Október 2023Milión detí sa modlí ruženec

Aj naša škola sa aktívne zapojila do celosvetovej výzvy Milión detí sa modlí ruženec v rámci mesiaca október. Počas náboženstva sa ho žiaci pomodlili na úmysel pokoja vo svete. Deviatakov sme zvečnili i na momentkách. Budúci rok sa s radosťou zúčastníme znovu!

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Cestujeme do Tanzánie

Dňa 10. 10. 2023 sa žiaci 7., 8. a 9. ročníka pod vedením Mgr. Mišalovej, Mgr. Kantárovej a Mgr. Šimkovej zúčastnili vzdelávacieho projektu Svet okolo nás, s ktorým sme tentokrát zavítali do Tanzánie.

Z pútavého rozprávania sme sa dozvedeli mnoho zaujímavých informácií o histórii vzniku republiky i súčasnom spôsobe života rôznych kmeňov tejto východoafrickej krajiny. Navštívili sme národný park Serengeti, kde sme pozorovali obrovské stáda kopytníkov a šeliem. Cestovateľské kamery nám priblížili aj veľkú priekopovú prepadlinu, ktorá patrí medzi najväčšie zlomové systémy na svete.

Po predstavení autori projektu v diskusii s nadšením odpovedali na zvedavé žiacke otázky. Domov sme potom odchádzali s pocitom úžasu i obdivu týchto afrických ľudí, ako dokážu žiť spokojný a radostný život v súlade s prírodou napriek prekážkam, s ktorými musia zápasiť každý deň.

(šm)

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Projekt pri príležitosti Mesiaca úcty k starším

Britský filozof a ekonóm John Stuart Mill vyslovil: "Najsilnejším prostriedkom proti starnutiu je LÁSKA."

Čisto náhodne je súčasťou učiva angličtiny v 8. ročníku životopis. My sme to (už cielene) využili na prácu na projekte vo dvojiciach, kde sa hlavnými postavami stali žijúci starí rodičia.

Žiaci starkých navštívili, povypytovali sa ich na prierez doterajším životom a dozvedeli sa mnohé údaje, napr.: v koľkých rokoch vyšli zo školy, aká bola ich prvá práca, miesto zoznámenia s neskorším manželom / manželkou/, dátum sobáša, záľuby v minulosti, rok odchodu do dôchodku... Následne zistenia usporiadali a preložili do angličtiny. Ďalším krokom bolo znázornenie na výkres A3 pridaním niečoho, čo starkú so starkým vystihuje. Väčšina pridala milú fotografiu. Na hodine každá dvojica život svojich starkých pred triedou odprezentovala. V závere sme z projektov vytvorili nástenku, ktorá oživuje hlavnú chodbu.

Vrúcnosť a úprimná láska nielen teraz, v októbri, nech prebýva medzi deťmi, vnukmi a starkými.

Bibiána Balážová

Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Divadelné predstavenie

Akonáhle sme dostali ponuku na divadlo v anglickom jazyku, neváhali sme a zariadili všetko potrebné, aby sme ho mohli vidieť.

Legenda o Richardovi Whittingtonovi, neskoršiemu starostovi Londýna, ktorý sa vypracoval z chudobnej vidieckej siroty na váženého občana, je známa v celej Británii.

V pondelok 23. októbra 2023 si tento príbeh obohatený o pesničky pozreli naši šiestaci v sprievode p. uč. Balážovej a Svitekovej. Predstavenie martinských hercov s rozprávkou DICK WHITTINGTON AND HIS CAT sa nám páčilo! Taktiež cestovanie do Dolného Kubína spojovým školským autobusom a naspäť vlakom Oravkou sme si vychutnali.

Kultúrne podujatia dokážu obohatiť i oživiť vyučovanie. Tešíme sa zase niekedy nabudúce!!!

