December 2017Predvianočný koncert

Dňa 1. decembra sa v telocvični ZŠ uskutočnil vianočný výchovný koncert. Svoje hlasy nám spolu s vianočnými piesňami predviedla dvojica Jaro Gažo a Radko Pažej. Telocvičňou sa niesli známe piesne a koledy ako Tichá noc, Poďme bratia do Betlema, Rolničky, rolničky a mnohé iné. Vládla tam pravá vianočná atmosféra. Pesničky boli doplnené textom, takže sme si všetci zo srdca zaspievali. Ani naše deti sa nedali zahanbiť a zaspievali vianočné pesničky. Svoje krásne chlebnické hlasy nám predviedli: Emka Strážnická z 1.triedy, Majka Stacherová z 2.triedy a naše ôsmačky, ktoré doprevádzali na gitarách Miriam Stašová a Annamária Janíková s piesňou- Vánoční. Žiaci odchádzali z koncertu s dobrým pocitom a kúskom Vianoc v srdci.

(ts)

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma!
Hore hájom chodník

na sv. Mikuláša...

Svätý Mikuláš na ceste k deťom zavítal aj do našej školy. Žiaci ho ubezpečili, že v tento deň "neučí sa, neskúša sa" a preto ho privítali básničkami, pesničkami i hrou na klavíri. Jeho anjeli ich odmenili sladkosťou a niektorých nezbedníkov trošku postrašili aj čertíci.

(mš)

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Vianočné medovníky

S blížiacimi sa vianočnými sviatkami sa spája aj pečenie medovníkov. A tak si žiaci 7. ročníka vyhrnuli rukávy a s receptom sa pustili do práce. Niekto vážil, niekto miesil, vykrajoval, či umýval riady, ale každý priložil ruku k dielu. Na voňavých koláčikoch si zaslúžene pochutnali nielen žiaci, ale ponúkli i svojich učiteľov a pani kuchárky.

(mš)

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Fyzikálna a chemická show

Vyučovanie predmetov fyzika a chémia môže byť aj zábavné. Presvedčili sme sa o tom 15. decembra 2017, kedy k nám zavítala Škola hrou. Interaktívnou formou si naši žiaci vyskúšali výrobu zaujímavých hmôt a odhaľovali tajomstvá rôznych fyzikálnych a chemických pokusov.

(mš)

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník