Základná škola s materskou školou Chlebnice


EŽK

ZŠ s MŠ Chlebnice

Aktuality:

18.-23.04.2019 Oznam o prerušení prevádzky MŠ: Oznam o prerušení prevádzky MŠ - pdf

03.04.2019 Oznam o riaditeľskom voľne: Oznam o riaditeľskom voľne - pdf

03.04.2019 Zápis detí do prvého ročníka: Oznam o zápise - pdf

GDPR - Informácie o spracúvaní osobných údajov - stravovanie v školskej jedálni [pdf]

GDPR - Informácie o spracúvaní osobných údajov [pdf]


Aktivity:

12.05.2019 Deň matiek

02.05.2019 Vybíjaná – regionálne kolo

máj 2019 Deň matiek v MŠ

apríl 2019 Škola v prírode Kunerad

17.04.2019 Vybíjaná – okresné kolo

apríl 2019 Divadlo LIENKA

14.3.2019 Okresné kolo vo florbale

marec 2019 Najmenší v knižnici

13.03.2019 Ôsmaci v Dolnom Kubíne

marec 2019 Marec - mesiac knihy

marec 2019 Kniha v marci, najväčší priateľ človeka

marec 2019 Rozprávky


Kontakt:

027 55 ZŠ s MŠ Chlebnice 134

Telefón:
043 / 589 43 62
043 / 582 39 59

E-mail:
zschlebnice(slimáčik)gmail(bodka)com

Riaditeľka školy:
Mgr. Mária Kantárová


Poznámka: Pôvodné školské stránky http://www.zschlebnice.szm.sk/ (do septembra 2005) sú premigrované zo szm tu: http://szm.zschlebnice.sk/.