Konferencie a publikácie

zp

Konferencia: Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT - OSSConf2011
Sekcia: Odborný seminár pre učiteľov - Otvorený softvér vo vyučovaní
júl 2011
FRI ŽU Žilina
PaedDr. Karol Pauchly: Clonezilla - nástroj na zálohovanie diskov a diskových partícií (workshop)
PaedDr. Karol Pauchly: Inštalácia OS GNU/Linux Ubuntu na USB kľúč (workshop)

Konferencia: Víkend s Linuxom
jún 2008
SOUI pre SPM Kremnica
PaedDr. Karol Pauchly: LEGO Roboty s Linuxom
prezentácia: [pdf] (232kB)

Informačný míting: FIT
november 2007
Mestský úrad Žilina
PaedDr. Karol Pauchly: Predstavenie konkrétnych možností využitia IKT vo vyučovaní v rámci národného projektu Využitie IKT vo vyučovacích predmetoch - funkčná gramotnosť pedagogických zamestnancov v informačných technológiách (FIT)

Konferencia: Informatika v škole a v praxi
september 2007
KI PF KU Ružomberok
PaedDr. Karol Pauchly: Live CD distribúcia OS GNU/Linux Edubuntu pre potreby ZŠ
príspevok: [pdf] (104kB)
prezentácia: [pdf] (119kB)
publikované v zborníku Informatika v škole a v praxi, Ružomberok, 2007, ISBN 978-80-8084-222-2

Konferencia: Aplimat 2007
Sekcia: Otvorený softvér vo vede a vzdelávaní
február 2007
SjF STU Bratislava
PaedDr. Karol Pauchly: HW a SW riešenie LTSP učebne na ZŠ
príspevok: [pdf] (350kB)
prezentácia: [pdf] (262kB)
publikované v zborníku Otvorený softvér vo vede a vzdelávaní. Bratislava, 2007, ISBN 978-80-969562-7-2

Konferencia: Informatika v škole a v praxi
september 2006
KI PF KU Ružomberok
PaedDr. Karol Pauchly: Programovanie LEGO robotov v jazyku NQC
príspevok: [pdf] (184kB)
prezentácia: [pdf] (131kB)
publikované v zborníku Informatika v škole a v praxi, Ružomberok, 2006, ISBN 80-8084-112-8
PaedDr. Karol Pauchly: Hardware pre Lego roboty
príspevok: [pdf] (299kB)
publikované v zborníku Informatika v škole a v praxi, Ružomberok, 2006, ISBN 80-8084-112-8

Seminár: Informatika na ZŠ a SŠ
jún 2006
KI PF KU Ružomberok
PaedDr. Karol Pauchly: Technické vybavenie učebne
prezentácia: [pdf] (62kB)

Konferencia: Didinfo 2005
marec 2005
KI FPV UMB Banská Bystrica
PaedDr. Karol Pauchly: Live bootovateľné distribúcie operačného systému GNU/Linux v práci žiakov a učiteľov
publikované v zborníku DidInfo 2005, Banská Bystrica, 2005, ISBN 80-8083-090-8

Konferencia: LugCon 11
december 2004
TU Košice
PaedDr. Karol Pauchly a Karolko Pauchly: OS GNU/Linux na ZŠ
príspevok: [pdf] (55kB)
prezentácia: [pdf] (2198kB)

Konferencia: Open Source a Free software ve školství
november 2004
Akademie věd Praha
PaedDr. Karol Pauchly a Karolko Pauchly: OS GNU/Linux do každej rodiny

Konferencia: Infovek 2004
november 2004
Trenčín
PaedDr. Karol Pauchly: Live distribúcie OS GNU/Linux (workshop)

Konferencia: Didinfo 2004
marec 2004
KI FPV UMB Banská Bystrica
PaedDr. Karol Pauchly: Využitie IKT v prírodovedných predmetoch pri pozorovaní mikroskopických preparátov
príspevok: [pdf] (193kB)
publikované v zborníku DidInfo 2004, Banská Bystrica, 2004, ISBN 80-8055-908-2
PaedDr. Karol Pauchly: Realizácia a vyhodnotenie laboratórnych prác z fyziky prostredníctvom stavebnice Lego RoboLab
príspevok: [pdf] (206kB)
publikované v zborníku DidInfo 2004, Banská Bystrica, 2004, ISBN 80-8055-908-2

Konferencia: Infovek 2003
november 2003
Spišská Nová Ves
PaedDr. Karol Pauchly: Programovací nástroj RoboLab sofware na ZŠ
prezentácia: [zip] (528kB) publikované v zborníku Infovek 2003, Bratislava, 2004, ISBN 80-7098-381-7