Projekt Lego RoboLab - v školeTechnická výchova

Technická výchova 5. ročník

Máj 3h Jednoduché stroje, prevody
Jún 1h Jednoduché stroje, prevody

Technická výchova 6. ročník

Marec 3h Montovanie zložitejších funkčných mechanizmov zo stavebníc
Apríl 1h Montovanie zložitejších funkčných mechanizmov zo stavebníc

Technická výchova 7. ročník

Október 1h Samostatná práca žiakov
November 3h Samostatná práca žiakov

Technická výchova 8. ročník

September 1h RCX Lego kocka
September 1h Štandardné snímače
September 1h Výstupy RCX
Október 1h SW RoboLab
Október 1h SW NQC
Október 1h Zhotovenie zvolených pracovných námetov
Október 1h Voľba HW konštrukcie
November 1h Voľba SW a programovanie
November 1h Prezentácia zhotovených konštrukcií

Technická výchova 9. ročník

September 1h RCX Lego kocka
September 1h Štandardné snímače
September 1h Výstupy RCX
Október 1h SW RoboLab
Október 1h SW NQC
Október 1h Zhotovenie zvolených pracovných námetov
Október 1h Voľba HW konštrukcie
November 1h Voľba SW a programovanie
November 1h Prezentácia zhotovených konštrukcií

Hore

Projektové vyučovanie

V klasickom triedno-hodinovom systéme výučby ťažko.

Hore

Mimoškolská činnosť

Ak sa chceš vzdelávať, pomôžeme ti. Ak nechceš, nezavadzaj tým, čo chcú.

Hore