September 2017Svetový deň mlieka v školách

Svetový deň mlieka v školách je medzinárodnou každoročnou udalosťou. Podstatou tohto dňa je oslava významu mlieka v školách. Je to spôsob, ako upozorniť žiakov na dôležitosť pitia mlieka v školách a na jeho zdravotné prínosy pre rastúce deti.

My sme si tento deň pripomenuli 26. septembra 2017. Žiačky 8. ročníka ponúkali cez prestávky pohár mlieka. Každý, kto ponúkol foto svojich ,,mliečnych fúzov“, bol zaradený do žrebovania o chutné a zdravé mliečne ceny.

Šťastie sa usmialo na výhercov: Ninu Šlachtovú, Alžbetu Bakošovú zo 4. ročníka, Mariannu Stacherovú a Benjamína Staša z 5. ročníka, Milana Michalku zo 7. ročníka, Katarínu Spišiakovú a Benjamína Hajdúcha z 8. ročníka. Dobrú chuť!

(šm)

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník