Aktuality


Informácie o spracúvaní osobných údajov [pdf]

03.09.2018 Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 sa uskutoční 3. septembra 2018: oznam o otvorení školského roka - pdf

20.05.2018 Pozvánka na deň matiek: Pozvánka na deň matiek - pdf

26. a 30.04.2017 Oznam o dňoch otvorených dverí v MŠ: Oznam o dňoch otvorených dverí v MŠ - pdf

29.03.2018 Oznámenie o prerušení prevádzky materskej školy počas veľkonočných prázdnin: Oznámenie o prerušení prevádzky materskej školy počas veľkonočných prázdnin - pdf

12.04.2018 Zápis detí do prvého ročníka: Oznam o zápise - pdf

21.03.2018 Oznam o riaditeľskom voľne: Oznam o riaditeľskom voľne - pdf

22.11.2017 Oznam o riaditeľskom voľne: Oznam o riaditeľskom voľne - pdf

16, 17. a 25. októbra 2017 Oznam o dňoch otvorených dverí, konzultáciách a plenárnom ZRPŠ: Oznam o dňoch otvorených dverí, konzultáciách a plenárnom ZRPŠ - pdf

05.06.2017 Oznam o konzultáciách: Oznam o konzultáciách - pdf

19.04.2017 Zápis detí do prvého ročníka: Oznam o zápise - pdf

05.04.2016 Oznam o riaditeľskom voľne: Oznam o riaditeľskom voľne - pdf

03.04.2017 Oznam o konzultáciách: Oznam o konzultáciách - pdf

21.a 27.03.2017 Oznam o dňoch otvorených dverí: Oznam o dňoch otvorených dverí - pdf

16.01.2017 Oznam o konzultáciách: Oznam o konzultáciách - pdf

23.11.2016 Oznam o riaditeľskom voľne: Oznam o riaditeľskom voľne - pdf

29.11.2016 Oznam o dňoch otvorených dverí: Oznam o dňoch otvorených dverí - pdf

21.11.2016 Oznam o konzultáciách: Oznam o konzultáciách - pdf

26.09.2016 Oznam o výsledkoch volieb do Rady školy ZŠ s MŠ Chlebnice: oznam o výsledkoch volieb do Rady školy - pdf

12.09.2016 Voľby do Rady školy ZŠ s MŠ Chlebnice, Chlebnice 134, 02755: oznam o voľbách do Rady školy - pdf

05.09.2016 Slávnostné otvorenie školského roka 2016/2017 sa uskutoční 5. septembra 2016: oznam o otvorení školského roka - pdf

14.04.2016 Zápis detí do prvého ročníka: oznam o zápise - pdf

06.04.2016 Riaditeľské voľno: oznámenie o riaditeľskom voľne - pdf

26.01.2016 Pokračovanei vyučovania podľa rozvrhu: oznam o pokračovaní vyučovania podľa rozvrhu - pdf

25.01.2016 Prerušenie prevádzky ZŠ (štrajk učiteľov): oznam o prerušení prevádzky ZŠ - pdf

02.09.2015 Slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016 sa uskutoční 2. septembra 2015: oznam o otvorení školského roka 2015/2016- pdf

04.02.2015 Zápis detí do prvého ročníka: oznam o zápise - pdf

18.08.2014 Slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015 sa uskutoční 2. septembra 2014: oznam o otvorení školského roka 2014/2015 - pdf

04.02.2014 Zápis detí do prvého ročníka: oznam o zápise - pdf

26.08.2013 Slávnostné otvorenie školského roka 2013/2014 sa uskutoční 2. septembra 2013: oznam o otvorení školského roka 2013/2014 - pdf

30.01.2013 Zápis detí do prvého ročníka: oznam o zápise - pdf

28.11.2012 Oznam o prerušení štrajku zamestnancov školstva: oznam o prerušení štrajku zamestnancov školstva - pdf

26.11.2012 Oznam o štrajku zamestnancov školstva: oznam o štrajku zamestnancov školstva - pdf

28.08.2012 Slávnostné otvorenie školského roka 2012/2013 sa uskutoční 3. septembra 2012: oznam o otvorení školského roka 2012/2013 - pdf


Rodičia buďte opatrní

22.04.2012

Policajný zbor v Dolnom Kubíne vyzýva rodičov, aby poučili svoje deti o nebezpečenstve komunikácie s cudzími ľuďmi. Prosí, aby deti nenechávali samé, bez spoločnosti viacerých detí, ale aj bez dozoru . Deti sa majú zdržiavať v skupinách a nekomunikovať s cudzími ľuďmi. Bez ohľadu na to, či im chce nejaký človek ponúknuť cukrík alebo spýtať sa na niečo.

eti sa majú snažiť, aby nechodili po tme samé domov a nezdržiavali sa na opustených a nezaľudnených miestach. To sú najvýhodnejšie úkryty pre únoscov. Tam väčšinou čakajú na svoje obete. Deti sú momentálne predmetom únosu. Sú využívané na lacnú prácu, na predaj drog a inú ilegálnu činnosť Žiadame, aby k tomu rodičia a deti pristúpili zodpovedne.

Mgr. Sárená


Zápis detí do prvého ročníka

23.01.2012

Zápis detí do prvého ročníka základnej školy sa uskutoční v pondelok 30. januára 2012 v čase od 13:00 - do 17.00 hod. a v utorok 31. januára 2012 v čase od 13:00 - do 15:00 hod. v Základnej škole s materskou školou Chlebnice.

Oznam o zápise detí do prvého ročníka


Škola poskytuje stravovacie služby v našej obci

31.12.2011

Od januára roku 2012 bude Zariadenie školského stravovania v Základnej škole s materskou školou Chlebnice poskytovať nové služby pre občanov našej obce. Základná škola získala oprávnenie na vykonávanie živnostenskej činnosti v oblasti poskytovania stravovacích služieb a organizovanie spoločenských podujatí, ako sú svadby, rodinné oslavy, kary a iné spoločenské podujatia.

V prípade záujmu sa informujte osobne u pani Heleny Pavolkovej alebo telefonicky na čísle 0915 361 033. Veríme, že so službami budete spokojní!

Doplnok k zriaďovacej listine


Stávame sa zodpovední za svoje činy

12.12.2011

Človek je už raz taký, že vždy radšej myslí na svoje práva ako na povinnosti. Často ale zabúda, že práva sú s povinnosťami veľmi úzko prepojené a súvisia so zodpovednopsťou. Takáto bola téma besedy v 8.,9.A a 9.B triede, ktorá sa uskutočnila 12.12.2011 za účasti por. Mgr. Tibora Šándora.

Pán por. Šándor sa snažil vysvetliť našim mladým ľuďom, akú právnu zodpovednosť nesú za svoje skutky, ako si majú upevňovať svoje právne vedomie a naučiť sa žiť s tým, že od 14 roku veku sa stávajú zodpovední za všetko, čo urobia, prípadne čoho sa dopustia.

Sme presvedčení, že jeho slová padli na úrodnú pôdu a žiaci zobrali informácie o právnej zodpovednosti vážne.

V popoludňajších hodinách sa por. Šándor zúčastnil na rodičovskej schôdzke žiakov 9.A a 9.B triedy. Požiadal rodičov, aby sa viac zaujímali o to, kde a ako trávia ich ratolesti voľný čas. Tak ako žiakom, aj rodičom pripomenul, že školopovinní žiaci sa nesmú po 21.00 hod. zdržiavať na miestach a v zariadeniach, kde sa podávajú alkoholické nápoje.

V závere prečítal rodičom desatoro, ktoré spracovali policajti z amerického Hustonu a uverejnil ich vo svojej knihe MAX Kašparu-Zápisník potulného kazateľa, kde sú upozornenia, akých chýb sa dopúšťajú rodičia pri výchove svojich detí, z ktorých sa následne stanú extrémisti či dokonca zločinci.

  1. Už od prvých rokov dávajú svojmu dieťaťu všetko, na čo si len pomyslí a o čo požiada.
  2. Usmievajú sa s uznaním, keď dieťa vysloví vulgárne alebo hrubé slovo.Dieťa sa domnieva, že povedalo niečo vtipné.
  3. Nezmieňujú sa pred dieťaťom o tom, čo je dobro, nechodia s ním na aktivity, ktoré podporujú dobro.
  4. Nevytýkajú mu, ak urobí zlú vec, aby nemalo komplexy.
  5. Dôsledne za svoje dieťa robia všetko, upratujú a pod. Dieťa si potom myslí, že za neho budú robiť všade všetci a všetko.
  6. Dovolia mu všetko čítať a pozerať v televízii či na internete, aby nemalo pocit, že má menej informácií ako jeho vrstovníci.
  7. Hádajú sa v jeho prítomnosti a tým mu poskytujú vzor pre vlastné manželstvo.
  8. Dávajú mu toľko peňazí, koľko chce. Potom sa stane,že v dospelosti sa bude snažiť získať financie bezprácne.
  9. Vyhovejú všetkým jeho požiadavkám a prianiam a doprajú mu všetky výhody aby netrpel núdzu, nemal z toho neurózu alebo pocit menejcennosti.
  10. Vždy sa postavia na jeho obranu či už proti deťom, učiteľom, susedom alebo polícii, aby dieťa cítilo, že má milujúcich rodičov.

Zamyslime sa teda nad sebou a svojim konaním a vychovajme z našich mladých ľudí rozumne mysliacich a zodpovedných ľudí.

Mgr. Natália Domáňová