Deň Zeme očami deviatakov

Naši najstarší žiaci deviateho ročníka sa postarali o zábavné, ale zato poučné a nezabudnuteľné rovesnícke vzdelávanie. Pri príležitosti Dňa Zeme spolu s p. učiteľkou Kadučákovou pripravili množstvo aktivít pre žiakov I. stupňa. Aktivity boli venované téme ODPAD.

Žiaci prechádzali jednotlivými stanovišťami, kde hravou formou, vedomosťami a tvorivými výtvarnými aktivitami stvárnili vzťahy k prírode, ale aj problémy, ktoré ohrozujú našu Zem.

Pri riešení kvízov, tajničiek, modelovaní z odpadu, kreslení na asfalt, výrobe recyklovaného papiera a súťažení v triedení odpadu naši prváčikovia, ale aj štvrtáci ukázali veľké nadšenie. Okoloidúcim občanom sa rozdávali letáky s návodom, ako každý z nás môže prispieť k zníženiu množstva vyprodukovaného odpadu.

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma!