Sériová komunikácia (RXD, TXD)Čo potrebujeme (hardvér)

Mikrokontrolér môže s okolím komunikovať prostredníctvom pinov RXD (Recieve Data) a TXD (Transmitt Data). Ide o sériový prenos, kde pin RXD údaje prijíma zvonku a pin TXD údaje z mikrokontroléra odosiela von. Vonku, mimo mikrokontroléra, je teda druhé zariadenie, ktoré má tiež svoje piny RXD a TXD. Toto zariadenie, v našom prípade FTDI prevodník prevádza, konvertuje TTL signál z mikroprocesora (0,1) na signál spracovaný virtuálnym sériovým portom v PC cez USB pripojenie. Ďalej si pripravíme zapojenie ATmega8 z minulého čláknu (16MHz externý kryštál, resetovací obvod, nastavené FUSE bity).

Čo potrebujeme (hardvér) - FTDI

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!

[] FTDI prevodník možno z ebay.com získať od 6.36 USD [FT232 USB Module]. V časti Optional je odkaz na lacnejší modul s CP2012 už od 1.38 USD [FT232 USB Module] (pozor na vyvedený pin DTR a správne ovládače).

Hore hájom chodník

Zapojenie FTDI prevodníka (RXD, TXD, RESET, VCC, GND)

Doplníme kontaktné pole FTDI modulom pomocou prepojovacích káblikov, na začiatok potrebujeme mať pripojený aj USBasp programátor a aj FTDI prevodník (neskôr, po naloadovaní bootloaderu už môžeme USBasp odpojiť). Na kontaktnom poli bude naše zapojenie vyzetať takto:

Kontaktné pole - FTDI

Najprv prepojovacím káblikom vyvedieme RESET na voľné miesto na kontaktnom poli.

Kontaktné pole - FTDI

Kontaktné pole - FTDI

Zo susedného kontaktu na kontaktnom poli vyvedieme káblik na pin DTR modulu prevodníka.

Kontaktné pole - FTDI

Kontaktné pole - FTDI

Kontakty prepojíme 100nF keramickým kondenzátorom.

Kontaktné pole - FTDI

Kontaktné pole - FTDI

TXD pin mikrokontroléra prepojíme s RXD pinom modulu prevodníka.

Kontaktné pole - FTDI

Kontaktné pole - FTDI

Kontaktné pole - FTDI

Kontaktné pole - FTDI

RXD pin mikrokontroléra prepojíme s TXD pinom modulu prevodníka.

Kontaktné pole - FTDI

Kontaktné pole - FTDI

Kontaktné pole - FTDI

Kontaktné pole - FTDI

VCC modulu prevodníka prepojíme s VCC na kontaktnom poli (červená čiara +)

Kontaktné pole - FTDI

Kontaktné pole - FTDI

Kontaktné pole - FTDI

GND modulu prevodníka prepojíme s GND na kontaktnom poli (modrá čiara -)

Kontaktné pole - FTDI

Kontaktné pole - FTDI

Kontaktné pole - FTDI

Kontaktné pole - FTDI

K modulu prevodníka pripojíme mini USB kábel.

Kontaktné pole - FTDI

Hore hájom chodník

Arduino bootloader, príkazy pre sériovú komunikáciu, terminál

Pred zasunutím USB kábla s prevodníkom si stiahneme a rozbalíme ovládače zo stránky www.ftdichip.com. Po zasunití nainštalujeme ovládače a v zariadeniach nám pribudne nový viruálny sériový port (COM3 na obrázku).

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!

K PC máme teraz pripojené obidva USB káble, aj USBasp programátor, aj FTDI prevodník. Spustíme vývojové prostredie, softvér Arduino a vyberieme náš virtuálny port cez Tools - Serial Port - ... a skontrolujeme tiež Board a Programmer ( s použitím AVR ISP USBasp programátora môžeme pomocou Tools - Burn Bootloader napáliť Arduino bootloader priamo do mikrokontroléra na kontaktnom poli).

ATmega8 Arduino

Hore hájom chodník

Optional

Okrem FTDI prevodníka môžeme použiť aj modul založený na chipe CP2102 alebo PL2303. Na týchto moduloch je RESET pin vyvedený, ale správnu funkčnosť dosiahneme iba jeho nahradením pinom DTR (cez 100nF kondenzátor), treba preto u konkrétneho modulu pozrieť, či je pin DTR dostupný. Tiež je potrebné použiť iné ovládače, podľa použitého chipu.

Zväčši ma! Zväčši ma!

Obrázky schematického znázornenia obvodov na kontaktnom poli boli vytvorené v programe Fritzing 0.7.7. Hore hájom chodník

PaedDr. Karol Pauchly, ZŠ s MŠ Chlebnice, október 2012