December 2023Mikuláš na našej škole

Mikuláš je predzvesťou vianočných sviatkov. Tradične 6.decembra všetky deti čakajú aj na príchod Mikuláša. Nebolo tomu inak ani tento rok. Celé dopoludnie Mikuláš so svojimi pomocníkmi anjelmi a čertami chodil po škole a rozdával deťom balíčky.Predtým ako rozdal balíčky, museli deti vyriešiť mikulášske úlohy.

V tento výnimočný deň si žiaci pozreli aj divadlo, ktoré si pripravili žiaci siedmej triedy s pani učiteľkou triednou. Divadlo o Mikulášovi, ktorý zachránil svet pred hladom sa všetkým páčilo a žiaci spoznali ďalší príbeh o Mikulášovi.

Príchod Mikuláša je oveľa viac ako len krásnou spomienkou na detstvo. Vďaka Mikulášovi sa deti učia rozoznávať dobro od zla. Takáto symbolika deti učí bojovať so strachom, pretože vedia, že dobro v podobe Mikuláša zvíťazí nad zlom.

Želajme si teda navzájom sviatky plné pokoja a oddychu.

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Mikuláš v MŠ

Nie nadarmo sa hovorí, že jeseň je čarovná. Jej čaro sme mohli spoznať v mesiaci október, ktorý nám priniesol mnoho nových zážitkov, skúseností a taktiež sme si osvojili veľa nových vedomostí. Ani sme sa nenazdali, a už je október za nami. V tomto mesiaci sme sa oboznámili s rôznymi zaujímavými témami ako sú: Prišla Jeseň, Les a jeho tajomstvá, Lesné zvieratá a nakoniec sme sa rozlúčili s vtáčikmi s témou Dovidenia vtáčiky. V rámci tém sme navštívili blízky les, kde sme pozorovali krmelec, plody jesene, farbu listov na stromoch, hodnotili sme zmeny v počasí a v prírode počas jesene a pozorovali sme zvieratá. Október bol naozaj veľmi čarovný. Už sa nevieme dočkať, čím nás očarí mesiac November.

Mgr. Monika Sárená

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Vianočné tvorivé dielne v MŠ

Dňa 30.11.2023 sa v našej MŠ uskutočnili Vianočné tvorivé dielne, ktoré sa stali už každoročnou tradíciou. Deti s pomocou svojich rodičov naplno využili svoju fantáziu a tvorivosť na výrobu vianočných ozdôb. Strávili sme krásny podvečer, ktorého výsledkom bol bohato vyzdobený vianočný stromček. Popri tom nám hrali vianočné koledy, rozvoniaval vianočný punč a vo vzduchu bolo cítiť veľmi príjemnú predvianočnú atmosféru. Rozlúčili sme sa s dobrým pocitom z odvedenej práce a naladení na blížiace sa vianočné sviatky. Kolektív MŠ ďakuje deťom a rodičom za príjemne strávený predvianočný čas.

Mgr. Monika Sárená

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Pečenie medovníčkov v MŠ

Aj tento rok sme sa pripravovali nielen na príchod dedka Mikuláša ale aj na mikulášsku besiedku. Spoločne s deťmi sme napiekli krásne medovníky, ktoré sme farebne dozdobili podľa vlastnej fantázie. Na privítanie sme ponúkli medovníčky rodičom, ktorí prišli na besiedku a nezabudli sme ani na dedka Mikuláša.

(Bc. Marie Kurčinková)

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma!
Hore hájom chodník

DOD Kňažia

Dňa 8.12.2023 sme my žiaci deviateho ročníka spolu s pani učiteľkou Kantárovou navštívili SOŠ polytechnickú v Kňažej.

Najprv sme si pozreli učebne. Jednotliví vyučujúci odborných predmetov nás oboznámili s cieľom ich výučby a vyskúšali sme si aj programy, s ktorými žiaci pracujú. Taktiež sme sa boli pozrieť na novú telocvičňu, kde si žiaci pripravili zábavný kvíz. Nakoniec nám dala pani riaditeľka školy informácie o triedach a odboroch, ktoré sa budú otvárať.

Po prehliadke školy sme sa presunuli do priestorov výrobnej haly firmy MAHLE, kde nám zamestnanci ukázali aké produkty vyrábajú. Potom sme navštívili firmu AV SYSTÉMY Istebné, kde nás oboznámili ako sa vyrábajú sústruhy a ďalšie stroje.

Peter Sojčák, 9.trieda

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

ANJ - Nákup potravín

Precvičili sme slovnú zásobu a slušné správanie, aby "shoppingovanie" bolo príjemné pre zákazníka i predavača. Myslíme si, že v žiadnej večierke sa nestratia!

B.Balážová, učiteľka ANJ

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Zimné radosti v MŠ

Už k nám prišla zima, zima, zimička, celý svet je ako veľká chladnička. Je v nej biely sniežik, je v nej pravý ľad. Keď k nám príde zima, každý z nás je rád. Zima je krásne ročné obdobie, ktoré k nám prichádza každý rok. Všetko sa zrazu zmení na rozprávku s bielou perinou. Spolu s deťmi sme sa v našej materskej škole rozprávali o advente, sv. Mikulášovi, zime a o najkrajšom a dlho očakávanom sviatku roka, Vianociach. Deti počas mesiaca December, nezaháľali a svoju šikovnosť prejavovali v rôznych tvorivých aktivitách na spomínané témy - vyrábali, maľovali a vystrihovali adventné sviece, veselých snehuliakov, Mikulášov, mikulášske čižmy, vianočné stromčeky, snehové vločky, piekli medovníky a mnohé iné aktivity, z ktorých mali deti radosť.

(Bc. Michaela Spišiaková)

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Vianočný florbalový turnaj

V príjemnej predvianočnej atmosfére sa dňa 15. 12. 2023  uskutočnil vydarený florbalový turnaj na našej škole. V rámci turnaja sa proti sebe za výdatného povzbudzovania žiakov v hľadisku zapojili florbalové tímy z jednotlivých tried.

Víťazom turnaja sa stal tím VII. triedy, ale hodnotné športové výkony predviedli všetky zúčastnené družstvá. Ďakujem Krištofovi Černotovi, ktorý celý turnaj rozhodoval a vyhodnotil, a tiež p. uč. Mgr. Márii Meľovej za pedagogický dozor.

Triedy reprezentovali žiaci:

VII. - Martin Ďaďo, Dávid Hajdúch, Matúš Klocháň, Boris Sojčák, Šimon Spišák, Jakub Zuber

VIII. - Ján Bakanec, Lukáš Bakanec, Matej Bobáň, Michal Gluch, Tomáš Mužila, Adrián Osadský

IX. - Michal Furjel, Lukáš Hudec (6. trieda), Dávid Meľo, Martin Pavolka, Peter Sojčák, Ondrej Špavor (6. trieda)

Víťazom srdečne gratulujem a všetkým zúčastneným ďakujem za zdarný priebeh a príjemnú atmosféru.

Mgr. A. Černotová

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Angličtina s čajom a koláčikom

Je známe, že v príjemnom prostredí s niečím malým pod zub sa pracuje lepšie.

Mali sme to na pamäti s chlapcami piatakmi, keď sme poslednú predvianočnú angličtinu ozvláštnili výborným koláčikom - napiekla mamka Tomáška Hudeca a voňavým ovocným čajom - pripravila p. učiteľka. Zmenili sme aj miesto výučby: namiesto triedy a odbornej učebne ANJ útulná kuchynka. Prečítali sme si o vianočných zvykoch v Británii a následne vyplnili pracovný list. Vybočenie zo zažívaných koľají nás viditeľne potešilo!!!

Želáme si MERRY CHRISTMAS and A HAPPY NEW YEAR 2024!!!

Bibiána Balážová

Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Školské kolo Pytagoriády

V dňoch 12. a 13. decembra 2023 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo matematickej Pytagoriády. S náročnými úlohami sa popasovalo 79 žiakov z 3. až 8. ročníka. Úspešnými riešiteľmi sa stali žiaci, ktorí získali aspoň 10 bodov za vyriešené úlohy. Sú to žiaci z nasledujúcich ročníkov:

3. ročník: Jonáš Spišák, Maroš Stachera, Timea Štefková, Martin Červeň, Matias Spišák, Nataša Puňáková, Tadeáš Pavolka, Matúš Špavor, Paulína Spišiaková

4. ročník: Liliana Bakošová, Mária Ďaďová, Sebastián Ďuroň, Alex Straka, Matúš Janík

5. ročník: Šimon Spišák, Peter Škvarka

6. ročník: Jozef Smutňák, Vanesa Bakošová

7. ročník: Sára Spišáková

Ďakujeme všetkým súťažiacim za účasť a žiakom postupujúcim do okresného kola želáme len správne výsledky úloh.

(šm)

Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Posedenie pri vianočnom stromčeku

Dňa 22. decembra 2023 sme sa všetci s radosťou stretli pri vyzdobenom stromčeku v telocvični, aby sme si pripomenuli blížiace sa Vianoce - sviatky pokoja , lásky a radosti. Žiaci si od tých najmladších škôlkárov až po najstarších deviatakov pripravili pestrý program. V predvianočnej atmosfére sa striedali piesne a vinše, vianočné zvyky, aj moderné tance. Nechýbala ani hra na hudobné nástroje. V závere sa žiakom prihovorila so svojimi vianočnými spomienkami p. Mičáňová. Pani riaditeľka Mgr. Monika Oklapková účinkujúcim poďakovala a všetkým popriala pokojné vianočné sviatky.

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Vianočná akadémia v MŠ

Tak ako každý rok, aj tento sa v posledný deň pred vianočnými prázdninami uskutočnilo milé posedenie pri vianočnom stromčeku. O program sa postarali nielen žiaci základnej školy, ale aj naše najmenšie ratolesti z materskej školy. Svojim vystúpením všetkým spríjemnili krásny predvianočný čas. Svoje talenty ukázali v tanci, spievaní, ale aj v recitovaní básničiek a vinšov, ktoré si nacvičili s pomocou pani učiteliek.

(Iveta Mičáňová)

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník