Aktuality


29.06.2023 Ochrana mäkkých cieľov na školách [pdf]

26.04.2023 Zápis detí do materskej školy: Oznam o zápise - pdf

10.03.2023 Oznam o zápise detí do 1. ročníka [pdf]

11.01.2023 Pracovná ponuka - školník - údržbár [pdf]

30.08.2022 Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 - Materská škola [pdf]

30.08.2022 Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 - Základná škola [pdf]

14.03.2022 Oznam o zápise detí do 1. ročníka Oznam o zápise - pdf
Elektronická prihláška [tu]
Žiadosť o prihlásenie žiaka do ŠKD [tu]
Žiadosť o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania dieťaťa v materskej škole [tu]

22.02.2022 Zápis detí do materskej školy: Oznam o zápise - pdf

23.07.2021 Zmeny v poskytovaní dotácie na školské stravovanie od 1.9.2021 [pdf]
Zápisné lístky MŠ, ZŠ, čestné vyhlásenie tu

23.08.2021 Kloktacie testy a domáce antigénové samotestovanie [pdf]

23.07.2021 Zmeny v poskytovaní dotácie na školské stravovanie od 1.9.2021 [pdf]
Zápisné lístky MŠ, ZŠ, čestné vyhlásenie tu

30.04.2021 Oznam rodičom: Organizácia vyučovania od 03.05.2021 [pdf]
Pravidlá pre školy červený okres [jpg]
Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti [pdf] [docx]

20.04.2021 Zmena telefónnych kontaktov [pdf]

23.04.2021 Oznam rodičom: Organizácia vyučovania od 26.04.2021 [pdf]
Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti - 1.-4. ročník - Príloha 11a [docx]
Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti - 8.-9. ročník - Príloha 8a [docx]

16.04.2021 Oznam rodičom: Organizácia vyučovania od 19.04.2021 [pdf]
Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti - 1.-4. ročník - Príloha 11a [docx]
Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti - 8.-9. ročník - Príloha 8a [docx]

09.04.2021 Oznam rodičom: Organizácia vyučovania od 12.04.2021 [pdf]

06.04.2021 Oznam rodičom: Organizácia vyučovania od 07.04.2021 [pdf]

29.03.2021 Povinná karanténa žiakov II. - IV. ročníka do 09.04.2021 (vrátane) [pdf]

28.03.2021 Oznam o dištančnom vyučovaní pre žiakov II. - IV. ročníka od 29.03.2021 [pdf]

20.03.2021 Oznam rodičom: Organizácia vyučovania od 22.03.2021 [pdf]
Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti - pracujúci rodičia [docx]
Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti - nevhodné podmienky na dištančné vzdelávanie[docx]

19.03.2021 Oznam rodičom: Organizácia vyučovania od 22.03.2021 [pdf]
Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti[docx]

16.03.2021 Oznam o zápise detí do 1. ročníka [pdf]
Elektronická prihláška [tu]
Žiadosť o prihlásenie žiaka do ŠKD [doc]
Žiadosť o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania dieťaťa v materskej škole [docx]

08.03.2021 Prevádzka MŠ od 09.03.2021 [pdf]

05.03.2021 Oznam rodičom: Organizácia vyučovania od 08.03.2021 [pdf]
Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti - pracujúci rodičia [docx]
Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti - nevhodné podmienky na dištančné vzdelávanie[docx]

19.02.2021 Oznam rodičom: Organizácia vyučovania od 01.03.2021 [pdf]
Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti [pdf]

25.02.2021 Prerušenie prevádzky MŠ od 26.02.2021 do 08.03.2021 (vrátane) [pdf]

19.02.2021 Oznam rodičom: Organizácia vyučovania od 22.02.2021 [pdf]

15.02.2021 Zápis detí do materskej školy: Oznam o zápise - pdf

05.02.2021 Oznam rodičom: Organizácia vyučovania od 08.02.2021 [pdf]

05.02.2021 Potvrdenia o návšteve školy bez nutnosti osobného stretnutia v škole [pdf]

18.01.2021 Organizácia vyučovania od 18.1.2021 [pdf]

11.01.2021 Organizácia vyučovania od 11.1.2021 [pdf]

18.11.2020 Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti [pdf]

10.11.2020 Pracovná ponuka - účtovníčka školy [pdf]

08.11.2020 Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti [pdf]

