Základná škola s materskou školou Chlebnice


EŽK

ZŠ s MŠ Chlebnice

Aktuality:

18.-23.04.2019 Oznam o prerušení prevádzky MŠ: Oznam o prerušení prevádzky MŠ - pdf

03.04.2019 Oznam o riaditeľskom voľne: Oznam o riaditeľskom voľne - pdf

03.04.2019 Zápis detí do prvého ročníka: Oznam o zápise - pdf

GDPR - Informácie o spracúvaní osobných údajov - stravovanie v školskej jedálni [pdf]

GDPR - Informácie o spracúvaní osobných údajov [pdf]


Aktivity:

14.06.2019 Exkurzia do Oravského Podzámku

19.06.2019 Exkurzia do Oravského Podzámku

18.06.2019 Koncoročný výlet v Banskej Bystrici

14.06.2019 Deň Zeme v našej škole

jún 2019 MDD v MŠ

máj 2019 Koncoročný výlet MŠ

máj 2019 Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne

máj 2019 Deň matiek v MŠ

máj 2019 Návšteva rybníka

07.05.2019 Poskytujeme prvú pomoc


Kontakt:

027 55 ZŠ s MŠ Chlebnice 134

Telefón:
043 / 589 43 62
043 / 582 39 59

E-mail:
zschlebnice(slimáčik)gmail(bodka)com

Riaditeľka školy:
Mgr. Mária Kantárová


Poznámka: Pôvodné školské stránky http://www.zschlebnice.szm.sk/ (do septembra 2005) sú premigrované zo szm tu: http://szm.zschlebnice.sk/.