní skutočných robotov sa používa mnoho prvkov z rôznych vedných odborov. Robot získava informácie zo svojho okolia pomocou snímačov, ktoré mu vracajú hodnoty nameraných fyzikálnych veličín. Robot sa, ako každé iné zariadenie, riadi pri pohybe i v pokoji rôznymi fyzikálnymi zákonmi. Preto stavebnica Lego Robolab môže slúžiť nielen pri vyučovaní robotiky a programovania, ale aj fyziky a technickej výchovy.