Apríl 2018Moja desiata

Pri príležitosti Svetového dňa zdravia (7.4.) si siedmaci na hodine biológie sami pripravovali desiatu. Chuť do prípravy im nechýbala. V lievancoch, palacinkách, pudingu, či špagetách sa objavili nevyhnutné bielkoviny, zdravé sacharidy, energeticky výdatné tuky i nenahraditeľná vláknina s vitamínmi. Všetko potrebné pre ich zdravý rast. V praktickom vyučovaní fantázia spolu so zábavou dostali zelenú. A tu sú ich chutné dielka.

(mš)

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Istrobot 2018

V dňoch 13. až 15. apríla 2018 sme sa zúčastnili medzinárodnej súťaže v robotike Istrobot. Súťaž sa koná na FEI STU v Bratislave. Našu školu reprezentovali žiaci navštevujúci krúžok Rduino - konštrukcia a programovania robotov Peter Ďuroň a Martin Šimko v kategórii Stopár. Úlohou robota je v čo najkratšom čase prejsť dráhu vyznačenú čiernou a farebnou čiarou a prekonať nástrahy ako je prerušenie čiary, prekážka na čiare rozdvojenie čiary, záves, rampa alebo "olejová" škvrna. Podrobné pravdlá, ako aj ďalšie informácie sú uvedené na stránkach súťaže http://www.robotika.sk/contest/2018/.

Aj napriek tomu, že naše dva roboty sa neumiestnili na popredných pozíciách, stretnutie konštruktérov a programátorov robotov spolu s návštevníkmi súťaže obohatilo aj našich účastníkov.

PaedDr. Karol Pauchly

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Biologická olympiáda

Dňa 11. apríla 2018 sa v Dolnom Kubíne uskutočnilo okresné kolo Biologickej olympiády v kategórii E. Zamerali sme sa na oblasť zoológie. Tohtoročná téma: poznávanie vybraných 50-tich živočíchov žijúcich v lese a zvládnutie ich slovenských i latinských názvov. K tomu bolo potrebné zhotoviť zbierku pozorovaní desiatich živočíchov, ktoré žijú v našich lesoch. V kategórii sa stretlo 8 súťažiacich. Našu školu úspešne reprezentovali žiačky 8. ročníka: Timea Sojčáková (3. miesto) a Miriama Stašová (4. miesto). Ďakujeme a srdečne gratulujeme!

(mš)

Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

APRÍL - mesiac lesov

Apríl je mesiac lesov. Lesov, ktoré sú tak dôležité nie len pre zvieratá, ale aj pre nás ľudí. Spoločne s deťmi zo školského klubu detí sme robili rôzne aktivity na tému LES a DEŇ ZEME. Pomocou prezentácie sme si priblížili ochranu lesov, typy stromov aké v lese rastú a hlavne význam lesov pre náš ŽIVOT. Žiaci spolupracovali a spoločne sme vyrobili 3D les, do ktorého sme vyrobili stromy. Do hotového lesa žiaci priniesli rôzne prírodné materiály a tým náš les obohatili.

Martina Salusová

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Deň narcisov 2018

Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine a v roku 2018 sa konal jej 22. ročník. Ulice miest a obcí v jediný deň v roku – 13. apríla 2018 – zaplavili žlté narcisy. Každý, kto si narcis pripol na svoj odev, vyjadril týmto gestom podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Piatok trinásteho sa tak v očiach ľudí zmenil na lepší deň.

Vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničky dobrovoľníkov Dňa narcisov sa pomohlo vyzbierať finančné prostriedky na konkrétnu praktickú pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám na celom Slovensku.

Tento rok sa vyzbieralo 1 020 000€. „Suma bude v priebehu roka použitá na mnoho užitočných projektov, ktoré pomôžu meniť mnoho vecí k lepšiemu. Keďže na Slovensku pribúda ročne 34.000 ľudí s diagnózou rakovina, je dôležité mať možnosti a prostriedky mnohým z nich pomôcť. Liga proti rakovine srdečne všetkým ďakuje.

Eva Meľová, 9. trieda

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník