Október 2016SEPARUJEME aj použitý kuchynský olej

Z prednášky, ktorá sa na našej škole uskutočnila dňa 3. októbra 2016, sa naši žiaci dozvedeli, že aj použitý kuchynský olej má svoje opätovné využitie. Vyrába sa z neho totiž biopalivová zložka do motorovej nafty, ktorá je viac ekologickejšia.

Žiaci separáciou použitého oleja prispejú nielen k ochrane životného prostredia, ale sú zároveň zapojení do súťaže o rôzne zaujímavé ceny.

(mš)

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Peru – štyri strany sveta

Naši ôsmaci a deviataci si ani tento rok nenechali ujsť zaujímavý a náučný vzdelávací program Svet okolo nás. Dvojica moderátorov ho 11. októbra 2016 predstavila v sále MsKS Dolný Kubín.

Tentokrát sme na plátnach projekcie ,,vycestovali“ do juhoamerického Peru. Krajina sa pýši neuveriteľným kultúrnym, historickým i prírodným bohatstvom. Nádherné hory, tajomný svet starých Inkov, vyprahnuté púšte či dažďové pralesy Amazónie podnietili u žiakov zvedavé otázky, na ktoré v záverečnej diskusii moderátori - ako členovia expedície - pútavo odpovedali. Veríme, že sa nám podarí absolvovať aj ďalší pripravovaný vzdelávací cyklus, na ktorý sme boli už teraz pozvaní.

(mš)

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Hovorme o jedle

V rámci týždňa Hovorme o jedle, vyhláseného pri príležitosti Svetového dňa potravín, sme v dňoch od 10.-14. októbra 2016 pre žiakov 2. stupňa ZŠ pripravili rôzne aktivity s cieľom zamerať ich pozornosť na využívanie sezónnych potravín z nášho regiónu.

Mladší žiaci si z domáceho dopestovaného ovocia a zeleniny pripravovali čerstvé šaláty. Tí starší si osvojili rôzne spôsoby spracovania a uskladnenia ovocia ako napr. sušenie či zaváranie alebo prípravu jablčného octu. Zároveň sme našu školu prihlásili do výtvarnej súťaže Chutné maľovanie a literárnej Prečo jem slovenské potraviny.

Veríme, že i takýmto spôsobom si žiaci viac uvedomia výhody našich potravín nielen pre ľudský organizmus, ale aj pre domácu ekonomiku alebo životné prostredie.

(mš)

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Literárna exkurzia

Dňa 11. 10. 2016 žiaci 5. ročníka pod vedením pani učiteľky R. Kadučákovej navštívili Oravskú knižnicu A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne.

Po privítaní pani Kazimírovou, pracovníčkou knižnice, mali žiaci možnosť prezrieť si všetky oddelenia knižnice.

Dozvedeli sa zaujímavosti z histórie knižnice, získali informácie o pôvode budovy, v ktorej sídli dnes a nadobudli cenné poznatky o autoroch a dielach zhromaždených v knižnici.

Po spoločnej prehliadke sa všetci usadili na detskom oddelení, kde si čítali knihy a knižočky podľa vlastného výberu.

Plní dojmov a v dobrej nálade sa všetci spoločne vrátili domov.

Mgr. R. Kadučáková

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka

Dňa 20. októbra 2016 sa konalo školské kolo OSJL. Do súťaže sa zapojili žiaci 8. ročníka. Súťaž pozostávala z písomnej a ústnej časti. Výkony súťažiacich hodnotili Mgr. Renáta Kadučáková a Mgr. Mária Zimmermannová. Súťaž skončila nasledovne:

  1. Barbora Šuttová
  2. Natália Miškovičová
  3. Erika Kantáriková

Spomedzi piatich súťažiacich sa najlepšie darilo Barborke Šuttovej, ktorá zvíťazila. Postupuje do okresného kola, ktoré sa bude konať 15. novembra 2016.

Srdečne blahoželáme!

ZM

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Plavecký výcvik

Žiaci 2., 3. a 4. ročníka v októbri absolvovali plavecký výcvik v AquaRelaxe Dolný Kubín, ktorého sa zúčastnilo 35 žiakov. Plavecký kurz prebiehal pod vedením tímu profesionálnych trénerov. Ich práca a zodpovedný prístup ku žiakom sa nám veľmi páčil. Žiaci sa pod odborným vedením oboznamovali so základnými pohybovými cvičeniami vo vode s nadšením a radosťou. Tréneri pochválili ich snahu a každý deň ich odmenili jazdou na šmýkačke a tobogane. Konečný výsledok bol zrejmý v posledný deň plaveckého kurzu, keď sme videli, že voda nie je pre nich strašiakom, ale užívajú si ju plnými dúškami. Tí najšikovnejší preplávali svoje prvé metre. Na záver boli žiaci odmenení "Mokrým vysvedčením".

Mgr. Sopková Mária

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Besiedka so starými mamami

Aj naša materská škola si pripomenula október, ako mesiac úcty k starším. Dňa 26.10. 2016 nás navštívili staré mamy: Anna Pucovänová, Anna Sojčáková a Helena Hajdúchová. Pútavo nám rozprávali o tom, ako kedysi žili. Zaspomínali si na časy, keď ešte ony boli deti.

Naše staré mamy ešte obohatili besedu piesňami, ktoré si spievali pri prácach na poli. A ako poďakovanie im aj škôlkári zaspievali pesničky a zarecitovali básne, ktoré sa naučili s pani učiteľkami. Obdarovali ich aj malými darčekmi, ktoré vyrobili.

Táto beseda deti veľmi obohatila, dozvedeli sa veľa o tom ako sa kedysi žilo. A že to nebolo ľahké, nám dosvedčili aj starké. Na záver dali deťom pár múdrych rád do života a s úsmevom sa rozlúčili. A my sa už teraz tešíme na ich ďalšiu návštevu.

Textový dokument s fotografiami: Besiedka so starými mamami - pdf

Mgr. Marcela Pucovenová

Hore hájom chodník