Marec 2017Takto sme sa zabávali na karnevale

Takto sme sa zabávali na karnevale. Krásne masky, dobrá nálada.

M. Furjelová, zást. MŠ

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Lyžiarsky výcvik

Po dlhých dňoch čakania to konečne prišlo. Dňa 06.03.2017 sa začal náš lyžiarsky výcvik. Všetky naše prípravy boli úspešne ukončené a my sme si konečne mohli nasadnúť do autobusu, ktorý nás viezol „na miesto činu“. Roháče – Spálená to bolo to miesto, kde sme všetci natešení vystúpili a čakali sme čo sa bude diať.

Prvý deň a následne všetky ostatné dni začínali rovnako, raňajkami. Boli sme takí nedočkaví, že sme raňajkovali obutí v lyžiarkach a na hlavách sme mali prilby. Inak ako takto by sa nám to hádam ani nerátalo. Ako prvé nás rozdelili do skupín. A už to išlo. Konečne sme sa mohli postaviť na lyže a zdolať svah, ktorý bol pred nami. Rozdelenie do skupín bol veľmi rozumný nápad. Keďže nás bolo dvadsať osem a každý z nás mal iné lyžiarske schopnosti.

Naši učitelia sa zrazu zmenili na lyžiarskych inštruktorov a vytrvalo nás učili základy lyžovania. Okrem toho nám ukazovali aj rôzne triky, ktoré sme neváhali vyskúšať. Bolo to super. Ich úsilie padlo na úrodnú pôdu. Zdokonaľovali sme sa deň čo deň. A čo je veľmi podstatné nenaučili sme sa iba lyžovať, ale aj správne padať :-). Výcvik trval päť dní. Nikomu z nás nevadili menšie odreniny, radosť bola väčšia. Musela byť veľká zábava sledovať nás v tých reflexných vestách ako sa váľame po svahu.

Každý deň sme lyžovanie ukončili o jednej poobede. Najprv sme si prezuli lyžiarky a uskladnili lyže. Synchronizovane sme nastúpili do autobusu, hladní ako vlci. Toľko energie sme spálili, že jej obnova bola viac ako nevyhnutná a tak sme sa vybrali na obed. Každý deň sme obedovali v reštaurácii. Obed trval približne pol hodinu. Najedení a unavení sme opäť nastúpili do autobusu. Cesta domov trvala štyridsať minút.

Posledný deň bol ten najlepší. Neváhali by sme ani chvíľu a hneď by sme si to všetko zopakovali. Tešíme sa na ďalšiu príležitosť kedy budeme môcť znova vytiahnuť našu výstroj a zdolávať svahy.

7. tr., Andrea Štefková

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy

V školskej knižnici na škole sa v stredu dňa 15. marca 2017 konalo stretnutie žiakov milujúcich umelecké slovo. Konalo sa totiž Školské kolo HK v týchto vynovených priestoroch. Do porotcovského kresla zasadla porota v tomto zložení: Mgr. Renáta Kadučáková, Mgr. Martina Mišalová a Mgr. Mária Zimmermannová. Pekné príbehy a verše zaujali nielen porotu, ale aj prítomných divákov.

Po skončení súťaže všetci odchádzali obohatení o pekný umelecký zážitok.

Poézia II. kategória

 1. O. Bača VI.
 2. J. Strapec VI.
 3. K. Priebojová V.

Próza II.kategória

 1. neudelené
 2. E. Dulačková VI.
 3. neudelené

Poézia III. kategória

 1. N. Miškovičová VIII.
 2. neudelené
 3. K. Spišiaková VII.

Próza III.kategória

 1. B. Šuttová VIII.
 2. P. Ďuroň VIII.
 3. I. Mičáňová VII.

Víťazom srdečne blahoželáme. Víťazi postupujú do okresného kola.

ZM

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Mesiac kníh

Mesiac marec patrí knihám na celom svete. Nezabúdajú na to ani naši škôlkari. Tento mesiac sme venovali ešte väčšiu pozornosť príbehom ukrytým v knihách. Deti spoznávali rôzne knižné žánre a prinášali svoje obľúbené knihy. Navštívili sme aj knižnicu, kde nám vedúca knižnice Mgr. Katarína Kožáková, PhD., predstavila veľa detských kníh a oboznámila deti s tým, ako to v knižnici funguje. Aj napriek tomu, že mesiac marec skončil, kniha bude mať vždy miesto v našich rukách.

Mgr. Marcela Pucovenová

Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Biblická olympiáda

Školské bolo Biblickej olympiády začiatkom februára rozhodlo o tom, že na dekanátnom (obvodnom) kole tejto súťaže 21. 3. v Zázrivej, našu školu reprezentovalo trojčlenné družstvo v zložení: Mária Adamcová, Július Staš a Imrich Viglaš s náhradníčkou Miriam Stašovou.

Priam kráľovské prijatie, rodinná atmosféra, ale aj sústredené zápolenie ôsmich družstiev nášho dekanátu, nakoniec pre našich znamenalo veľmi pekné 3. miesto a zážitky, na ktoré sa tak ľahko nezabúda. Dodatkovým bonusom sa pre nás stala návšteva nádherne reštaurovaného Kostolíka všetkých svätých zo 17. stor. na miestnom cintoríne.

Našim žiakom srdečne blahoželáme a ďakujem všetkým, ktorí ich k účasti na tejto súťaži povzbudzujú.

Mária Viglašová

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Chemická olympiáda

Každoročne sa naša škola zúčastňuje chemickej olympiády. V tomto školskom roku teoretické i praktické úlohy riešili žiaci 9. ročníka Július Staš a Ján Meľo. Za úspešnú reprezentáciu v okresnom kole, ktoré sa konalo 23. marca 2017 v Dolnom Kubíne, im ďakujeme a želáme úspešný štart do stredoškolského štúdia.

(mš)

Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Biologická olympiáda

Dňa 29. marca 2017 sa v Dolnom Kubíne uskutočnilo okresné kolo Biologickej olympiády v kategórii E. Tohtoročná téma: poznávanie vybraných živočíchov žijúcich v blízkosti ľudských obydlí. Našu školu úspešne reprezentovala Timea Sojčáková zo 7. ročníka. Obsadila tesne za medailovými priečkami 4. miesto. Srdečne gratulujeme!

(mš)

Hore hájom chodník