Minianketa - Odpad, čo s ním

Naši najstarší žiaci si pripravili anketu o separovaní odpadu. Vyšli do ulíc a oslovovali náhodne vybraných občanov obce Chlebnice.

A ako to dopadlo?

Do ankety sa zapojilo 71 občanov obce. Odpovedali na anketové otázky. Každý účastník ankety dostal informačný leták s touto tematikou.

1. otázka Triedite odpad?
/ všetci oslovení občania odpovedali - áno / 100%.

2. otázka Ak áno, čo triedite?
/papier - 87% občanov, sklo - 87 %, plasty - 94%, kovové obaly - 54%, elektroodpad - 54%, bioodpad - 54%, objemný komunálny odpad - 30%, drobný stavebný odpad - 35% /

3. otázka Čo urobíte s triedeným odpadom?
a/ vrecia, kontajnery 97%
b/ pálenie 60%
c/ verejné skládky 59%
d/ kompostovanie 98%

4. otázka Myslíte si, že je potrebné triediť odpad aj v budúcnosti? / prečo áno a prečo nie/
Všetci občania zhodne odpovedali áno - 100% . Najčastejšie odpovedali takto: ..., aby sme mali pekné prostredie, aby sme si okolie nezapratali odpadkami, lebo nebudeme mat pomaly kde sadiť, že znečistené okolie škodí zdraviu...

Pekné slnečné dopoludnie sa skončilo, ale veríme, že nadšenie a elán našich žiakov sa prenesie aj do radov všetkých občanov obce, aby spoločne dbali o poriadok v obci, aby nezabúdali triediť odpad a takto spoločne pomôžeme chrániť našu Zem.

ZM

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma!