Základná škola s materskou školou Chlebnice


ALF

ZŠ s MŠ Chlebnice

Aktuality:

20.05.2018 Pozvánka na deň matiek: Pozvánka na deň matiek - pdf

26. a 30.04.2017 Oznam o dňoch otvorených dverí v MŠ: Oznam o dňoch otvorených dverí v MŠ - pdf

29.03.2018 Oznámenie o prerušení prevádzky materskej školy počas veľkonočných prázdnin: Oznámenie o prerušení prevádzky materskej školy počas veľkonočných prázdnin - pdf

12.04.2018 Zápis detí do prvého ročníka: Oznam o zápise - pdf

21.03.2018 Oznam o riaditeľskom voľne: Oznam o riaditeľskom voľne - pdf


Aktivity:

14.06.2018 Koncoročný výlet do Bojníc

08.06.2018 Výlet do Poľska

01.06.2018 Deň detí v škole

25.05.2018 Martin, Žilina

16.05.2018 Vybíjaná

máj 2018 Mama

máj 2018 Stavanie májov

máj 2018 Rodina

03.05.2018 Poskytujeme prvú pomoc

apríl 2018 APRÍL - mesiac lesov

13.04.2018 Deň narcisov 2018

11.04.2018 Biologická olympiáda

13.4. - 15.4.2018 Istrobot 2018

07.04.2018 Moja desiata

28.03.2018 Za čo vďačím učiteľke?

15.03.2018 Voľba povolania

25.3.2018 Sme za život!

marec 2018 Spoznávame Tatry


Kontakt:

027 55 ZŠ s MŠ Chlebnice 134

Telefón:
043 / 589 43 62
043 / 582 39 59

E-mail:
zschlebnice(slimáčik)gmail(bodka)com

Riaditeľka školy:
Mgr. Mária Kantárová


Poznámka: Pôvodné školské stránky http://www.zschlebnice.szm.sk/ (do septembra 2005) sú premigrované zo szm tu: http://szm.zschlebnice.sk/.