Marec 2016ZŠ s MŠ Marec mesiac knihy

Ako vieme, mesiac marec je okrem iného venovaný aj knihám. Pri tejto príležitosti sme sa venovali tejto téme: "Z rozprávky do rozprávky" aj v MŠ. Prezerali, čítali a ilustrovali sme rozprávky, deti si priniesli aj svoje rozprávkové knihy. Hra na knižnicu ich veľmi zaujala, takže sme navštívili aj Obecnú knižnicu, kde Mgr. Kožáková PhD zoznámila deti s knižnicou a poučila ich ako sa v knižnici majú správať a ako s knihou treba zaobchádzať. Deti sa tešili, že do knižnice prídu aj so svojimi rodičmi.

S pozdravom zást. MŠ M. Furjelová

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Chemická olympiáda, kategória D

V okresnom kole Chemickej olympiády, ktoré sa uskutočnilo 10. 3. 2016 v Dolnom Kubíne, nás úspešne reprezentovali žiačky deviateho ročníka Lucia Šuttová, Natália Ťapajnová a Natália Janíková, ktorá obsadila 2. miesto a zároveň postupuje do krajského kola.

Gratulujeme! A želáme veľa úspechov v ďalšom štúdiu.

(MŠ)

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Školské kolo HK

Dňa 16. marca 2016 sa konalo školské kolo HK pre II. stupeň. Do poroty zasadli vyučujúce: Mgr. Renáta Kadučáková, Mgr. Viera Majdišová, Mgr. Mária Zimmermannová.

Do súťaže sa zapojilo 18 súťažiacich II. a III. kategórie. Porota rozhodla nasledovne:

Poézia II. kategória

 1. O. Bača, 5.
 2. M. Adamcová, 6.
 3. N. Spišiaková, 5.

Próza II.kategória

 1. I. Mičáňová, 6.
 2. J. Ťapajnová, 6.
 3. neudelené

Poézia III. kategória

 1. N. Janíková, 9.B
 2. N. Miškovičová, 7.
 3. E. Kantáriková, 7.

Próza III.kategória

 1. B. Šuttová, 7.
 2. E. Suľová, 7.
 3. E. Ferančíková, 8.

Víťazom srdečne blahoželáme! Do okresného kola postupujú víťazi každej kategórie.

ZM

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Lyžiarsky výcvik

Tento rok bol lyžiarsky výcvik výnimočný. Ministerstvo školstva poskytlo dotáciu 150 eur na žiaka, čo znamenalo pre nás viac vypisovania a viac starostí, ktoré v konečnom dôsledku stáli za to. Na lyžiarsky výcvik sme mali povolené zobrať 35 žiakov a tých sme aj zobrali. Boli to siedmaci a ôsmaci. Okrem žiakov, samozrejme, išli aj traja inštruktori Mgr. Pavel Babic, Mgr. Mišalová Martina a Mgr. Sojčáková Daniela. Pôvodný plán ísť na týždeň bývať do penziónu Uhliská a celý týždeň tam aj lyžovať nevyšiel, pretože bolo málo snehu, a tak sme museli rýchlo hľadať alternatívu, ktorú sme našli v Roháčoch Spálenej. Každé ráno nás tam odviezol autobus , po výbornej lyžovačke nás po ceste domov odviezol na obed do Zuberca a napokon nás dopravil do Chlebníc. Žiaci zažili krásnu slnečnú ale aj zasneženú lyžovačku.

Hore hájom chodník

Exkurzia v Oravskej knižnici A. Habovštiaka a návšteva Florinovho domu v Dolnom Kubíne

Po zimnom období k nám konečne zavítala jar a s ňou aj prvý jarný mesiac Marec, ktorý má pekný prívlastok – mesiac knihy. Knihám sa s deťmi venujeme celý rok, ale v tento mesiac to prežívame intenzívnejšie, a tak sme sa so žiakmi 2. a 3. ročníka a so žiakmi pod vedením špec. pedagogičky vybrali na exkurziu do novo zrekonštruovanej Oravskej knižnice A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne. Pani knihovníčka vysvetlila žiakom, že požičiavanie kníh má svoje pravidlá a ako treba s knihami zaobchádzať. Deti si tiež pozreli, aké knihy sa v knižnici nachádzajú. Na záver si žiaci zasúťažili v aktivite Rozsypané rozprávky, kde prejavili svoje vedomosti z čítania rozprávok. Veríme, že týmto spôsobom si deti vytvoria pozitívny vzťah ku knihám, ktorý im vydrží až do dospelosti.

S návštevou knižnice sme spojili aj návštevu Florinovho domu v Dolnom Kubíne, kde sa konala výstava korenín z celého sveta. Žiakov návšteva tejto výstavy veľmi zaujala a dozvedeli sa aj veľa nového - ako sa k nám všetky koreniny dostali, kto ich k nám do Európy priviezol, aký majú ktoré koreniny pôvod. Odchádzali sme omámení príjemnými vôňami a pozitívnym zážitkom.

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Činnosť v ŠKD

Aj tento školský rok pokračuje ŠKD vo svojej činnosti. Pani učiteľky sa snažia žiakom spríjemniť popoludňajší čas rôznymi činnosťami a aktivitami. Pripravujú so žiakmi rôzne príležitostné dekorácie, darčeky, nástenky. Samozrejme, že dávajú žiakom aj voľnosť vo výbere hier a činností, kde žiaci prejavujú svoje konštrukčné zručnosti a logické myslenie. Popri týchto aktivitách si žiaci nezabudnú splniť ani svoje školské povinnosti na ďalší vyučovací deň.

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Hodina o Červenom kríži

V termíne od 18.1. – 18.3. 2016 sa naša škola zapojila do ôsmeho ročníka celoslovenskej kampane Hodina o Červenom kríži. Cieľom kampane bolo informovať mladých ľudí o aktivitách Červeného kríža vo svete a na Slovensku.

Žiačky zo zdravotníckeho krúžku (Mária Bakošová, Andrea Ferančíková, Veronika Janíková, Eva Meľová, prostredníctvom školskej nástenky a zhotovenej prezentácie priblížili žiakom našej školy históriu i súčasnosť ČK. Humanitárne cítenie prejavili žiaci aj formou výtvarných prác. Veríme, že sme motivovali našich žiakov k tomu, aby sa v budúcnosti častejšie zapájali do aktivít Slovenského Červeného kríža.

(MŠ)

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník