Základná ąkola s materskou ąkolou Jozefa Ligoąa

MOTTO: Nie je najdôleľitejąie to, čo máme, čím disponujeme...,
ale akí sme µudia, aká je kvalita naąej osoby, kto sme... / Don Bosco /

Z© s M© Chlebnice

Aktuality:

05.02.2021 Potvrdenia o návąteve ąkoly bez nutnosti osobného stretnutia v ąkole [pdf]


Kontakt:

Základná ąkola:
- ekonómka ąkoly, ZR© pre Z©: 043/55 26 114
- riaditeµka ąkoly: 043/55 26 110, 0915 807 291
- výchovný poradca: 0907 604 641

Materská ąkola: 043/ 55 26 120
- ZR© pre M©: 0915 161 155

©kolská jedáleň: 0917 273 326

Adresa:
Z© s M© Jozefa Ligoąa, Chlebnice 134, 027 55 Chlebnice

E-mail:
zschlebnice(slimáčik)gmail(bodka)com

Riaditeµka ąkoly:
Mgr. Monika Oklapková