Apríl 2016Poďakovanie pánu učiteľovi

Pán učiteľ, Jozef Šimko, sa narodil v Prievidzi dňa 20. februára 1951. Bol najstarší z piatich detí. Základnú školu navštevoval v Bratislave. Strednú školu vyštudoval v Prievidzi. Na Pedagogickej fakulte v Nitre vyštudoval aprobáciu matematika a výtvarná výchova. Jeho prvým a jediným pôsobiskom bola Základná škola v Chlebniciach. Tu, v Chlebniciach, sa aj oženil za Františku Strapcovú. Mali spolu štyri dcéry.

Napriek svojim rodičovským a učiteľským povinnostiam nezabudol ani vo voľnom čase na svojich žiakov. S nadšením sa venoval športu. Trénoval našich žiakov nielen futbale, ale aj v stolnom tenise. Viedol Krúžok výtvarnej výchovy, kde zdokonaľoval a objavoval talentovaných žiakov.

Bol pre nás nezabudnuteľný, a bude nám chýbať či už ako pán učiteľ, kolega, priateľ, ale pre mnohých aj vždy usmiaty sused.

(Mgr. Terézia Sárená)

Poďakovanie pánu učiteľovi

Hore hájom chodník

Trenčiansky robotický deň

Dňa 20. a 21. apríla 2016 sme sa zúčastnili medzinárodnej robotickej súťaže Trenčiansky robotický deň v Trenčíne. Súťaž sa konala v priestoroch výstaviska EXPO Center. Našu školu reprezentovali žiaci Samuel Furiel (IX.B trieda) a Mário Šútovec (VIII. trieda) a dvaja žiaci základnej školy v obci Dlhá nad Oravou - Tadeáš Lukáč a Jozef Hudec, ktorí na našej škole navštevujú záujmový útvar Konštrukcia a programovanie robotov. Súťaže sme sa zúčastnili s piatimi robotmi založenými na platforme Arduino.

Roboty súťažili v kategóriách Driver A a Driver B. Ich úlohou bolo čo najrýchlejšie prejsť súťažnú bielu trať vyznačenú čiernymi okrajmi. V kategórii B trať naviac komplikovali prekážky ako mostík s prevýšením a piesok. Bližšie informácie o súťaži možno nájsť na stránkach http://www.trencianskyrobotickyden.sk.

Na súťaži obsadili dva roboty Mária Šútovca 2. miesto v kategórii Driver B a 1. miesto v kategórii Driver A, k čomu srdečne gratulujeme. Aj všetky naše zvyšné roboty (tri) trať úspešne zvládli, avšak s horšími časmi.

Na súťaži v Trenčíne sme sa stretli aj s našimi bývalými žiakmi, Tonkom Janíkom a Jakubom Kuhajdom, ktorí v tomto roku reprezentovali svoju strednú školu. Získali tretie miesto v kategórii Driver A.

PaedDr. Karol Pauchly

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Návšteva obecnej knižnice

V utorok 5.4. 2016 žiaci štvrtej triedy navštívili obecnú knižnicu. Privítala ich pani Katka.

Deti oboznámila s tým, ako sa môžu stať členom knižnice, o oddeleniach ktoré knižnica má, priblížila im vnútorný poriadok knižnice.

Deti zaujalo hlavne detské oddelenie a encyklopédie o zvieratách a autách. Niektoré si urobili aj čitateľský preukaz.

Sľúbili, že čítaniu kníh sa budú venovať viac ako doteraz.

Hore hájom chodník

Slávnostný zápis do prvého ročníka ZŠ

Dňa 14. apríla 2016 sa v našej škole konal zápis do prvého ročníka základnej školy.

Budúci prváci so svojimi rodičmi prišli presvedčiť pani učiteľky, že sú už pripravení stať sa školákmi.

Predškoláci pomáhali trpaslíkom z rozprávky o Snehulienke plniť prvé školské úlohy: počítať, poznať číslice, triediť geometrické tvary, zoraďovať predmety podľa veľkosti, dokonca vedeli samy napísať veľa písmen z abecedy!

Všetkých prekvapili svojou šikovnosťou a chuťou do práce. Želáme im ešte pekné posledné týždne v škôlke a po prázdninách sa stretneme v prvej triede!

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Deň Zeme 2016

Hore hájom chodník