December 2016Tvorivé vianočné dielne

Čas Vianočný, čas radostný...

V našej MŠ sme si spríjemnili jeden podvečer (01.12.2016) kde sme spolu s deťmi a rodičmi vyrábali vianočné ozdoby, ktorými sme potom Vianočný stromček ozdobili. Deti sa tešili, že práve s rodičmi mohli spolu tvoriť.

Prajeme si, aby každý si počas Vianoc našiel to miesto a priateľov, ktoré ho poteší a naplní radosťou, láskou a šťastím.

M.Furjelová

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma!
Hore hájom chodník

So sv. Mikulášom aj Zlatá rybka

Na sv. Mikuláša sa k nám doplavili herci z divadla Clipperton s inscenáciou rozprávkovej hry "Zlatá rybka". Skvelí účinkujúci priblížili deťom známy príbeh o rybárovi a jeho nenásytnej žene, ktorý popretkávali upútavkami z reklám súčasnej televízie. Pri sledovaní sme si uvedomili, že peniazmi, zlatom a slávou sa nikto šťastným nestane a chamtivosť je slepou uličkou vedúcou len do záhuby.

Celé predstavenie sa nieslo v príjemnej a veselej atmosfére. Naši žiaci odmenili úžasný herecký výkon radostným potleskom.

Veríme, že odkaz sv. Mikuláša i Zlatej rybky nás opäť presvedčil, že skutočné šťastie sa ukrýva v priateľstve, vzájomnej láske a porozumení.

(mš)

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Mikuláš v MŠ

Aj tento rok k nám zavítal sv. Mikuláš. Deti sa predstavili svojim programom za vedenia p. učiteliek.Deti boli za svoje výkony odmenené potleskom a samozrejme aj darčekom, ktoré priniesol sv. Mikuláš. Mikulášovi sa tiež predstavenie páčilo, deti pochválil a prisľúbil, že sa už teší o rok, kedy nás opäť navštívi.

M. Furjelová zást. MŠ

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma!
Hore hájom chodník