Základná škola s materskou školou Jozefa Ligoša


EŽK

Cisco Webex Meetings adresy miestností učiteľov pre online vyučovanie [pdf]

ALF kód školy: zschlebnice

ZŠ s MŠ Chlebnice

Aktuality:

05.03.2021 Oznam rodičom: Organizácia vyučovania od 08.03.2021 [pdf]
Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti - pracujúci rodičia [docx]
Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti - nevhodné podmienky na dištančné vzdelávanie[docx]

25.02.2021 Prerušenie prevádzky MŠ od 26.02.2021 do 08.03.2021 (vrátane) [pdf]

15.02.2021 Zápis detí do materskej školy: Oznam o zápise - pdf

05.02.2021 Potvrdenia o návšteve školy bez nutnosti osobného stretnutia v škole [pdf]

28.08.2020 Oznam školskej jedálne na školský rok 2020/2021 [pdf]

25.08.2020 Oznam o o poplatkoch v materskej škole a v školskom klube detí od 1. septembra 2020 [pdf]


Aktivity:

december 2020 Práce žiakov počas dištančního vzdelávania

december 2020 Nahrávka k vianociam

december 2020 Školské kolo PYTAGORIÁDY

november 2020 iBOBOR - celoslovenská informatická súťaž

november 2020 Lesné zvieratá

november 2020 Čo ukrýva les

november 2020 Malí pestovatelia

november 2020 Učenie sa v prírode

november 2020 Deň jablka v 2.B

november 2020 Mesiac úcty k starším

november 2020 Zábavné aktivity na tému "ĽUDSKÉ TELO"

október 2020 Hovorme o jedle

október 2020 Súťaž o najväčšie ovocie a zeleninu

október 2020 Šikovné pani učiteľky z MŠ

október 2020 Veľké poďakovanie patrí rodičovi Marte Kupkárovej

október 2020 Trieda Lienky - Spoznávame Slovensko


Kontakt:

ZŠ s MŠ Jozefa Ligoša, Chlebnice 134, 027 55 Chlebnice

Telefón:
043 / 589 43 62
043 / 582 39 59

E-mail:
zschlebnice(slimáčik)gmail(bodka)com

Riaditeľka školy:
Mgr. Monika Oklapková


Poznámka: Pôvodné školské stránky http://www.zschlebnice.szm.sk/ (do septembra 2005) sú premigrované zo szm tu: http://szm.zschlebnice.sk/.