September 2019V plnom prúde

Naši škôlkári už v plnom prúde objavujú a poznávajú svet okolo seba. Ako hrdí Slováci sa oboznamovali s našou krajinou, poznávali rôzne kúty Slovenska a objavovali rôzne zaujimavosti o našej vlasti. Veľa nového sa naučili, ale aj odovzdávali informácie svojim kamarátom.

Marcela Pucovenová

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Trieda motýliky

Počas prvých týždňov v materskej škole sme sa oboznámili s materskou školou, s rôznymi témami, spoznali sme nových kamarátov a zažili plno nových vecí. A tak sme si postupne zvykli na pobyt v materskej škole.

(Trieda: Motýliky)

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma!
Hore hájom chodník

26. september - Svetový deň mlieka v školách

Svetový deň mlieka v školách je každoročnou medzinárodnou udalosťou. Podstatou tohto dňa je pripomenutie si významu mlieka v školách. Je to spôsob, ako upozorniť žiakov na dôležitosť pitia mlieka v školách a na jeho zdravotné prínosy pre rastúce deti. Tentokrát sme sa zamerali na konzumáciu mliečnych výrobkov. V 4.,6. a 7. ročníku sme vlastnoručne pripravovali mliečny puding. Žiaci 9. ročníka sa odhodlali na pečenie ,,Krtkovej torty", ktorej základ pozostával z mliečnych výrobkov. Nielenže nám všetkým chutilo, ale získali sme aj nové skúsenosti a zážitky.

(šm)

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník