Učiteľské návštevy E10 - E11

V septembri 2010 boli realizované dve etapy návštevného charakteru:

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007-2013