September 2019V plnom prúde

Naši škôlkári už v plnom prúde objavujú a poznávajú svet okolo seba. Ako hrdí Slováci sa oboznamovali s našou krajinou, poznávali rôzne kúty Slovenska a objavovali rôzne zaujimavosti o našej vlasti. Veľa nového sa naučili, ale aj odovzdávali informácie svojim kamarátom.

Marcela Pucovenová

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Trieda motýliky

Počas prvých týždňov v materskej škole sme sa oboznámili s materskou školou, s rôznymi témami, spoznali sme nových kamarátov a zažili plno nových vecí. A tak sme si postupne zvykli na pobyt v materskej škole.

(Trieda: Motýliky)

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma!
Hore hájom chodník