Máj 2017Stavanie mája

V našej MŠ sme si postavili "MÁJ". S deťmi sme si spoločne porozprávali o tradícii stavania "MÁJA" v našej obci. Deti strihali stužky z krepového papiera a potom sme ho spoločne vyzdobili. Zaspievali sme si pesničku Máj, máj máj zelený...

M. Furjelová, zást. MŠ

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Deň slnka

3.05.2017 sme oslavovali "DEŇ SLNKA" .Celý deň sme spomínali slovo SLNKO, ktoré je veľmi dôležité pre náš ŽIVOT. Kreslili, vyrábali sme z papiera, kreslili sme na asfalt kriedou, tak dôležité SLNKO.

Napísali sme aj básničku.

Slniečko

Slniečko nám zasvietilo
a nás všetkých zobudilo.
Zlaté lúče vysiela
a nás vonku posiela.
Pomáha aj rastlinkám
a aj všetkým zvieratkám.
Keď nám večer zapadá,
už nás všetkých ukladá.

M. Furjelová, zást. MŠ

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Poskytujeme prvú pomoc

Družstvo mladých zdravotníčok z 8. ročníka v zložení: Mária Bakošová, Vanesa Štefková, Andrea Furjelová, Erika Kantáriková, Eva Meľová a Andrea Ferančíková súťažili poskytovaní prvej pomoci v regionálnom kole, ktoré sa uskutočnilo 4. mája 2017 v MsKS Dolný Kubín. Súťaže sa celkovo zúčastnilo 19 družstiev. Naše družstvo dievčat obsadilo pekné 6. miesto. Gratulujeme! a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.

(mš)

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník