Február 2018Chutné vyučovanie

Žiaci 7. ročníka sa na hodine biológie prakticky presvedčili, čo dokážu jednobunkové kvasinky. Stačí kocka droždia, trocha cukru a oxid uhličitý môže za chutný výsledok - vlastnoručne vyrobená PIZZA. Chutila nielen žiakom, ale i ostatným vyučujúcim. (...tajomstvo úspechu prezradené...)

(mš)

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Vaneskine narodeniny v MŠ

M. Furjelová zást. MŠ

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Fašiangy v MŠ

V MŠ sme si tiež pripomenuli "Fašiangy" kedy je práve čas na zábavu, ples či KARNEVAL.

M. Furjelová zást. MŠ

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Trenčiansky robotický deň TRD 2018

Dňa 14. a 15. februára 2018 sme sa zúčastnili medzinárodnej robotickej súťaže Trenčiansky robotický deň v Trenčíne. Súťaž sa konala v priestoroch SOŠ Pod Sokolicami. Našu školu reprezentovali žiaci Peter Ďuroň (IX. trieda) a Martin Šimko, ktorí na našej škole navštevujú záujmový útvar Konštrukcia a programovanie robotov (Arduino programovanie). Súťaže sme sa zúčastnili s tromi robotmi založenými na platforme Arduino.

Súťaž bola rozdelená podľa veku účastníkov do 16 rokov a nad 16 rokov. Naše roboty súťažili v kategóriách Follower Easy a Follower Hard. Ich úlohou je čo najrýchlejšie prejsť súťažnú bielu trať vyznačenú čiernymi okrajmi. V kategórii Hard trať naviac komplikovali prekážky ako mostík s prevýšením a piesok. Bližšie informácie o súťaži možno nájsť na stránkach http://www.trencianskyrobotickyden.sk.

Na súťaži obsadil Martin Šimko 3. miesto v kategórii Follower Easy a 2. miesto v kategórii Follower Hard a Peter Ďuroň získal 1. miesto v kategórii Follower Hard. Srdečne gratulujeme.

Sme veľmi radi, že na súťaži v Trenčíne sme sa stretli aj s našimi bývalými žiakmi, Máriom Šútovcom, Tonkom Janíkom, Jakubom Kuhajdom a Samkom a Pavlom Furielom. Získali prvé, druhé a tretie miesto v kategórii Follower Easy (nad 16 rokov) a druhé miesto v kategórii Follower Hard (nad 16 rokov). Sedem z dvanástich ocenení kategórií Linefollower tak tento rok poputovalo do Chlebníc (minulý rok to bolo päť z dvanástich). Oficiálnu tlačovú správu možno stiahnuť tu.

PaedDr. Karol Pauchly

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník