September 2023Deň európskych jazykov

V utorok 26.septembra si aj naša škola pripomenula Deň európskych jazykov. Tradičnú hodinu angličtiny sme oživili o aktivity, ktoré chvíĺami pripomínali Babylon: skúšali sme pozdraviť sa v toľkých jazykoch, koľkí žiaci sedeli v triede, preniesli sme sa do Španielska a s Álvarom Solerom si zanôtili jeho hit SOFIA /9.roč./, piataci zase zisťovali pár údajov o počte a rozložení európskej jazykovej skupiny. Bolo veselo!!! Učiť sa cudzie reči može byť zábava.

B.Balážová, učiteĺka ANJ

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma!
Hore hájom chodník

September v materskej škole

Prázdniny ubehli ako voda a v priestoroch materskej školy sa opäť ozýva detský smiech. Na začiatku mesiaca niekedy smiech striedal plač. Postupné oboznamovanie sa s kamarátmi a pani učiteľkami však deti uistilo v tom, že materská škola je miesto, kde sú vítané, prijaté a môžu veselo spoznávať svet. V mesiaci september sme už spoznali, ako to funguje v MŠ, oboznámili sme sa so symbolmi nášho Slovenska a jeho hlavným mestom. Naučili sme sa tiež, aká je dôležitá bezpečnosť na ceste. Už teraz sa tešíme, čo všetko tento školský rok ešte spoznáme a zažijeme.

Mgr. K. Červeňová

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Preventívne aktivity s policajtom

Dňa 26. 9. mali naši žiaci druhého stupňa prednášku s pánom policajtom kpt. Mgr. T. Šándorom z okresného riaditeľstva PZ v Dolnom Kubíne. Cieľom bolo poukázať na rôzne problémy medzi žiakmi, ktorí často krát nepoznajú trestnoprávny dosah svojho konania. Pán policajt poukázal tiež na šikanovanie, kyberšikanovanie, vandalizmus, kriminalitu a inú spoločenskú činnosť. U žiakov 8. a 9. ročníka bol preventívny program zameraný na trestnoprávnu zodpovednosť. So žiakmi 5. a 7. ročníka realizoval program na tému Kyberšikana.

Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Návšteva Múzea oravskej dediny v Zuberci

22. september 2023 bol pre štvrtákov a piatakov príjemným dňom. S pani učiteľkami Mgr. R. Kadučákovou, Mgr. E. Stacherovou a Mgr. M. Kantárovou navštívili Múzeum oravskej dediny v Zuberci.

Po príchode do Zuberca nás najskôr privítali slnečné lúče, voňavé zelené lesy, mohutné štíty hôr. Cez drevenú bránu sme spoločne vstúpili do minulosti. Mgr. Richar Janoštín nás svojím výkladom vtiahol do čias minulých, žiakom priblížil spôsob života, obživy, trávenie dní bežných i sviatočných. Jeho slová žiaci hltali a počúvali doslova s otvorenými ústami.

So skutočným záujmom sme prechádzali uličkami pomedzi učupené dreveničky a nazerali do nich. Porovnávali sme život kedysi a dnes. Atmosféra aj počasie bolo ako stvorené na oddych medzi muškátmi na lavičke.

A veru nie raz zazneli vety: "Ako vtedy žili skromne, jednoducho, pekne a všetci spolu! Chceli by sme si to aspoň na chvíľu vyskúšať!"

Tak veru! Skúsme sa občas vrátiť do dávnych liet a žiť múdrosťou našich predkov.

Ďakujeme

Mgr. Renáta Kadučáková

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Vzdelávacia exkurzia v čističke odpadových vôd

Žijeme v dobe, ktorá sa viac ako inokedy zaoberá recyklovaním surovín, znečisteného vzduchu či odpadovej vody. Na otázku, akými technológiami dokážeme premeniť odpadovú vodu na úžitkovú a vrátiť ju späť do prírody, sme našli odpovede v ČOV v Nižnej.

Na exkurzii, ktorá sa uskutočnila 20.9.2023, sa žiaci 8. a 9. ročníka dozvedeli viac o moderných technológiách mechanického a biologického čistenia odpadových vôd privádzaných z miest Hornej Oravy. V areáli čističky nás sprevádzal pán Staš, ktorému ďakujeme za sprievodné slovo a zaujímavé informácie o procesoch čistenia. Návšteva sa nám veľmi páčila a veríme, že po tejto skúsenosti budeme viac premýšľať ako hospodárne využívať túto vzácnu prírodnú surovinu.

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník


Vzdelávacia exkurzia - Vodná elektráreň Oravská priehrada

V rámci environmentálnej výchovy navštívili žiaci 8. a 9. ročníka, pod vedením pani učiteliek Mgr. Šimkovej a Mgr. Mišalovej, vodnú elektráreň na Oravskej priehrade. Zaujímalo nás, akým spôsobom sa tu vyrába elektrická energia, keďže vodné elektrárne patria medzi obnoviteľné prírodné zdroje energie. Od pána sprievodcu sme sa dozvedeli, že toto dielo je unikátne. Slúži nielen na výrobu elektriny, ale vodná priehrada dokáže zachytávať aj povodňové vlny. Nazreli sme aj do útrob priehradného múru, kde na jeho úplnom dne vyvieral minerálny prameň, z ktorého sme mohli ochutnať. Prehliadka so zaujímavým a pútavým sprievodným slovom sa nám veľmi páčila, preto by sme zároveň chceli vyjadriť vďaku, že sme mohli vstúpiť do tejto významnej stavby.

(šm)

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Svetový deň mlieka na školách - 27.9. 2023

Odborníci na výživu zdôrazňujú častú konzumáciu mlieka a mliečnych výrobkov nevyhnutnú pre pre rast detí najmä v školskom veku.

Pri príležitosti Svetového dňa mlieka sme si so šiestakmi v školskej kuchynke pripravili najobľúbenejšie mliečne pochúťky. Varili sme v skupinách. Niekto mal chuť na palacinky, iní na puding a pripravili sme aj pár porcií krupicovej kaše. Všetkým sa toto chutné vyučovanie páčilo a nezabudli sme sa podeliť aj s našimi pani učiteľkami. Už teraz sa tešíme na ďalšie podobné príležitosti!

(šm)

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník