Jún 2016Ochrana človeka a prírody (Účelové cvičenie)

Dňa 23. 6. a 24. 6. 2016 v ZŠ s MŠ v Chlebniciach sa uskutočnilo pre žiakov II. stupňa účelové cvičenie (ÚC) a dňa 24. 6. 2016 pre žiakov I. stupňa didaktické hry (DH). Účelové cvičenie a didaktické hry prebiehali podľa vopred vypracovaného plánu.

Cieľom ÚC a DH bolo prehĺbiť a upevniť vedomosti nadobudnuté zo zdravotnej prípravy, pohybu a pobytu v prírode a jej ochrany, bezpečného správania sa a riešenia mimoriadnych situácii, činnosti pri orientovaní sa v neznámom prostredí a činnosti pri dopravnej výchove a bezpečného správania sa na cestách.

Obsahom účelového cvičenia bolo získanie teoretických a praktických vedomostí z hore uvedených jednotlivých oblastí.

Žiaci 9. ročníka počas účelového cvičenia spolupracovali v úlohe koordinátorov a pomáhali vyučujúcim na jednotlivých stanovištiach.

ZM

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Majstrovstvá Slovenska vo vybíjanej

Historicky prvú zlatú medailu si priniesli žiačky zo ZŠ s MŠ Chlebnice z Majstrovstiev Slovenska vo vybíjanej ( Kalokagatia 2016), ktoré sa konali 23. a 24. júna v Ružindole pri Trnave.

Na postup museli najskôr zvíťaziť v okresnom a krajskom kole. Najlepších 8 družstiev zo všetkých krajov, ktoré si postup vybojovali na krajských kolách, boli vyžrebované do dvoch štvorčlenných skupín, z ktorých prvé dve družstvá postúpili do semifinále. Zverenkyne učiteľky Márie Kantárovej v skupine postupne zdolali všetky družstvá a postúpili z prvého miesta do semifinále. V krásnej hre pokračovali ďalej víťazstvom nad ZŠ Bratislava a vo finále zdolali minuloročné majsterky zo ZŠ Nitrianske Rudno. O cennú trofej sa zaslúžili: Barbora Šuttová, Eva Meľová, Viktória Sojčáková, Ema Suľová, Ema Kantárová, Erika Kantáriková, Vanesa Štefková, Kristína Hudecová, Timea Sojčáková, Simona Spišiaková a Kristína Špavorová. Hlavným rozhodcom bola ocenená ako najlepšia hráčka Barbora Šuttová, ktorá aj s Evou Meľovou svojou hrou očarili.

Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Zazvonil zvonec

Dnes, 30.6. 2016, posledný raz zazvonil školský zvonec pre školský rok 2015/2016. Žiaci s radosťou vybehli zo školskej brány ale pred tým sa spoločne poďakovali za úspešné ukončenie školského roka účasťou na svätej omši. Za svoje vyučovacie výsledky a reprezentáciu školy v rôznych súťažiach si prevzali ocenenia v telocvični. Najväčší úspech dosiahli dievčatá vo vybíjanej, ktoré získali 1. miesto v celoslovenskom kole. Žiaci však nezaostávali ani v iných súťažiach, za ktoré tiež získali hodnotné ceny. Všetci učitelia sme na nich hrdí a prajeme im veľa úspechov v ďalších rokoch.

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník