Február 2017Turistická vychádzka MŠ s hľadaním pokladu

S deťmi sme sa vybrali na zábavu do prírody, keďže tohoročná zima nám praje vyznačili sme si červenou stuhou a šípkou trasu a vybrali sme sa za pokladom. Okrem toho sme sa vyšantili na snehu, spúšťali sme sa na kĺzakoch a kochali sme sa krásou zimnej prírody. Cestou sa nám podarilo vidieť aj zvieratká (Daniele). Spoločne sa tešíme na ďalšiu zábavu na snehu.

M. Furjelová, zást. MŠ

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Trenčiansky robotický deň TRD 2017

Dňa 15. a 16. februára 2017 sme sa zúčastnili medzinárodnej robotickej súťaže Trenčiansky robotický deň v Trenčíne. Súťaž sa konala v priestoroch SOŠ Pod Sokolicami. Našu školu reprezentovali žiaci Mário Šútovec (IX. trieda) a Peter Ďuroň (VIII. trieda) a traja žiaci základnej školy v obci Dlhá nad Oravou - Tadeáš Lukáč, Jozef Hudec a Andrej Urban, ktorí na našej škole navštevujú záujmový útvar Konštrukcia a programovanie robotov. Súťaže sme sa zúčastnili so siedmimi robotmi založenými na platforme Arduino.

Súťaž bola rozdelená podľa veku účastníkov do 16 rokov a nad 16 rokov. Naše roboty súťažili v kategóriách Follower Easy a Follower Hard. Ich úlohou je čo najrýchlejšie prejsť súťažnú bielu trať vyznačenú čiernymi okrajmi. V kategórii Hard trať naviac komplikovali prekážky ako mostík s prevýšením a piesok. Ďalej sme sa pokusne zúčastnili aj kategórií Free Style a DoIt. Bližšie informácie o súťaži možno nájsť na stránkach http://www.trencianskyrobotickyden.sk.

Na súťaži obsadili dva roboty Mária Šútovca 2. miesto v kategórii Follower Hard (robot Trimer_B) a 1. miesto v kategórii Follower Easy (robot Trimer_A), k čomu srdečne gratulujeme. Aj všetky naše zvyšné roboty sa dôstojne popasovali s náročnými podmienkami súťaže.

Sme veľmi radi, že na súťaži v Trenčíne sme sa stretli aj s našimi bývalými žiakmi, Tonkom Janíkom, Jakubom Kuhajdom a Samkom a Pavlom Furielom. Získali prvé a druhé miesto v kategórii Follower Easy (nad 16 rokov) a prvé miesto v kategórii Follower Hard (nad 16 rokov). Päť z dvanástich ocenení kategórií Linefollower tak tento rok poputovalo do Chlebníc. Oficiálnu tlačovú správu možno stiahnuť tu.

PaedDr. Karol Pauchly

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Beseda

Dňa 24.2.2017 sa žiaci 7, 8, a 9. ročníka zúčastnili školskej besedy s bývalou žiačkou a úspešnou spisovateľkou Ivanou Furjelovou. Napriek jej zdravotným ťažkostiam (strate hlasu) jej nerobilo problém prezentovať svoje doterajšie 3 diela: Squelé babenky, Až keď bude mama triezva a Všetko naopak. Našlo sa množstvo žiakov, ktorí jej knihy prečítali a i takí, ktorých len posmelila k ich čítaniu. Ďakujeme jej za pár minút času a prajeme ešte úspešnejšiu kariéru spisovateľky.

Natália Miškovičová, 8. ročník

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Karneval

2. február 2017, tento den pozná každý žiak našej školy. Aj tento rok ako každý iný sa rozdávalo vysvedčenie a po ňom deviataci usporiadali karneval pomocou pani učiteliek v KD Chlebnice.

Na karneval prišli aj naši najmenší s rodičmi, pre ktorých bolo najväčším potešením zatancovať si alebo vyfotiť sa s Mimoňom- Stuartom, ktorý nás prišiel pozrieť a postaral sa o veselú atmosféru a skvele fotografie.

Okrem neho sa o skvelú zábavu staral aj DJ-sylv@n a aby každý mal krásnu spomienku na karneval, tak fotograf Jozef Šutta nafotil mnoho krásnych fotografii, ktoré si každý mohol na mieste zakúpiť.

Veselú tanečnú zábavu striedali súťaže, ktoré si pripravili deviataci pre mladších žiakov a p. učiteľov. Víťazi získali sladké odmeny. Nechýbalo ani občerstvenie, no hlavne nechýbala tombola, o ktorú sa postarali naši sponzori, ktorým touto cestou veľmii pekne ďakujeme. Vďaka sponzorom sme mohli vyčarit úsmev na detských tvárach.

Taktiež ďakujem našim učiteľom za ich dozor a trpezlivosť.

Pre nás to bol deň plný tanca, spevu a dobrej nálady.

Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť. Veríme, že sa vsetci výborne zabávali.

Toto bol náš karneval, toto sú naše krásne spomienky a toto sme my.

Dovidenia opäť o rok na ďalšom karnevale.

Aďka Masliková 9. Trieda

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník