Úspechy a prezentácie žiakov

2017/2018

2016/2017

2015/2016

2014/2015

2013/2014

2012/2013

2011/2012

PaedDr. Karol Pauchly, ZŠ s MŠ Chlebnice, jún 2015