Vychádzka do prírody s environmentálnymi prvkami (Rovesnícke vzdelávanie)

Prvý júnový týždeň, sme my žiačky ôsmeho ročníka (Miška, Timea, Annamária, Evka), pripravili poučné, ale zato veľmi zábavné a nezabudnuteľné rovesnícke vzdelávanie. Strávili sme niekoľko hodín v prírode s našimi mladšími kamarátmi. Naším cieľom bolo zvýšiť záujem o problematiku ochrany životného prostredia. Rozvíjať tvorivé myšlienky žiakov I., II. a III. ročníka v oblasti environmentálnej výchovy s dôrazom na krásu prírody, jej význam a ochranu.

Vypracovali sme si rôzne aktivity, pripravili pomôcky a so žiakmi postupovali od jedného stanovišťa k druhému, kde sme hravou formou plnili určité úlohy.

Naša vychádzka do prírody sa skladala z nasledovných stanovíšť:

Prvé stanovište: Zoznamovacia aktivita

Zelené srdiečka s menom pre každého žiaka sme pripevnili na tričko. Do prírody chodievame s otvorenými očami a zatvorenými ústami. Dnes v nás budú biť environmentálne srdiečka, lebo prírody sa dotýkame srdcom a vnímame ju citom.

Druhé stanovište: Zvieratká a odpad v prírode

Ako motiváciu sme použili príbeh o zvieratkách. V našom lese, na našich lúkach sa povaľujú odpadky, ktoré tam zanechávajú ľudia. A z roka na rok je ich viac. A zrazu sa prihlási plačúci zajačik, ktorému tečie z labky krvička. Aúúúú, plače zajačik. Medvedík zajačika upokojí a rozhodne sa, že mu labku sám ošetrí. Takéto zranenia sa budú v prírode vyskytovať častejšie. Zem je veľmi znečistená. Je na nej plno odpadkov. Všetci sa pustíme do práce a na lúke urobíme poriadok.

Tretie stanovište: Cyklus života stromu

Štvrté stanovište: Príroda a my (panel s ročnými obdobiami)

Predstavili sme deťom prírodu, štyri ročné obdobia. Deti z predložených obrázkov vybrali tie, ktoré podľa pokynov konkrétne symbolizovali dané ročné obdobia.

Piate stanovište: Poklad z prírody

Nájdi v prírode niečo, čo sa ti páči. Žiakom sme rozdali mini paletky natreté lepidlom. Ich úlohou bolo nájsť rôzne farebné prírodniny - listy, lupienky, kôru, skalky, hlinu a z nich malé kúsočky prilepiť na paletku. Fantázii sa medze nekládli. Deti museli okolo seba pozorne pozerať a zapojiť rozum a fantáziu. Ak na paletke prevládali pestré farby, žiak má prírodu určite rád, má pozitívne myslenie. Ak prevládali tmavé farby, žiak nechodil po prírode s otvorenými očami, nevšímal si krásnu paletu jej farieb.

Na konci príjemne stráveného predpoludnia všetci žiaci dostali veľké šťavnaté jablko a vysvedčenie o absolvovaní vychádzky do prírody s environmentálnymi prvkami.