Február 2016Mestské divadlo Žilina

Dňa 2. februára 2016 sa veľká sála Mestského divadla v Žiline zaplnila mladými ľuďmi. V programe divadla bola aktuálna hra od mladej slovenskej dramatičky Zuzany Ferenczovej v réžii Antona Šulíka Vyskočiť z kože. Je to hra o deťoch, ktoré majú veľký problém. Hlavná hrdinka, ktorú stvárnila mladá slovenská herečka Ivana Kubáčková, svoj problém za pomoci svojich kamarátov zvládla.

35 žiakov z našej školy ( z 9.A, 9.B a 8. triedy ) navštívilo toto predstavenie s vyučujúcimi Renátou Kadučákovou a Máriou Zimmermannovou.

Po predstavení mali žiaci možnosť prejsť sa po historickom námestí Žiliny a po krátkom oddychu a občerstvení sa plní nových dojmov a zážitkov v popoludňajších hodinách vrátili domov.

ZM

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Exkurzia do Oravskej knižnice v Dolnom Kubíne

Žiaci 5. ročníka sa dňa 9. 2. 2016 spolu so svojou triednou učiteľkou R. Kadučákovou vybrali na exkurziu do Oravskej knižnice Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne.

Po príchode do vynovenej knižnice všetkých privítala p. Kazimírová, ktorá už niekoľko rokov našim žiakom robí sprievodkyňu svetom kníh, oboznamuje so životom spisovateľov, rozpráva o krásnych slovenských zvykoch a tradíciách na besedách v škole i v knižnici.

Piataci sa s chuťou prešli po všetkých oddeleniach knižnice, vypočuli si veľa nových informácii a na záver si urobili pohodlie na detskom oddelení, kde na chvíľku stratili pojem o čase a ponorili sa do čítania všetkého čo im prišlo pod ruku.

V dnešnom pretechnizovanom svete , kde nám neodmysliteľných spoločníkov robia počítače a mobilné telefóny, toto dopoludnie pôsobilo trochu inak...voňalo stránkami kníh a tichom.

Ďakujeme za pekný deň.

Mgr. R. Kadučáková

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Návšteva 3D kina v Žiline

Dňa 23.2.2016 sme sa spoločne s piatakmi v popoludňajších hodinách zúčastnili výletu do krajského mesta Žiliny, kde sme navštívili 3D kino. V 3D kinosále sme si pozreli film Robinson Crusoe. Po odvysielaní sme navštívili nákupné centrum Max, kde sma občerstvili a nakúpili nejaké drobnosti.

Domov sme sa vrátili vo večerných hodinách plný príjemných zážitkov z pekne prežitého popoludnia. Ďakujeme !

Napísala Mária Adamcová, žiačka 6.triedy, upravila Mgr. R.Kadučáková

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník