Základná škola s materskou školou Jozefa Ligoša


EŽK

ALF kód školy: zschlebnice

ZŠ s MŠ Chlebnice

Aktuality:

18.06.2020 Organizácia školského roka pre žiakov 6. až 9. ročníka od 22.6.2020 Organizácia školského roka pre žiakov 6. až 9. ročníka od 22.6.2020 - pdf

17.06.2020 Rozhodnutie zriaďovateľa neotvoriť základnú školu pre žiakov 6. až 9. ročníka základnej školy do konca školského roka 2019/2020 Rozhodnutie zriaďovateľa neotvoriť základnú školu pre žiakov 6. až 9. ročníka základnej školy do konca školského roka 2019/2020 - pdf

15.06.2020 Oznam o zatvorení materskej školy Oznam o zatvorení materskej školy - pdf

27.05.2020 Pokyny k organizácii vyučovania od 1.6.2020 Pokyny k organizácii vyučovania od 1.6.2020 - pdf

25.05.2020 Rozhodnutie zriaďovateľa o otvorení Základnej školy s materskoou školou Jozefa Ligoša Rozhodnutie zriaďovateľa o otvorení Základnej školy s materskoou školou Jozefa Ligoša - pdf

22.05.2020 Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania základných škôl do konca školského roku 2019/2020 Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania základných škôl do konca školského roku 2019/2020 - pdf

22.05.2020 Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materských škôl do konca školského roku 2019/2020 Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materských škôl do konca školského roku 2019/2020 - pdf

22.05.2020 Rozhodnutie ministra školstva o obnovení školského vyučovania Rozhodnutie ministra školstva o obnovení školského vyučovania - pdf

GDPR - Informácie o spracúvaní osobných údajov - stravovanie v školskej jedálni [pdf]

GDPR - Informácie o spracúvaní osobných údajov [pdf]


Aktivity:


Kontakt:

ZŠ s MŠ Jozefa Ligoša, Chlebnice 134, 027 55 Chlebnice

Telefón:
043 / 589 43 62
043 / 582 39 59

E-mail:
zschlebnice(slimáčik)gmail(bodka)com

Riaditeľka školy:
Mgr. Monika Oklapková


Poznámka: Pôvodné školské stránky http://www.zschlebnice.szm.sk/ (do septembra 2005) sú premigrované zo szm tu: http://szm.zschlebnice.sk/.