Vývojová doska (optional)Doska s uC Atmega8

Práca na breadboarde (kontaktné pole) je síce zaujímavá, ale ak chceme napr. vytvoriť nejakého mobilného robota, bolo by vhodnejšie mať mikrokontrolér spolu s ďalšími súčiastkami (napájací obvod, ovládač motorov, indikačné LED, tlačidlá, ...) na jednej doske plošného spoja. Podľa uváženia na vlastnú vývojovú dosku môžeme umiestniť aj ďalšie časti, napr. snímače.

Schémy zapojení a návrhy dosiek plošných spojov boli vytvorené v programe Eagle 6.1.0. 3D vizualizácie dosiek plošných spojov boli realizovaná v programe POV-Ray 3.62.

Na doske sa nachádza napájací obvod (stabilizácia +5V), dve programovateľné tlačidlá a dve programovateľné LED.

Doska s uC Atmega8

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Doska s uC Atmega32

Na doske sa naviac nachádza aj obvod ovládača motorov (H-bridge).

Doska s uC Atmega32

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Doska na ovládanie motorov (H-Bridge L293)

Samostatný modul obvodu ovládača motorov (H-bridge).

Doska na ovládanie motorov (H-Bridge L293)

Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Infračervený snímač prekážky (40kHz s časovačom 555)

Snímač deteguje prekážku na základe odrazu infračervených lúčov. Ako vhodná prekážka môže byť akákoľvek svetlá plocha, napr. papierová krabica, biela tehla a pod. Čierny látkový záves nie je vhodná prekážka na testovanie.

Infračervený snímač prekážky (40kHz s časovačom 555)

Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Infračervený snímač čiary (Line sensor array)

Sledovanie čierenj čiary na bielom podklade je častá úloha pre mobilného autonómneho robota. Na spodnej strane je v rade niekoľko vysielacích IR LED diód a prijímacích IR fototranzistorov. Snímač využíva rôznu odrazivosť infračerveného svetla od rôzne sfarbeného povrchu. Na vrchnej strane (druhá DPS) je analógový signál z fototranzistorov porovnávaný s úrovňou nastavenou pomocou trimra a výsledný digitálny signál udáva, kde (pod ktorým zo smňnímačov) sa nachádza čierna čiara.

Infračervený snímač čiary (Line sensor array)

Infračervený snímač čiary (Line sensor array)

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Praktické využitie v našich mobilných robotoch

Rôzne modifikácie vyššie uvedených vývojových dosiek sme prakticky využili pri konštrukcii robotov v rokoch 2011-2013.

Praktické využitie v našich mobilných robotoch

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

PaedDr. Karol Pauchly, ZŠ s MŠ Chlebnice, október 2014