Marec 2024Čítaniu zdar!

Marec dlhodobo registrujeme ako MESIAC KNIHY a čítania všeobecne. Na angličtine sme preto /nielen/ s chlapcami- šiestakmi vymenili učebnice a pracovné zošity Project explore za pútavé anglické časopisy pre našu vekovú kategóriu. Ako milé prekvapenie sme našli dvojstranu venovanú príbehu z dejín Británie, konkrétne Anglicka, o D.Whittingtonovi, ktorý sa z chudobného chlapca úsilím vypracoval na starostu Londýna v 17.storočí. Prečo nám bol tento príbeh povedomý??? V októbri sme s p.uč.Balážovou a Svitekovou videli anglické divadlo s touto témou!!! Takto sme prepojili dramatické umenie s čitateĺskou aktivitou. Čítaniu zdar!

B. Balážová, učiteĺka ANJ

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Návšteva obecnej knižnice

Dňa 15. marca 2024 sme sa spolu s deťmi vybrali na návštevu našej obecnej knižnice, aby sme oslávili Mesiac kníh. Bola to skvelá príležitosť vidieť, ako to v knižnici vyzerá. Pri vstupe do knižnice sme boli privítaní tichým prostredím, ktoré je vlastné takýmto miestam. Naše deti sa okamžite začali obzerať po knihách a zaujímavo pozorovali všetko okolo seba. Tety knihovníčky nás potom prekvapili krásnym divadielkom "O Guľkovi Bombuľkovi", ktoré nás veľmi zaujalo a po ňom nasledovali ešte pestré aktivity. Návšteva sa však musela skončiť, pretože čas rýchlo utiekol a mnohí predškoláci, ktorí sa na budúci školský rok naučia čítať sľúbili, že určite sa stanú členmi knižnice a knihy si prídu požičať.

(Bc. Michaela Spišiaková)

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Rozprávkový deň v 2. triede

Mesiac marec si každoročne pripomíname ako mesiac knihy. Keďže druháci, tak ako všetky deti, majú veľmi radi rozprávky, preniesli sme sa s našou triedou do sveta rozprávok. Aby tam však mohli vstúpiť, museli pred vstupom do triedy vyriešiť tri hádanky. Po uhádnutí ich v triede čakali rôzne úlohy s rozprávkovými postavami. Po úspešnom vyriešení úloh, v ktorých sa dozvedeli veľa nových informácií o rozprávkach, žiakov čakalo prekvapenie v čarovnej krabici. Z krásnymi zážitkami z rozprávkového dňa sa im určite snívali rozprávkové sny.

Mgr. Mária Meľová

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Ponožková výzva v MŠ

Dňa 21.03.2024 sa naša MŠ zapojila do ponožkovej výzvy - týmto gestom sme dali najavo, že chápeme odlišnosť ľudí, a podporujeme ich. S deťmi sme si vysvetlili, že Dawnov syndróm nie je choroba, ako vlastne vzniká, a čím sú títo ľudia výnimoční. Ďakujeme všetkým rodičom a deťom, ktorí sa do výzvy zapojili.

Bc. Michaela Michalková

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Veľkonočné tvorivé dielne v MŠ

Keďže nám už Veľká noc klope na dvere, rozhodli sme sa, že si spríjemníme deň tvorivými dielničkami. Veľmi tvorivá a pohodová atmosféra zavládla v pondelok 25.3.2024 v našej MŠ, kedy sme s radosťou privítali rodičov a starých rodičov, a spoločne sme strávili čas predveľkonočným tvorením. Výsledkom kreativity boli veľkonočné dekorácie a vajíčka od výmyslu sveta, ktorými sme si skrášlili naše šatne.

Bc. Michaela Michalková

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Čítanie starých rodičov v MŠ

Už tradične mesiac Marec spájame nielen s príchodom jari, ale i s mesiacom knihy. Kniha, najväčší priateľ človeka, patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých či starých. Preto sme si do MŠ, pozvali starých rodičov, ktorí s veľkou láskou prečítali všetkým deťom rozprávku na dobrú noc. Deti sa im za rozprávky poďakovali darčekmi, ktoré s láskou vyrobili.

Týmto sa chceme osobne poďakovať p. Hudecovej, p. Špavorovej, p. Strapcovej, p. Ťapajnovej, p. Špavorovi, ktorí prijali našej pozvanie a tak spríjemnili chvíle deťom z materskej školy.

(Iveta Mičáňová)

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Marec – mesiac knihy v MŠ

"Keď máš smutnú chvíľu, zober do rúk knihu milú", hovorí úryvok z básne, ktorú sa počas týždňa venovaného knihám deti učili. Kniha nás dokáže preniesť do sveta rozprávkových hrdinov, vesmírnych dobrodružstiev, zvieracej ríše a na mnohé iné zaujímavé miesta. Preto sme marec – mesiac knihy strávili intenzívnejším spoznávaním kníh, knižných žánrov, čítaním príbehov či hrou na spisovateľov a ilustrátorov. Radosť mali tiež z návštevy základnej školy, kde ich privítali žiaci 1. triedy a spolu s pani učiteľkou im ukázali, ako to v škole funguje. Zistili, aké je to sedieť v školskej lavici, a ké dôležité je naučiť sa čítať a počítať. Veríme, že tieto aktivity vzbudia v deťoch čoraz väčší záujem o knihy a podnietia ich k objavovaniu najrôznorodejších príbehov, ktoré ukrýva len kniha.

Mgr. K. Červeňová

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Vesmír očami detí

Žiaci našej školy sú známi tým, že sa aktívne zapájajú do vedomostných i umeleckých súťaží. Populárnou sa stáva súťaž Vesmír očami detí. Každoročne dosahujeme úspechy, dokonca aj v najvyšších kolách.

S chuťou sme sa teda zapojili aj tento rok. Oba stupne základnej školy vytvorili množstvo nádherných prác. Na výkres zachytili svoje predstavy o vesmíre, pustili z uzdy svoju fantáziu a diela našich výtvarníkov putovali do Dolného Kubína. S napätím budeme čakať na vyhodnotenie a potešíme sa každému oceneniu.

Žiakom želáme veľa ďalších nápadov, tvorivosti, radosti z umenia.

Mgr. Renáta Kadučáková

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Eduma - Deň plný príbehov

Zábava, ponaučenie a spolupráca dominovali spoločnému Dňu príbehov pre našu triedu a aj iné triedy z celého Slovenska, ktoré sa prihlásili do projektu.

Cez príbehy lepšie rozumieme iným, dokážeme im porozumieť, aj precítiť to, čo prežívajú. Projektové dni v školách vytvárajú priestor na scitlivovanie, vyvolávajú záujem žiakov o druhých, aj o seba navzájom, a tým sa posilňuje (ne)obyčajná ľudskosť v nás.

Ďakujeme lektorkám, vďaka ktorým sme zažili vyučovanie plné nových aktivít formou blokového vyučovania, ktoré prebiehalo online. Pre žiakov to bola možnosť vyskúšať si novú formu vyučovania a spolupracovať s inými triedami zo Slovenska v online priestore.

MM

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Starší žiaci čítajú mladším

14..3.2024 v rámci aktivít Marec mesiac knihy siedmaci boli čítať spolužiakom z nižších ročníkov. Každá skupina si vybrala triedu a rozprávku, ktorú im prečítali a potom overili ich pozornosť.

Rozprávka: Dračia rozprávka
Aktivity: na začiatku sme hrali obesenca aby uhádli názov rozprávky a postavy. Potom sme čítali ukážku. Rozdali sme im PL listy. Hrali sme hru kde mali zaviazaný oči a museli uhádnuť spolužiaka, tým že im dávali otázky. Ďalšiu hru mali uhádnuť vec ktorú sme im vybrali. A na záver si mali vylosovať farbu a nájsť na ňu čo najviac vecí.

MM

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma!
Hore hájom chodník