Február 2020V zdravom tele zdravý duch

V období chrípky si rozprávame, čo robiť pre naše zdravie. Tento týždeň sa veľa hýbeme, cvičíme a rôznymi inými aktivitami podporujeme povedomie o zdravom životnom štýle. Našu imunitu sme podporili aj plným košíkom ovocia, ktoré priniesli deti. Dúfame, že aj vďaka tomu ľahko pre konáme chrípkové obdobie.

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Na návšteve v ZŠ

Dňa 19. februára sme navštívili našich kamarátov v 1. triede. Oboznámili sme sa s tým, ako prebieha hodina čítania.Takisto aj naši predškoláci ukázali, čo všetko už ovládajú. Deťom sa v ZŠ veľmi páčilo a keď už vedia, čo ich čaká, veľmi sa tam tešia.

Marcela Pucovenová

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Predmety a ich vlastnosti

Všade okolo nás sú predmety, ktoré sú vyrobené z rôznych materiálov. Na túto tému sme si aj my pripravili všetky potrebné materiály, ktoré sme najskôr identifikovali a hor sa do veselého tvorenia. Deti boli kreatívne a takéto činnosti ich veľmi bavia.

(Kurčinková)

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Tohoročná zima je veľmi skúpa na sneh

Tohoročná zima je veľmi skúpa na sneh, ale nám sa prvý krát a možno aj posledný krát podarilo vyšantiť sa na snehu. Deti mali veľkú radosť a pri kĺzaní im očká len tak žiarili. Škoda, že nám počasie viac nepraje.

M.Furjelová

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma!
Hore hájom chodník

HODINA O ČERVENOM KRÍŽI

Dňa 11. februára 2020 žiačky zo zdravotníckeho krúžku pod vedením p. učiteľky Šimkovej prezentovali žiakom našej školy poslanie Červeného kríža vo svete. Z pripravenej prezentácie sa dozvedeli nielen o histórii ČK, ale aj o rôznych situáciách, kedy je pomoc ČK veľmi potrebná. V závere si žiaci mohli otestovať svoje poznatky o význame tejto dôležitej medzinárodnej organizácie.

Kristína Špavorová, 9. roč., Lucia Spišiaková, 8. roč.

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Fašiangová veselica

Posledná fašiangová sobota sa v našej škole niesla v duchu zábavy, športu a dobrého jedla. Pani učiteľky si pre žiakov pripravili rôzne súťaže, či už športové alebo tanečné. Smäd sme zahnali výbornou ovocnou šťavou a hlad šiškami, makovými koláčmi a zamaškrtili sme si aj na pukancoch. Po občerstvení čakala deti skvelá, sladká tombola s prekvapením. Vyhralo každé jedno dieťa aj vďaka sponzorom Marte Kupkárovej - Obchodík pod kostolom a pani Márii Huňovej. Zo soboty sme mali obrovskú radosť. S vôňou šišiek a úsmevom na tvári sme sa všetci v popoludňajších hodinách rozišli ku svojim rodinám, a tak sme sa rozlúčili s veselým fašiangovým obdobím.

Pani učiteľky: Janíková, Spišiaková, Sárená, Sviteková, Straková, Sojčáková

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník