Február 2024Karneval v MŠ

Fašiangy - čas radosti a veselosti, hudby a zábavy. Prípravu masiek a výzdobu tried vystriedala karnevalová zábava. Dňa 06. 02. 2024 sa v našej materskej škole konal karneval. Nedočkavé deti, ich rozžiarené očká a pestré karnevalové masky obľúbených hrdinov, sprevádzala výborná atmosféra. Nasledovala zábava plná radosti, v ktorej sa vykrúcali princezné, zvieratká a iné postavičky z rozprávok. Počas karnevalu taktiež nechýbali ani zábavné súťaže. Bol to krásny deň a všetky masky boli odmenené diplomom a malým darčekom. Karneval bol vydarený, plný smiechu a radosti a rozhodne nechýbali ani spokojné úsmevy na tvárach detí.

(Bc. Michaela Spišiaková)

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Divadielko Na hojdačke - Na zemi dobre mi!

Dňa 09.02.2024 našu škôlku navštívilo divadielko Na hojdačke s názvom "Na zemi dobre mi!". Divadielko deťom ponúklo pohľad mimozemšťanov na človeka a jeho správanie sa k našej planéte. Celým divadielkom ich sprevádzali dvaja mimozemšťania ktorí chodili po planéte zem a stretávali sa s rôznymi zvieratkami, ktorým znečistená príroda ublížila. Cieľom divadielka bolo, aby si deti vážili našu planétu a neznečisťovali ju. Z lásky k Zemi do predstavenia zapracovali aj tému triedenia odpadov, s ktorými im pomáhali aj samotné deti. Deťom sa divadielko veľmi páčilo.

(Mgr. Monika Sárená)

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Poďakovanie sponzorom školskej akcie KARNEVAL 2024

Aj touto cestou ďakujeme za podporu tohtoročného školského karnevalu našim sponzorom:

Ďakujeme.

ZŚ s MŠ Jozefa Ligoša

Hore hájom chodník

Aktivita v spolupráci so Strednou odbornou školou obchodu a služieb v Dolnom Kubíne

Naše žiačky s radosťou využili príležitosť na skrášlenie, úpravu vlasov i líčenie. Ďakujeme!!!

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

3D sopky

Piataci spolu s rodičmi sa potrápili a vytvorili krásne 3D sopky aj s popisom. Niektorí nám pripravili výbuch sopky v priamom prenose na hodine, prípadne doma a poslali video do správy na edupage. Za kreativitu boli všetci odmenení.

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Nehejtujem, dávam lajk

Žiaci 8. roč. sa dňa 5.2.2024 pod vedením pani učiteľky Márie Kantárovej a Beáty Svitekovej zúčastnili preventívno-osvetového podujatia s názvom "Nehejtujem, dávam lajk", ktorého organizátorom boli KIC Edukos, o.z. a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

Cieľom tejto aktivity bolo zvyšovanie vedomia žiakov v rôznych oblastiach: bezpečné používanie moderných informačných a komunikačných technológií s dôrazom na riziká spojené s použitím internetu, nástrahy nevhodného správania, duševné zdravie, emociálne prežívanie.

Súčasťou tejto akcie bolo aj vyhodnotenie výtvarnej súťaže "Môj deň bez internetu".

Našu školu úspešne reprezentovali Aneta Čabajová 7. ročník a Dominika Gerátová 5. ročník, ktoré získali cenu Okresného kultúrneho strediska Dolný Kubín.

Srdečne blahoželáme!

Martina Štefková 8. ročník
Soňa Stašová 8. ročník

Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Divadlo OSKAR

Dňa 26.02.2024 k nám zavítali divadelníci s divadelným predstavením "Tri groše".

Vtipné, interaktívne, činoherno- bábkové predstavenie na motívy klasickej rozprávky, od slovenského spisovateľa Pavla Dobšinského.

Z divadielka mali radosť nielen deti, ale aj pani učiteľky. Deti hercov odmenili búrlivým potleskom.

Bc. Michaela Michalková

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Fašiangové radovánky v MŠ

Mesiac Február sa nám premenil na fašiangové radovánky, kde sme si okrem predstavenia fašiangových tradícií v našej materskej škole urobili aj Karneval a premenili sa na rôzne karnevalové masky. Oboznámili sme sa s profesiami a deti si vybrali, ktoré povolanie sa im najviac páči a čím by v dospelosti chceli byť. Pracovali sme s rôznymi materiálmi ako napr. plast, drevo, kov, sklo, papier a spoločne sme zisťovali ich vlastnosti.

Mgr. Monika Sárená

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma!
Hore hájom chodník