November 2019Súťaž - vybíjaná najmladších žiačok a žiakov ZŠ

Naši najmladší žiaci majú radi šport. Aj tento školský rok sa zúčastnili okresného kola vo vybíjanej, ktoré sa konalo 6. 11. 2019 v telocvični v Kňažej. Žiaci a žiačky 3. a 4. ročníka boli plní očakávania, ako súťaž dopadne. Poniektorí tam išli so strachom, tí skúšenejší sa tešili na nové zážitky. Súťaže sa zúčastnili 4 družstvá. Výsledky súťaže sú nasledovné:

1 miesto: ZŠ s MŠ Jozefa Ligoša Chlebnice
2 miesto: Janka Matúšku Dolný Kubín
3 miesto: ZŠ s MŠ Komenského Dolný Kubín
4 miesto: ZŠ Martina Kukučína Dolný Kubín

Naši žiaci a žiačky postupujú do regionálneho kola. Blahoželáme im a prajeme veľa úspechov aj v tomto kole.

Našu školu reprezentovali: Ján Bakanec, Lukáš Bakanec, Michal Gluch, Matúš Klocháň, Mária Meľová, Šimon Spišiak, Soňa Stašová, Ema Sviteková, Simona Špavorová, Lucia Štefková, Martina Štefková, Juraj Šuffák.

/sb/

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Navštívil nás ujo poľovník

Do našej MŠ opäť zavítal poľovník Jozef Pucoven, ktorý nám priblížil prácu poľovníkov. Naučili sme sa hlavne to, že aj o lesné zvieratká sa treba postarať, a to najmä počas zimy. Porozprával nám zaujímavé príbehy z poľovačiek a ukázal ako privábiť zver, čo deti najviac zaujalo. Tešíme sa na jeho ďalšiu návštevu a na nové príhody z poľovačiek. Lovu zdar.

Marcela Pucovenová

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Aktivity v triede Motýliky

Takto spoznávali bezpečnosť na cestách, takto si spinkame a takto čakáme na obed.

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Ódy

Ódy - pdf

Hore hájom chodník

Vybíjaná najmladších žiakov a žiačok

Vybíjaná najmladších žiakov a žiačok

Poďakovanie za sponzorský dar sponzorovi ANGERMEIER Slovensko, s. r. o /Peter Ferančík, Lenka Ferančíková/

/sb/

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Výchovný koncert

Na pozvanie p. uč. Jarmily Meľovej k nám dňa 27. 11. 2019 zavítala hudobná skupina Bosoráci z Piechova. Vo svojom vystúpení predstavili mnoho tradičných ľudových hudobných nástrojoch, napr. drumbľu, gajdy, klenot Slovenska zapísaný v UNESCO - fujaru, starovekú píšťalu – koncovku, heligónku a iné. Žiaci sa dozvedeli rôzne zaujímavosti o výrobe nástrojov a pri akých príležitostiach sa nástroje používali. Vypočuli si, ako znejú v pastierskych, zbojníckych či ľúbostných piesňach. V závere odmenili účinkujúcich nadšeným potleskom. Ďakujeme!

(šm)

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník