Monitorovanie čiernych skládok v prírode

Naša obec nezaznamenáva problémy s nelegálnymi skládkami odpadu. No aj napriek tomu sme do environmentálneho akčného plánu našej školy začlenili aktivitu s názvom monitorovanie čiernych skládok v prírode. V rámci vyučovania sa žiaci počas roka zúčastnili prechádzok do okolitých častí obce s cieľom vyhľadávania týchto narastajúcich smetísk. Našich žiakov bolo vidieť vo viacerých lokalitách ako napr. Háj, Jamy, pri starom družstve, Dulovo. S veľkým potešením sme zistili, že v týchto miestach sa žiadne čierne skládky nenachádzajú. Po ceste sa našlo len niekoľko voľne pohodených odpadkov, ktoré sme samozrejme hneď pozbierali do igelitových vriec a následne vyseparovali. O nejaký čas neskôr s príchodom Dňa Zeme sa všetko zmenilo. Tento deň prebiehal netradične. Na prvých dvoch vyučovacích hodinách sa premietali prezentácie, viedli sa diskusie na tému ochrany životného prostredia, odpad - čo s ním, tvorba skládok. Práve vtedy ráno sa žiaci V. ročníka zmienili o menšej skládke, ktorá leží priamo v obci medzi rodinnými domami. Už dlho im ležala na srdci a prekážala pri hrách, pretože v jej tesnej blízkosti si chlapci vybudovali jednoduchšiu cyklistickú trať. Pani triedna učiteľka neváhala a s celou triedou strávili zvyšok predpoludnia na tomto neželanom mieste. Veľmi sme boli zhrození, keď sme medzi stromami odhalili kilá odpadu. Veci, ktoré sme našli boli až neuveriteľné. Bandasky, kusy obuvi, staré hrnce a sudy, plastové vedrá, nefunkčnú vŕtačku a vrcholom všetkého bol zdochnutý pec ležiaci v rozklade. Neverili sme, že to všetko sú ľudia schopní vyhodiť vo svojom blízkom okolí a znehodnocovať tak svoje vlastné životné prostredie. "Ľudia sú naozaj ľahostajní," hundrali deti pri odpratávaní tej hrôzy. Dúfame, že sa otvoria oči všetkým tým, ktorí týmto spôsobom prírode ubližujú.

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!