Základná škola s materskou školou Jozefa Ligoša


EŽK

ALF kód školy: zschlebnice

ZŠ s MŠ Chlebnice

Aktuality:

26.03.2020 Rozhodnutie ministra školstva o prerušení vyučovania od 30. marca 2020 a určení termínov v rámci organizácie školského roka: Rozhodnutie ministra školstva o prerušení vyučovania od 30. marca 2020 a určení termínov v rámci organizácie školského roka - pdf

24.03.2020 Opatrenia ministerstva školstva: Opatrenia ministerstva školstva - odkaz

23.03.2020 Oznámenie o poplatku za MŠ a ŠKD: Oznámenie o poplatku za MŠ a ŠKD - pdf

13.03.2020 Koronavírus - Usmernenie ministerky školstva: Usmernenie ministerky školstva - pdf

13.03.2020 Koronavírus - Oznámenie o riaditeľskom voľne: Oznámenie o riaditeľskom voľne - pdf

11.03.2020 Koronavírus - Preventívne opatrenia ZŠ s MŠ Jozefa Ligoša: Preventívne opatrenia ZŠ s MŠ Jozefa Ligoša - pdf

10.03.2020 Koronavírus - usmernenie č.3 MŠVVaŠ SR: Koronavírus - usmernenie č.3 MŠVVaŠ SR - pdf

09.03.2020 Koronavírus - usmernenie č.2 MŠVVaŠ SR: Koronavírus - usmernenie č.2 MŠVVaŠ SR - pdf

28.02.2020 Koronavírus - usmernenie MŠVVaŠ SR: Koronavírus - usmernenie MŠVVaŠ SR - pdf

20.11.2019 Oznam o riaditeľskom voľne: Oznam o riaditeľskom voľne - pdf

november 2019 Oznam o ponuke logopedickej starostlivosti: Oznam o ponuke logopedickej starostlivosti - pdf

GDPR - Informácie o spracúvaní osobných údajov - stravovanie v školskej jedálni [pdf]

GDPR - Informácie o spracúvaní osobných údajov [pdf]


Aktivity:

február 2020 HODINA O ČERVENOM KRÍŽI

február 2020 Tohoročná zima je veľmi skúpa na sneh

február 2020 Predmety a ich vlastnosti

február 2020 Na návšteve v ZŠ

február 2020 V zdravom tele zdravý duch

február 2020 V zdravom tele zdravý duch

január 2020 Kŕmidlo pre vtáctvo

január 2020 Úspech v Matematickej olympiáde

január 2020 Karneval na 2. stupni ZŠ

január 2020 KARNEVAL

január 2020 Trieda Motýliky - Zima a zimné radovánky

30.01.2020 Karneval v MŠ

január 2020 Turistická prechádzka


Kontakt:

ZŠ s MŠ Jozefa Ligoša, Chlebnice 134, 027 55 Chlebnice

Telefón:
043 / 589 43 62
043 / 582 39 59

E-mail:
zschlebnice(slimáčik)gmail(bodka)com

Riaditeľka školy:
Mgr. Monika Oklapková


Poznámka: Pôvodné školské stránky http://www.zschlebnice.szm.sk/ (do septembra 2005) sú premigrované zo szm tu: http://szm.zschlebnice.sk/.