Bibiána Balážová

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Milión detí sa modlí ruženec (MŠ)

V stredu 18. októbra sme sa so všetkými deťmi z materskej školy spolu s pani učiteľkami, tak ako aj minulý rok, spojili v modlitbe sv. ruženca. Modlitbu sme vyslovili v našom farskom kostole Nanebovzatej Panny Márie spoločne s pánom farárom, ktorý sa ruženec modlil spoločne snami. Ďakujeme mu, že nám aj tento rok ponúkol takúto možnosť. V tento deň sa na celom svete deti modlili radostný ruženec s rovnakým úmyslom. Pán farár deťom poukázal na to, že aj detská modlitba má obrovskú moc a môže nám vyprosiť mier na celom svete. Aj v dnešnej dobe, nám dáva modlitba silu a obrovskú nádej, že tento boj za pokoj vyhráme. Spoločná modlitba našich detí bola krásna a dojímavá. Teší nás, že deti sa modliť vedia. Vyslovili sme prosbu a hlavnú myšlienku o mier, pokoj, lásku a jednotu pre všetkých vo svete. Spoločne sme poďakovali za všetko čo máme, pretože iné deti vo svete o takom živote ako máme my iba snívajú.

Mgr. Monika Sárená

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Hovorme o jedle

V rámci celoslovenského projektu "HOVORME O JEDLE" sme sa v týždni od 16. - 20. 10. 2023 zamerali na využívanie a spracovanie našich regionálnych potravín. Žiaci 2. stupňa ZŠ priniesli ovocie, ktoré doma dopestovali. Spracovávali ich rôznymi spôsobmi. Niektorí jabĺčka zavárali, iní si vyskúšali sušenie. Najviac si asi všetci pochutnali na bublanine, ktorú okrem jabĺk osviežili aj domáce jahody, či čučoriedky. Najstaršie žiačky prekvapili výbornými pizzovými slimáčikmi z vlastnoručne vymieseného kysnutého cesta. Chlapci si pripravili domáce vajíčka podľa svojej chuti. Príjemná pracovná atmosféra sa všetkým páčila a veríme, že v tomto type vyučovania budeme pokračovať aj naďalej.

(šm)

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Výlet za kultúrou a umením

25. október 2023 sa stal výnimočný pre žiakov 4. a 5. ročníka. Niesol sa v znamení kultúry a umenia. Pani učiteľky R. Kadučáková, E. Stacherová a M. Kantárová pripravili pre školákov návštevu Oravskej knižnice Antona Habovštiaka a Oravskej galérie v Dolnom Kubíne.

Oravská galéria prekvapila zaujímavou výstavou, ktorá vyvolávala u detí zmiešané pocity a veľa otázok, na ktoré im bolo s láskou a trpezlivosťou odpovedané.Po prehliadke nasledovali tvorivé aktivity, ktorých témou bol Október - mesiac úcty k starším.

V knižnici si žiaci prevetrali svoje vedomosti a zasúťažili si. Oboznámili sa s novinkami na knižnom trhu, zalistovali si v klasike, zasmiali sa na komiksoch. Zahĺbení do kníh ani nespozorovali, že je obed a treba ísť.

Spokojní a plní nových informácií sa všetci šťastne vrátili domov.

Mgr. R. Kadučáková

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Čarovná jeseň v MŠ

Nie nadarmo sa hovorí, že jeseň je čarovná. Jej čaro sme mohli spoznať v mesiaci október, ktorý nám priniesol mnoho nových zážitkov, skúseností a taktiež sme si osvojili veľa nových vedomostí. Ani sme sa nenazdali, a už je október za nami. V tomto mesiaci sme sa oboznámili s rôznymi zaujímavými témami ako sú: Prišla Jeseň, Les a jeho tajomstvá, Lesné zvieratá a nakoniec sme sa rozlúčili s vtáčikmi s témou Dovidenia vtáčiky. V rámci tém sme navštívili blízky les, kde sme pozorovali krmelec, plody jesene, farbu listov na stromoch, hodnotili sme zmeny v počasí a v prírode počas jesene a pozorovali sme zvieratá. Október bol naozaj veľmi čarovný. Už sa nevieme dočkať, čím nás očarí mesiac November.

Mgr. Monika Sárená

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma!
Hore hájom chodník