Máj 2018Poskytujeme prvú pomoc

Slovenský Červený kríž zorganizoval 3. mája 2018 v priestoroch MsKS v Dolnom Kubíne územné kolo súťaže v poskytovaní prvej pomoci. Na súťaž sa s nadšením pripravovali žiačky 5. ročníka v zložení Liana Štefková, Katarína Hudecová, Anna Maxoňová, Kristína Michalková, Marianna Stacherová a Beáta Laurincová (zo 4. ročníka). Súťažili v kategórii DMZ - I. stupeň, v ktorej súperilo 8 družstiev mladých zdravotníkov Oravy.

V kategórii DMZ II. stupeň nás reprezentovali žiačky 9. ročníka. Družstvo tvorili Mária Bakošová, Vanesa Štefková, Eva Meľová, Erika Kantáriková a Andrea Furjelová. V silnej konkurencii 19-tich zúčastnených DMZ sa snažili podať čo najlepší výkon. Obidve družstvá preukázali vynikajúcu tímovú spoluprácu pri ošetrovaní poranení a znalosť teoretických i praktických vedomostí v poskytovaní prvej pomoci. Nové skúsenosti a vynikajúca súťažná atmosféra ich povzbudila zabojovať aj v budúcom školskom roku.

(mš)

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník