Október 2015Návšteva z kláštora v Kremnických Baniach

Prenikol nás pocit obrovského šťastia a radosti, keď sa na našej základnej škole objavil záhadný muž zahalený do habitu s dlhou špicatou kapucňou. Žiaci vykúkali z tried, zvedavými očkami sledovali jeho kroky. Až keď vstúpil medzi nich a predstavil sa, odpadlo z nich to napätie. Rehoľník Mgr. Lukáš Mikovíny nás poctil svojou návštevou v tomto Roku zasväteného života.

Rozprával veľmi zaujímavo a pútavo o svojom živote. O ceste, ktorú pre neho pripravil Boh. Rok zasväteného života sa vyznačuje prítomnosťou Ducha, ktorý nás vedie k životu aj cez slabé stránky a neveru, skrze skúsenosť Božieho milosrdenstva a lásky.

Br. Mgr. Lukáš Mikovíny bol minulý rok vysvätený za kapucínskeho kňaza. V súčasnosti pôsobí na Kremnických Baniach ako predstavený kláštora. Naši žiaci dychtivo zachytávali každé kazateľovo slovo a na konci ho zasypali množstvom zvedavých otázok. Ako vypadá bežný život kapucínov, aká je hlavná náplň ich poslania. Naším najmenším vírilo hlavičkou najmä to, čo má rehoľník oblečené pod habitom a či v zime necíti chlad. Stačila len malá chvíľočka, aby si Br. Lukáša deti na našej škole obľúbili vďaka jeho charizme, ktorá vniesla svetlo a pokoj do týchto jesenných dní.

Mgr. Michaela Bakošová

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Nekonečná cesta ...

Dňa 9. októbra 2015 sa žiaci 8. a 9. ročníka so svojimi vyučujúcimi zúčastnili jesennej turistiky – výstupu na Chopok.

Tento deň začal skorým vstávaním. Pred školou nás už čakal autobus, ktorý nás zaviezol do Jasnej v Nízkych Tatrách. Chvíľu sme čakali na našich priateľov z Poľska a potom sme začali s výstupom.

Cesta na vrchol bola strmá, ale našťastie chodníky boli udržiavané. Chodníky viedli popod premávajúce lanovky. Keďže pršalo, tak sa na ceste šmýkalo a my sme si museli dávať pozor, kadiaľ kráčame. Ale najhoršie bolo to, že naši poľskí priatelia nasadili veľmi rýchle tempo. V skupinkách však stále prevládala dobrá nálada, takže sme to s ľahkosťou zvládali. V polovici cesty sme už však boli takí vyčerpaní, že sme to chceli predčasne vzdať. Dostali sme však povzbudenie od našich učiteľov. "Vy to dáte...," povzbudzovali nás. Aj keď neradi, ale pokračovali sme v ceste. Našťastie sa nám podarilo pozbierať všetky sily a dokonca sme na vrchol dorazili prví a s celkom slušným náskokom.

Ten pocit, keď sme si uvedomili, že sme na vrchole Chopku, stál za to utrpenie. Tentokrát sme si však výhľad na široké okolie nemali možnosť vychutnať pre hustú hmlu. Snáď sa nám to podarí niekedy nabudúce. Bola tam však príjemná reštaurácia, kde sme sa mohli najesť, napiť sa a trochu si oddýchnuť.

Na spiatočnú cestu sme sa už vybrali posilnení a s novou energiou mysliac si, že cesta naspäť bude pre nás "brnkačka". To sme však netušili, že nepôjdeme po tom istom chodníku, ale oveľa dlhšou trasou. Ten pocit, keď sme uvideli prvé chaty a ľudí, by sa dal prirovnať k pocitu, keď prví ľudia pristáli na Mesiaci. Bolo to jednoducho víťazstvo. Naša cesta sa skončila. Konečne! Niektorí sa neubránili radostným výkrikom. A takto totálne unavených nás autobus zaviezol do našich sladkých domovov.

Lucia Šuttová, 9.A

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma!
Hore hájom chodník

INDIA - všetky farby Orientu

V Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne sa dňa 13. októbra 2015 žiaci 8. a 9. ročníka dozvedeli viac o Indii prostredníctvom projektu Svet okolo nás. Dvaja moderátori predstavili slovom i pútavým obrazom tajuplný, farebný a rozmanitý indický subkontinent. Žiaci tak mali možnosť obdivovať najznámejšie pamiatky indických miest, porovnať život ľudí v mestách, v púšti i na úpätí najvyššie položeného pohoria- Himalájí. Veríme, že po sledovaní tohto dokumentu sa naši žiaci viac zamyslia nad životom u nás a lepšie si uvedomia hodnotu chleba, domova, vzdelávania a iných, pre nás tak "samozrejmých potrieb".

(mš)

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Burza práce, stredných škôl a informácií 2015

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v DK zorganizovalo dňa 27. októbra 2015 pre deviatakov burzu práce, stredných škôl a informácií 2015. Naši deviataci sa jej zúčastnili v sprievode výchovnej poradkyne a triednych učiteľov. V priestoroch MsKS v DK stredné školy a SOU prezentovali obsahovú náplň výučby. Žiaci mohli zároveň získať potrebné informácie o vybraných školách a niektorí si dokonca vyskúšali svoje zručnosti v odboroch, ku ktorým mali vzťah. Veríme, že táto akcia pomôže aj našim deviatakom správne sa rozhodnúť pre ďalšiu štúdium.

(mš)

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Získali sme medzinárodný titul Zelená škola

Základná škola v Chlebniciach sa stala členom veľkej celosvetovej rodiny zelených škôl. Za svoje aktivity počas uplynulých dvoch rokov získala medzinárodný certifikát Zelená škola a vlajku siete Eco-schools. Slávnostná certifikácia sa uskutočnila v meste Piešťany za účasti Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraja Draxlera.

Zelená škola je najväčší certifikačno-vzdelávací ekoprogram na svete orientovaný na environmentálnu výchovu. Do programu je zapojených cez 52-tisíc škôl zo všetkých kontinentov - celosvetová sieť Eco-schools. Na Slovensku každým rokom vzrastá počet škôl zapojených do programu. V školskom roku 2014/2015 bolo do programu zaregistrovaných až 291 škôl. Program Zelená škola prebieha pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR a uznanie získal aj od Environmentálneho programu OSN (UNEP).

Získaný certifikát oceňuje aktivity škôl v ochrane životného prostredia a aktívnej spolupráce celej školy a miestnej komunity. Titul a certifikát Zelená škola získali tie školy, ktoré v posledných dvoch rokoch realizovali environmentálnu výchovu a praktické aktivity s priamym zapojením detí.

Naša škola je v tomto environmentálnom programe nová. Cieľom posledných dvoch školských rokov bolo na škole zaviesť separovaný zber a ponúknuť deťom zaujímavejšie a praktické formy edukácie, týkajúce sa prioritnej témy "Odpad". Plán aktivít bol naozaj pestrý: informovanie žiakov o význame a správnej separácii odpadu, zabezpečenie nádob do jednotlivých tried na separáciu plastov a papiera, kontrola triedenia ekohliadkami, tvorenie učebných pomôcok z odpadových materiálov, rovesnícke vzdelávanie o odpadoch a mnoho ďalších. Pre viac informácií klikni na http://zschlebnice.sk/zelenaskola/index.php.

Získaním certifikátu sa naše úsilie nekončí a my pokračujeme v začatej ceste. Nasledujúce dvojročné certifikačné obdobie sa budeme tímovou prácou naďalej snažiť vytvárať spoločnú víziu školy, ktorá rešpektuje a prakticky chráni životné prostredie.

Mgr. Michaela Bakošová
koordinátor environmentálnej výchovy

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!


Plavecký výcvik

Posledný októbrový týždeň sa 33 žiakov z 3. a 4. Ročníka zúčastnilo plaveckého výcviku v peknom prostredí dolnokubínskej plavárne. Aj tento školský rok boli deti v rukách prívetivých a milých plavčíkov. Páčil sa im hlavne záver, kedy sa mohli vyšantiť na toboganoch, spúšťačke, či sa vyblázniť v divokej vode. Deti skonštatovali, že to bol vynikajúci týždeň.

JM

Hore hájom chodník