Máj 2016Fotky ŠKD

Milí rodičia a žiaci, Prinášame vám niekoľko aktuálnych fotiek z nášho školského klubu, kde prežívame zaujímavé popoludnia s našimi p. vychovávateľkami – náš obľúbený futbal, či vybíjaná v telocvični, prechádzka v prírode, spoločenské hry v triede, zdobenie medovníkov, spoločné maľovanie a iné aktivity a práce.

Mgr. Mária Spišáková
Mgr. Mária Kantárová

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Besedy s Oravskou knižnicou

Témy na literárne besedy
5. ročník: Rozprávka, poklad našich predkov
6. ročník: Autorské rozprávky
7. ročník: Poličky plné dobrodružstiev
8. ročník: Literárne prechádzky po Orave
9.A , 9.B: Život a doba Ľudovíta Štúra

Protidrogová téma
7. ročník: Padnuté hviezdy
8. ročník: Padnuté hviezdy
9.A , 9.B: Prevencia drogových závislostí

Besedy s cestovateľom Tomášom Točekom
6. ročník: Od Veľkých jazier ku Pacifiku
7. ročník: Ekvádor
8. ročník: Ukrajina a Rusko

Hore hájom chodník

Vybíjaná dievčat v školskom roku 2015/2016

Ani tento rok dievčatá z krúžku vybíjanej pod vedením pani učiteľky Mgr. Márie Kantárovej nesklamali. Vybojovali si cestu až na Majstrovstvá Slovenska v Trnave, keďže už od úplného začiatku na obvodnom a okresnom kole mali len jediný cieľ. A to VYHRAŤ. Čo sa im aj podarilo na úplnej čiare. Inak to nebolo ani 25.mája, kedy sa žiačky ZŠ: V.Sojčáková, E.Meľová, B.Šuttová, E.Suľová, E.Kantáriková, K.Hudecová, E.Kantárová, V.Štefková, N.Miškovičová, S.Spišiaková, K.Špavorová a T.Sojčáková zúčastnili Krajského kola v Žiline. Síce súperky vymýšľali rôzne finty ako nad nami vyhrať, nepodarilo sa im to a tak sme si zahrali o postup na majstrovstvá Slovenska s Hladovkou, ktorú sme porazili vďaka našim vytrénovaným schopnostiam a určite aj kvôli modlitbe, ktorúsme pred zápasom podstúpili.

Teraz nám neostáva nič iné len dúfať, že 23.6 - 24.6 2016 na Majstrovstvách Slovenska podáme čo najlepší výkon.

Natália Miškovičová, žiačka 7. triedy

Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Exkurzia do Dolného Kubína

Vo štvrtok 26. mája 2016 žiaci z 8. triedy spolu s p. uč. Zimmermannovou a Kadučákovou si naplánovali cestu do Dolného Kubína, aby navštívili Literárne múzeum P. O. Hviezdoslava. Na hodinách literatúry sa už učili o tomto našom významnom rodákov i – P.O. Hviezdoslavovi. V múzeu veľmi pozorne počúvali výklad lektorky, ktorá zaujímavo a podrobne porozprávala o živote a tvorbe básnika.

Po prehliadke múzea sa žiaci presunuli do miestnosti, ktorá je venovaná Vavrincovi Čaplovičovi, ktorý celú svoju zbierku vzácnych kníh v roku 1839 venoval Orave. V čase darovania išlo o 20 000 kníh. Žiaci mali možnosť vidieť aj veľmi vzácne knihy a dozvedeli sa o tom, ako je potrebné sa starať o tieto knihy, aby sa uchovali aj pre ďalšie generácie.

ZM

Hore hájom chodník

MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ netradične

Už 30. mája 2016 sme k nám pri príležitosti MDD pozvali šermiarsko-divadelnú skupinu Via Historica. V predstavení previedla našich žiakov významnými obdobiami slovenských dejín. V dobových kostýmoch upútala humornými scénkami, v ktorých žiaci spoznali napr. pohanské zvyky našich predkov, Konštantína a Metoda alebo boli svedkami korunovácie Štefana I. Veľkého. Po skončení predstavenia žiaci trávili čas s triednymi učiteľmi pri rôznych športových i spoločenských aktivitách. Záver stretnutia osviežila sladká odmena. Veríme, že aj tentoročný medzinárodný deň detí bude patriť k príjemným spomienkam.

(MŠ)

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Stretnutie s priateľmi

V dňoch 19. – 20.5. sa žiaci našej školy zúčastnili výmenného turistického pobytu v poľských Slopniciach. Prvé stretnutie s poľskými kamarátmi bolo v Zakopanom . Tu sme si prezreli sakrálne pamiatky a odtiaľ naša cesta smerovala na Gubalovku/ 1 126 m/. Pešia túra bola síce náročná, ale odmenila sa nám nádherným výhľadom na panorámu nielen Tatier, ale aj Pienin, Gorcov a Vysokého Beskydu. Večer sa niesol v duchu priateľstva pri krátkom hudobnom programe. Druhý deň sme zavítali do mestečka Limanová a pešo vystúpili na Miejsku Góru (716 m), aby sme sa mohli pokochať jeho krásami. Cestou do Slopníc sme navštívili sakrálne pamiatky, ktoré nás zaujali svojou majestátnosťou.

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník