November 2015Komparo 2015

12. november 2015 bol pre našich ôsmakov a deviatakov dôležitý. 34 deviatakov a 21 ôsmakov si testovalo svoje vedomosti. Treba ich pochváliť, že k testovaniu pristupovali zodpovedne. Dozvedia sa, ako sú na tom s rovesníkmi z celého Slovenska.

Deviataci písali test z matematiky a zo slovenského jazyka. Ôsmaci okrem matematiky a slovenského jazyka písali testy zo všeobecných študijných predpokladov, biológie a geografie.

Začiatkom decembra dostanú podrobné informácie o svojich výsledkoch. Budú mať prehľad o tom, čo už vedia a čo si musia ešte zopakovať.

ZM

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Výsledky školského kola Olympiády zo slovenského jazyka

Dňa 23.novembra 2015 sa konalo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka. Zúčastnilo sa ho 6 súťažiacich.

Porota pracovala v zložení Mgr. Mária Zimmermannová a Mgr. Martina Mišalová. Písomnú a ústnu časť vyhodnotila nasledovne.

  1. Lucia Šuttová, 9.A, 46 bodov
  2. Michal Hudec, 9.A, 42 bodov
  3. Natália Janíková, 9.B, 41 bodov
  4. Natália Ťapajnová, 9.B
  5. Vratko Červeň, 8.
  6. Jana Pavolková, 8.

V okresnom kole, ktoré sa uskutoční dňa 10. decembra 2015, nás bude reprezentovať Lucia Šuttová. Srdečne blahoželáme!

ZM

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Beseda v knižnici

Naša ZŠ využíva ponuky a dlhodobú spoluprácu s OK v Dolnom Kubíne. 24.11.2015 sa žiaci 8.triedy zúčastnili besedy, ktorú viedla s našimi chlapcami a dievčatami pani Mgr. Miriam Kazimírová. Primeranou formou im porozprávala o nástrahách, s ktorými sa denne mladí ľudia stretávajú.

Diskutovali o závislostiach na mobiloch, dlhých vysedávaniach pri počítačoch, o škodlivosti fajčenia, alkoholu, ako aj iných drog. Svoje poznatky si otestovali krátkym testom. V závere si pozreli film Biele hroby. Bol to príbeh mladej tínedžerky, ktorá skôr ako začala žiť svoj mladý život, zobral jej ho díler s drogami. Stala sa narkomankou a svojej stužkovej slávnosti sa nedožila.

Veríme, že aj takýto spôsob prevencie pomôže našim žiakom ísť vždy len tou správnou cestou.

JM

Hore hájom chodník

Krajské kolo vo vybíjanej

Slovenská asociácia športu na školách po prvýkrát v tomto roku vyhlásila celoslovenskú postupovú súťaž vo vybíjanej pre žiakov 1.stupňa, do ktorej sa zapojila aj naša škola. Žiaci 4. ročníka nás milo prekvapili už v Okresnom kole vo vybíjanej v Žaškove, kde obsadili 1. miesto a tým si zabezpečili postup na Krajské kolo v Turanoch , ktoré sa konalo dňa 26.11. 2015. Našu školu pod vedením p.uč. Márie Kantárovej reprezentovali títo žiaci : Lucia Spišiaková, Lenka Spišiaková, Andrea Smutňáková, Andrea Šnapková, Martina Kantáriková, Ján Kantár, Samuel Garb, Marián Ťapajna, Adrián Bakanec, Damián Salus, Andrej Zuber a Matej Šuffák. Po napínavých zápasoch naši žiaci obsadili pekné 3.miesto. Domov si priniesli okrem pekných zážitkov aj Diplom za umiestnenie.

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma!
Hore hájom chodník