08.11.2020 Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania "Spoločná zodpovednosť" [pdf]

03.11.2020 Usmernenie riaditeľa školy k dištančnému vzdelávaniu pre žiakov 5. - 9. ročníka od 03.11.2020 [pdf]

03.11.2020 Pokyny k nástupu žiakov 1. - 4. ročníka do školy po jesenných prázdninách dňa 3.11.2020 [pdf]

03.11.2020 Pokyny k nástupu detí do materskej školy od 3.11.2020 [pdf]

01.11.2020 Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti [pdf]

01.11.2020 Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania "Spoločná zodpovednosť" [pdf]

26.10.2020 Povinná karanténa pre deti MŠ do 02.11.2020 [pdf]

26.10.2020 Prerušenie prevádzky MŠ od 26.10.2020 do 02.11.2020 [pdf]

26.10.2020 Organizácia vyučovania od 26.10.2020 [pdf]

22.10.2020 Prerušenie vyučovania žiakov v 3. triede [pdf]

15.10.2020 Povinná karanténa pre žiakov 7. triedy [pdf]

14.10.2020 Cisco Webex Meetings adresy miestností učiteľov pre online vyučovanie [pdf]

14.10.2020 Prerušenie vyučovania žiakov v 7. triede [pdf]

12.10.2020 Aktuálne informácie o COVID-19 od 12. 10. 2020 [pdf]

28.09.2020 Výsledky volieb do Rady školy [pdf]

28.09.2020 Aktualizovaný oznam o voľbách do Rady školy pre rodičov detí MŠ [pdf]

28.09.2020 Aktualizovaný oznam o voľbách do Rady školy pre rodičov žiakov ZŠ [pdf]

09.09.2020 Výzva na voľby členov do Rady školy a na delegovanie zástupcov obce [pdf]

28.08.2020 Pokyny k otvoreniu a organizácii školského roka 2020/2021 [pdf]

28.08.2020 Oznam školskej jedálne na školský rok 2020/2021 [pdf]

25.08.2020 Oznam o o poplatkoch v materskej škole a v školskom klube detí od 1. septembra 2020 [pdf]

18.06.2020 Organizácia školského roka pre žiakov 6. až 9. ročníka od 22.6.2020 Organizácia školského roka pre žiakov 6. až 9. ročníka od 22.6.2020 - pdf

17.06.2020 Rozhodnutie zriaďovateľa neotvoriť základnú školu pre žiakov 6. až 9. ročníka základnej školy do konca školského roka 2019/2020 Rozhodnutie zriaďovateľa neotvoriť základnú školu pre žiakov 6. až 9. ročníka základnej školy do konca školského roka 2019/2020 - pdf

15.06.2020 Oznam o zatvorení materskej školy Oznam o zatvorení materskej školy - pdf

27.05.2020 Pokyny k organizácii vyučovania od 1.6.2020 Pokyny k organizácii vyučovania od 1.6.2020 - pdf

25.05.2020 Rozhodnutie zriaďovateľa o otvorení Základnej školy s materskoou školou Jozefa Ligoša Rozhodnutie zriaďovateľa o otvorení Základnej školy s materskoou školou Jozefa Ligoša - pdf

22.05.2020 Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania základných škôl do konca školského roku 2019/2020 Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania základných škôl do konca školského roku 2019/2020 - pdf

22.05.2020 Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materských škôl do konca školského roku 2019/2020 Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materských škôl do konca školského roku 2019/2020 - pdf

22.05.2020 Rozhodnutie ministra školstva o obnovení školského vyučovania Rozhodnutie ministra školstva o obnovení školského vyučovania - pdf

20-21.05.2020 Oznam o organizácii a podmienkach výchovy a vzdelávania v materských a základných školách od 01.06.2020 do konca školského roka 2019/2020: Oznam o organizácii a podmienkach výchovy a vzdelávania v materských a základných školách od 01.06.2020 do konca školského roka 2019/2020 - pdf

20-21.05.2020 Zápis detí do materskej školy: Oznam o zápise - pdf

15-16.04.2020 Zápis detí do prvého ročníka a ŠKD: Oznam o zápise - pdf

26.03.2020 Rozhodnutie ministra školstva o prerušení vyučovania od 30. marca 2020 a určení termínov v rámci organizácie školského roka: Rozhodnutie ministra školstva o prerušení vyučovania od 30. marca 2020 a určení termínov v rámci organizácie školského roka - pdf

24.03.2020 Opatrenia ministerstva školstva: Opatrenia ministerstva školstva - odkaz

23.03.2020 Oznámenie o poplatku za MŠ a ŠKD: Oznámenie o poplatku za MŠ a ŠKD - pdf

13.03.2020 Koronavírus - Usmernenie ministerky školstva: Usmernenie ministerky školstva - pdf

13.03.2020 Koronavírus - Oznámenie o riaditeľskom voľne: Oznámenie o riaditeľskom voľne - pdf

11.03.2020 Koronavírus - Preventívne opatrenia ZŠ s MŠ Jozefa Ligoša: Preventívne opatrenia ZŠ s MŠ Jozefa Ligoša - pdf

10.03.2020 Koronavírus - usmernenie č.3 MŠVVaŠ SR: Koronavírus - usmernenie č.3 MŠVVaŠ SR - pdf

09.03.2020 Koronavírus - usmernenie č.2 MŠVVaŠ SR: Koronavírus - usmernenie č.2 MŠVVaŠ SR - pdf

28.02.2020 Koronavírus - usmernenie MŠVVaŠ SR: Koronavírus - usmernenie MŠVVaŠ SR - pdf

20.11.2019 Oznam o riaditeľskom voľne: Oznam o riaditeľskom voľne - pdf

GDPR - Informácie o spracúvaní osobných údajov - stravovanie v školskej jedálni [pdf]

GDPR - Informácie o spracúvaní osobných údajov [pdf]

november 2019 Oznam o ponuke logopedickej starostlivosti: Oznam o ponuke logopedickej starostlivosti - pdf

30.-21.10.2019 Oznam o prerušení prevádzky MŠ: Oznam o prerušení prevádzky MŠ - pdf

27.10.2019 Posedenie pri príležitosti "MESIACA ÚCTY K STARŠÍM": Posedenie pri príležitosti "MESIACA ÚCTY K STARŠÍM" - pdf

18.-23.04.2019 Oznam o prerušení prevádzky MŠ: Oznam o prerušení prevádzky MŠ - pdf

03.04.2019 Oznam o riaditeľskom voľne: Oznam o riaditeľskom voľne - pdf

03.04.2019 Zápis detí do prvého ročníka: Oznam o zápise - pdf

13.-14.03.2019 Oznam o skrátenom vyučovaní v dňoch 13. marca 2019 (streda) a 14. marca (štvrtok) v ZŠ: Oznam o skrátenom vyučovaní - pdf

13.-14.03.2019 Oznam o skrátenom vyučovaní v dňoch 13. marca 2019 (streda) a 14. marca (štvrtok) v MŠ: Oznam o skrátenom vyučovaní - pdf

01.03.2019 Oznam o skrátenom vyučovaní dňa 1. marca 2019: Oznam o skrátenom vyučovaní - pdf

21.11.2018 Oznam o riaditeľskom voľne: Oznam o riaditeľskom voľne - pdf

GDPR - Informácie o spracúvaní osobných údajov - stravovanie v školskej jedálni [pdf]

GDPR - Informácie o spracúvaní osobných údajov [pdf]

03.09.2018 Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 sa uskutoční 3. septembra 2018: oznam o otvorení školského roka - pdf

20.05.2018 Pozvánka na deň matiek: Pozvánka na deň matiek - pdf

26. a 30.04.2017 Oznam o dňoch otvorených dverí v MŠ: Oznam o dňoch otvorených dverí v MŠ - pdf

29.03.2018 Oznámenie o prerušení prevádzky materskej školy počas veľkonočných prázdnin: Oznámenie o prerušení prevádzky materskej školy počas veľkonočných prázdnin - pdf

12.04.2018 Zápis detí do prvého ročníka: Oznam o zápise - pdf

21.03.2018 Oznam o riaditeľskom voľne: Oznam o riaditeľskom voľne - pdf

22.11.2017 Oznam o riaditeľskom voľne: Oznam o riaditeľskom voľne - pdf

16, 17. a 25. októbra 2017 Oznam o dňoch otvorených dverí, konzultáciách a plenárnom ZRPŠ: Oznam o dňoch otvorených dverí, konzultáciách a plenárnom ZRPŠ - pdf

05.06.2017 Oznam o konzultáciách: Oznam o konzultáciách - pdf

19.04.2017 Zápis detí do prvého ročníka: Oznam o zápise - pdf

05.04.2016 Oznam o riaditeľskom voľne: Oznam o riaditeľskom voľne - pdf

03.04.2017 Oznam o konzultáciách: Oznam o konzultáciách - pdf

21.a 27.03.2017 Oznam o dňoch otvorených dverí: Oznam o dňoch otvorených dverí - pdf

16.01.2017 Oznam o konzultáciách: Oznam o konzultáciách - pdf

23.11.2016 Oznam o riaditeľskom voľne: Oznam o riaditeľskom voľne - pdf

29.11.2016 Oznam o dňoch otvorených dverí: Oznam o dňoch otvorených dverí - pdf

21.11.2016 Oznam o konzultáciách: Oznam o konzultáciách - pdf

26.09.2016 Oznam o výsledkoch volieb do Rady školy ZŠ s MŠ Chlebnice: oznam o výsledkoch volieb do Rady školy - pdf

12.09.2016 Voľby do Rady školy ZŠ s MŠ Chlebnice, Chlebnice 134, 02755: oznam o voľbách do Rady školy - pdf

05.09.2016 Slávnostné otvorenie školského roka 2016/2017 sa uskutoční 5. septembra 2016: oznam o otvorení školského roka - pdf

14.04.2016 Zápis detí do prvého ročníka: oznam o zápise - pdf

06.04.2016 Riaditeľské voľno: oznámenie o riaditeľskom voľne - pdf

26.01.2016 Pokračovanei vyučovania podľa rozvrhu: oznam o pokračovaní vyučovania podľa rozvrhu - pdf

25.01.2016 Prerušenie prevádzky ZŠ (štrajk učiteľov): oznam o prerušení prevádzky ZŠ - pdf

02.09.2015 Slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016 sa uskutoční 2. septembra 2015: oznam o otvorení školského roka 2015/2016- pdf

04.02.2015 Zápis detí do prvého ročníka: oznam o zápise - pdf

18.08.2014 Slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015 sa uskutoční 2. septembra 2014: oznam o otvorení školského roka 2014/2015 - pdf

04.02.2014 Zápis detí do prvého ročníka: oznam o zápise - pdf

26.08.2013 Slávnostné otvorenie školského roka 2013/2014 sa uskutoční 2. septembra 2013: oznam o otvorení školského roka 2013/2014 - pdf

30.01.2013 Zápis detí do prvého ročníka: oznam o zápise - pdf

28.11.2012 Oznam o prerušení štrajku zamestnancov školstva: oznam o prerušení štrajku zamestnancov školstva - pdf

26.11.2012 Oznam o štrajku zamestnancov školstva: oznam o štrajku zamestnancov školstva - pdf

28.08.2012 Slávnostné otvorenie školského roka 2012/2013 sa uskutoční 3. septembra 2012: oznam o otvorení školského roka 2012/2013 - pdf


Rodičia buďte opatrní

22.04.2012

Policajný zbor v Dolnom Kubíne vyzýva rodičov, aby poučili svoje deti o nebezpečenstve komunikácie s cudzími ľuďmi. Prosí, aby deti nenechávali samé, bez spoločnosti viacerých detí, ale aj bez dozoru . Deti sa majú zdržiavať v skupinách a nekomunikovať s cudzími ľuďmi. Bez ohľadu na to, či im chce nejaký človek ponúknuť cukrík alebo spýtať sa na niečo.

eti sa majú snažiť, aby nechodili po tme samé domov a nezdržiavali sa na opustených a nezaľudnených miestach. To sú najvýhodnejšie úkryty pre únoscov. Tam väčšinou čakajú na svoje obete. Deti sú momentálne predmetom únosu. Sú využívané na lacnú prácu, na predaj drog a inú ilegálnu činnosť Žiadame, aby k tomu rodičia a deti pristúpili zodpovedne.

Mgr. Sárená


Zápis detí do prvého ročníka

23.01.2012

Zápis detí do prvého ročníka základnej školy sa uskutoční v pondelok 30. januára 2012 v čase od 13:00 - do 17.00 hod. a v utorok 31. januára 2012 v čase od 13:00 - do 15:00 hod. v Základnej škole s materskou školou Chlebnice.

