Základná škola s materskou školou Jozefa Ligoša


EŽK

Cisco Webex Meetings adresy miestností učiteľov pre online vyučovanie [pdf]

ALF kód školy: zschlebnice

ZŠ s MŠ Chlebnice

Aktuality:

30.04.2021 Oznam rodičom: Organizácia vyučovania od 03.05.2021 [pdf]
Pravidlá pre školy červený okres [jpg]
Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti [pdf] [docx]

20.04.2021 Zmena telefónnych kontaktov [pdf]

16.03.2021 Oznam o zápise detí do 1. ročníka [pdf]
Elektronická prihláška [tu]
Žiadosť o prihlásenie žiaka do ŠKD [doc]
Žiadosť o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania dieťaťa v materskej škole [docx]

15.02.2021 Zápis detí do materskej školy: Oznam o zápise - pdf

05.02.2021 Potvrdenia o návšteve školy bez nutnosti osobného stretnutia v škole [pdf]

28.08.2020 Oznam školskej jedálne na školský rok 2020/2021 [pdf]

25.08.2020 Oznam o o poplatkoch v materskej škole a v školskom klube detí od 1. septembra 2020 [pdf]


Aktivity:

máj 2021 Starká, starký číta deťom

máj 2021 Čitateľský maratón

apríl 2021 Krajské kolo Chemickej olympiády

apríl 2021 Okresné kolo PYTAGORIÁDY

apríl 2021 Okresné kolo Biologickej olympiády kategórie E

marec 2021 Deň vody

marec 2021 Chemická olympiáda

marec 2021 Marec - mesiac kníh


Kontakt:

Základná škola:
- ekonómka školy, ZRŠ pre ZŠ: 043/55 26 114
- riaditeľka školy: 043/55 26 110, 0915 807 291
- výchovný poradca: 0907 604 641

Materská škola: 043/ 55 26 120
- ZRŠ pre MŠ: 0915 161 155

Školská jedáleň: 0917 273 326

Adresa:
ZŠ s MŠ Jozefa Ligoša, Chlebnice 134, 027 55 Chlebnice

E-mail:
zschlebnice(slimáčik)gmail(bodka)com

Riaditeľka školy:
Mgr. Monika Oklapková


Poznámka: Pôvodné školské stránky http://www.zschlebnice.szm.sk/ (do septembra 2005) sú premigrované zo szm tu: http://szm.zschlebnice.sk/.