Základná škola s materskou školou Jozefa Ligoša


EŽK

Cisco Webex Meetings adresy miestností učiteľov pre online vyučovanie [pdf]

ALF kód školy: zschlebnice

ZŠ s MŠ Chlebnice

Aktuality:

18.11.2020 Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti [pdf]

28.08.2020 Oznam školskej jedálne na školský rok 2020/2021 [pdf]

25.08.2020 Oznam o o poplatkoch v materskej škole a v školskom klube detí od 1. septembra 2020 [pdf]


Aktivity:

október 2020 Veľké poďakovanie patrí rodičovi Marte Kupkárovej

október 2020 Trieda Lienky - Spoznávame Slovensko


Kontakt:

ZŠ s MŠ Jozefa Ligoša, Chlebnice 134, 027 55 Chlebnice

Telefón:
043 / 589 43 62
043 / 582 39 59

E-mail:
zschlebnice(slimáčik)gmail(bodka)com

Riaditeľka školy:
Mgr. Monika Oklapková


Poznámka: Pôvodné školské stránky http://www.zschlebnice.szm.sk/ (do septembra 2005) sú premigrované zo szm tu: http://szm.zschlebnice.sk/.