Oznam o zápise detí do prvého ročníka


Škola poskytuje stravovacie služby v našej obci

31.12.2011

Od januára roku 2012 bude Zariadenie školského stravovania v Základnej škole s materskou školou Chlebnice poskytovať nové služby pre občanov našej obce. Základná škola získala oprávnenie na vykonávanie živnostenskej činnosti v oblasti poskytovania stravovacích služieb a organizovanie spoločenských podujatí, ako sú svadby, rodinné oslavy, kary a iné spoločenské podujatia.

V prípade záujmu sa informujte osobne u pani Heleny Pavolkovej alebo telefonicky na čísle 0915 361 033. Veríme, že so službami budete spokojní!

Doplnok k zriaďovacej listine


Stávame sa zodpovední za svoje činy

12.12.2011

Človek je už raz taký, že vždy radšej myslí na svoje práva ako na povinnosti. Často ale zabúda, že práva sú s povinnosťami veľmi úzko prepojené a súvisia so zodpovednopsťou. Takáto bola téma besedy v 8.,9.A a 9.B triede, ktorá sa uskutočnila 12.12.2011 za účasti por. Mgr. Tibora Šándora.

Pán por. Šándor sa snažil vysvetliť našim mladým ľuďom, akú právnu zodpovednosť nesú za svoje skutky, ako si majú upevňovať svoje právne vedomie a naučiť sa žiť s tým, že od 14 roku veku sa stávajú zodpovední za všetko, čo urobia, prípadne čoho sa dopustia.

Sme presvedčení, že jeho slová padli na úrodnú pôdu a žiaci zobrali informácie o právnej zodpovednosti vážne.

V popoludňajších hodinách sa por. Šándor zúčastnil na rodičovskej schôdzke žiakov 9.A a 9.B triedy. Požiadal rodičov, aby sa viac zaujímali o to, kde a ako trávia ich ratolesti voľný čas. Tak ako žiakom, aj rodičom pripomenul, že školopovinní žiaci sa nesmú po 21.00 hod. zdržiavať na miestach a v zariadeniach, kde sa podávajú alkoholické nápoje.

V závere prečítal rodičom desatoro, ktoré spracovali policajti z amerického Hustonu a uverejnil ich vo svojej knihe MAX Kašparu-Zápisník potulného kazateľa, kde sú upozornenia, akých chýb sa dopúšťajú rodičia pri výchove svojich detí, z ktorých sa následne stanú extrémisti či dokonca zločinci.

  1. Už od prvých rokov dávajú svojmu dieťaťu všetko, na čo si len pomyslí a o čo požiada.
  2. Usmievajú sa s uznaním, keď dieťa vysloví vulgárne alebo hrubé slovo.Dieťa sa domnieva, že povedalo niečo vtipné.
  3. Nezmieňujú sa pred dieťaťom o tom, čo je dobro, nechodia s ním na aktivity, ktoré podporujú dobro.
  4. Nevytýkajú mu, ak urobí zlú vec, aby nemalo komplexy.
  5. Dôsledne za svoje dieťa robia všetko, upratujú a pod. Dieťa si potom myslí, že za neho budú robiť všade všetci a všetko.
  6. Dovolia mu všetko čítať a pozerať v televízii či na internete, aby nemalo pocit, že má menej informácií ako jeho vrstovníci.
  7. Hádajú sa v jeho prítomnosti a tým mu poskytujú vzor pre vlastné manželstvo.
  8. Dávajú mu toľko peňazí, koľko chce. Potom sa stane,že v dospelosti sa bude snažiť získať financie bezprácne.
  9. Vyhovejú všetkým jeho požiadavkám a prianiam a doprajú mu všetky výhody aby netrpel núdzu, nemal z toho neurózu alebo pocit menejcennosti.
  10. Vždy sa postavia na jeho obranu či už proti deťom, učiteľom, susedom alebo polícii, aby dieťa cítilo, že má milujúcich rodičov.

Zamyslime sa teda nad sebou a svojim konaním a vychovajme z našich mladých ľudí rozumne mysliacich a zodpovedných ľudí.

Mgr. Natália Domáňová