Základná škola s materskou školou Jozefa Ligoša

Prijmite od našich šikovných žiakov zo základnej školy vianočný darček v podobe audio pásma, ktoré si pripravili pod vedením pani učiteľky Mišalovej.
[mp3] 11,8MB

A ešte ďalšie nahrávky:
[Hlas_001.m4a]
[Hlas_002.m4a]
[Hlas_003.m4a]
[Hlas_004.m4a]
[Hlas_005.m4a]

[hlas_a.aac]
[hlas_b.aac]
[hlas_c.aac]

ZŠ s MŠ Chlebnice

Aktuality:

23.07.2021 Zmeny v poskytovaní dotácie na školské stravovanie od 1.9.2021 [pdf]
Zápisné lístky MŠ, ZŠ, čestné vyhlásenie tu

20.04.2021 Zmena telefónnych kontaktov [pdf]

05.02.2021 Potvrdenia o návšteve školy bez nutnosti osobného stretnutia v škole [pdf]


Kontakt:

Základná škola:
- ekonómka školy, ZRŠ pre ZŠ: 043/55 26 114
- riaditeľka školy: 043/55 26 110, 0915 807 291
- výchovný poradca: 0907 604 641

Materská škola: 043/ 55 26 120
- ZRŠ pre MŠ: 0915 161 155

Školská jedáleň: 0917 273 326

Adresa:
ZŠ s MŠ Jozefa Ligoša, Chlebnice 134, 027 55 Chlebnice

E-mail:
zschlebnice(slimáčik)gmail(bodka)com

Riaditeľka školy:
Mgr. Monika Oklapková