Organizačné etapy E1 - E4

V apríli 2010 boli realizované štyri etapy organizačného charakteru:Etapa 1: Organizačné stretnutie osôb podieľajúcich sa na realizácii projektu - pracovná návšteva učiteľov a hostí z Chlebníc v Słopniciach

Aktivity sa zúčastnilo 10 osôb z Chlebníc (5 mužov / 5 žien):

 

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Etapa 3: Organizačné stretnutie osôb podieľajúcich sa na realizácii projektu - pracovná návšteva učiteľov a hostí zo Słopníc v Chlebniciach

Aktivity sa zúčastnilo 10 osôb zo Słopníc (6 mužov / 4 ženy):

 

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Etapa 2: Konferencia na podporu projektu a prezentácia obce Słopnice - návšteva učiteľov a hostí z Chlebníc v Słopniciach

Aktivity sa zúčastnilo 10 osôb z Chlebníc (5 mužov / 5 žien):

 

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Etapa 4: Konferencia na podporu projektu a prezentácia obce Chlebnice - návšteva učiteľov a hostí zo Słopníc v Chlebniciach

Aktivity sa zúčastnilo 10 osôb zo Słopníc (6 mužov / 4 ženy):

 

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007-2013